שאלות-תשובות

(אם יש לכם שאלה שלא נענת כאן, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר – ולשאול)

שאלה: למה שמנו הוא "הפורום להגנת ההשכלה הציבורית" ולא "הפורום להגנת ההשכלה הגבוהה", האם איננו מתמקדים למעשה רק בהגנת ההשכלה הגבוהה?
תשובה: אפשר להגיד שאנחנו, כמי שלומדים ומלמדים במערכת ההשכלה הגבוהה, אכן מתמקדים בעיקר במאמץ לעצור את הפגיעה המתמשכת במערכת זו, באוניברסיטאות ובמכללות, ולהחזיר להן את יכולתן לקיים מחקר והוראה אקדמיים באיכות גבוהה ובניהול עצמי של הקהילה האקדמית. אך אנו עושים זאת מתוך תפיסה שכדי לממש מטרות אלה מערכת ההשכלה הגבוהה צריכה לחזור ולהיות מערכת השכלה ציבורית, כלומר כזו ששייכת לחברה, נגישה לכל בני החברה, נתמכת בתקציבים ציבוריים לפי שיקולים אקדמיים, ומנוהלת על ידי אנשי האקדמיה. אנו רואים, אפוא, את הפעילות שלנו כחוליה אחת במאבק רחב יותר (שבו עוסקים ארגונים נוספים) להגנת ההשכלה הציבורית בכלל. השם שבחרנו מבטא עמדה זו.

שאלה: מהו תהליך קבלת ההחלטות בפורום?
תשובה: הפורום הוא ארגון וולונטרי שהחברות בו היא על בסיס אינדיבידואלי. הבסיס לפעילות הפורום הוא הסכמה על מספר עקרונות כלליים, כגון אלה שמוזכרים בתשובה לשאלה הקודמת. הסכמה זו נוסחה בקווים כלליים במסמך ה"קול קורא" של הפורום שעליו חתמו מקימי הפורום וכל מי שהחליטו להצטרף אליו לאחר מכן. מאז התקיימו חילופי דעות בלתי פורמאליים ואספה כללית אחת שבמסגרתם נדונו עניינים שונים. ההסכמה בכל אלה הושגה במסגרת דיון ללא הצבעה, היות שהפורום לא הגדיר הליכים פורמאליים של קבלת החלטות, כגון הצבעה, והיות שבשום התכנסות של הפורום לא נכחו כל, או אפילו רוב חברי הפורום, הפזורים בקמפוסים שונים ברחבי הארץ. בשל אופיו ההטרוגני של הפורום (מרצים מכל הדרגות באוניברסיטאות והמכללות, סטודנטים ותלמידי מחקר) ובשל פיזורו הפיזי, הפורום מתנהל למעשה על בסיס ההנחה שבין חבריו קיימת הסכמה רחבה יותר על מטרות ועקרונות כלליים מאשר ניגודים ומחלוקות מהותיות. בנסיבות אלה, תהליך קבלת ההחלטות בפורום אינו ממוסד, מתאפיין בביזור ובהחלטות משותפות שהן תוצר של עבודת הפעילים בקבוצות השונות.

שאלה: מהו המבנה הארגוני של הפורום?
תשובה: הפורום פועל בשני צירים. חברי הפורום מקיימים בחלק מהקמפוסים קבוצות מקומיות שמנסות להיאבק בדרכים שונות בתהליכי ההפרטה של המערכת האקדמית והשלכותיהם הקשות ברמה המקומית ולגיוס חברים נוספים לפורום מהקהילה האקדמית המקומית. במקביל, הפורום מפעיל מספר צוותי עבודה שמורכבים מחברי פורום מכל הקמפוסים. כל צוות מקיים פעילות בתחום מסוים, תוך שיתוף פעולה אינטרנטי בין חברי הצוות. התיאום בין רובד הפעילות של קבוצות הפורום בקמפוסים לבין זה של צוותי העבודה במסגרת הפורום הארצי נעשה על ידי וועדה שבה חברים מקבוצות הפעילים המקומיות השונות. כמו כן, יש לפורום בלוג שמשמש לעדכון חברי הפורום הארצי וכל מי שמתעניין. הסבר מפורט על מבנה הפורום וקבוצות העבודה השונות שלו אפשר לקרוא כאן.

שאלה: כמה אנשים מונה הפורום?
תשובה: כ-550 חברים מכל הקמפוסים האוניברסיטאיים וחלק מהמכללות, בהם מרצים בכל הדרגות וסטודנטים בכל שלבי הלימוד.