ניסוח דחוף של מסמך עמדה בעניין דו"ח ועדת שוחט

חברות וחברי הפורום להגנת ההשכלה הציבורית,

עלינו לנסח מסמך עמדה בעניין דו"ח ועדת שוחט, בן עמודים ספורים, ובו סקירת ההמלצות, עמדותינו והתייחסות להקשר היסטורי-אקדמי (דו"ח מלץ, מסמך גרוסמן, ספרות אקדמית בנושאי הפרטת שירותי ציבור וההשכלה הגבוהה בפרט). זה חודשים ארוכים שאני שותף לעשיה ולחשיבה בעניין המאבק ביישום הדו"ח מחד, והמאבק להסברה אפקטיבית ודמוקרטיזציה של המאבק ביישום הדו"ח,

מאידך. ככל הידוע לי לא נוסח עד כה ולו מסמך יחיד של חברי סגל שעניינו ביקורת וסקירה יסודית של המלצות ועדת שוחט. לצערי גם ההסברה מטעם אגודות הסטודנטים לקויה מאוד. פעם אחר פעם מתברר לי בשיחות עם סטודנטים, חברי סגל זוטר וחברי סגל בכיר, שלא זו בלבד שמעולם לא קראו את דו"ח שוחט או את דו"ח מלץ, אלא אין להם אפילו מושג טוב לגבי ההמלצות העיקריות. פירוש הדבר שכל ניסיון להסביר ולקדם את המהלכים ארוכי-הטווח שסימן הפורום הזה לעצמו הוא חסר תוחלת, עד אשר יתרחבו מעגלי הידיעה באמצעות הסברה אפקטיבית רחבת-היקף. אגב, הבורות העמוקה ביותר והמדאיגה ביותר בנושאים הללו, בהתחשב באפשרויות החשיפה למהלכי הפרטת האקדמיה ולהשלכותיהם, היא ללא ספק זו של המרצים. רק העטיפה מוכרת: ליברליזציה, החלשת הסנאט, חוזים אישיים התוכן וההקשר כמעט שאינם ידועים. וזהו, לפי ניסיוני לפחות, הממצא המובהק והמדאיג: לרוב המרצים פשוט אין מושג ברור, גם היום, במה מדובר כאן.

ישנם שלושה מסמכים מטעם ארגוני סטודנטים המוכרים לי: האחד, שהייתי שותף לכתיבתו, הוא דו"ח פעילים עצמאיים שנכתב לבקשת אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, הדן בהיבטים אקדמיים ואידאולוגיים של הדו"ח בעיקר, ובייחוד מנקודת ראות סטודנטיאלית; השני, דו"ח של מאיר אמיר שכל עניינו דגם ההלוואות המוצע של דו"ח שוחט, ביקורת בדבר ההיתכנות הכלכלית המפוקפקת של הדגם והשיקולים שהנחו את הוועדה בהצעתו; השלישי, מסמך עמדה מטעם התאחדות הסטודנטים שכתבו סטודנטים חברי מועצות וראשי אגודות מכמה קמפוסים. בנוסף, לא מעט נכתב כבר על הפרטת ההשכלה הגבוהה ו"תיעוש" המוסדות האקדמיים בכלל, ובפרט לגבי המלצות ועדת מלץ ויישומן במסגרת מתווה גרוסמן במוסדות השונים. באתר הוועדה הבין-סנאטית, גוף שביקש ליצור חזית אחידה למאבק ביישום דו"ח מלץ, נותרו לא מעט מסמכים "היסטוריים" שרידי שיח-השוליים בנושא ועדת מלץ, וכן התייחסויות מעניינות להפתעה הגדולה של סוף המאבק: היישום ע"י חברי ועד ראשי האוניברסיטאות, כל אחד במוסדו, כביכול רק מתוך כניעה לסחיטה התקציבית של האוצר באמצעות ות"ת. כמובן, כבר אז היו מי שהבחינו שכמעט כל המגע של ועדת מלץ עם האקדמיה היה בתיווך הנשיאים והרקטורים, שענו בחוץ בחפץ לב על השאלות המנחות המוטות-מאוד והכבירו מילים על המודלים החד-קודקודיים והחוץ-אקדמיים המצוינים שיש לייבא מאמריקה, כאמור בגוף השאלות.

חסל סדר פטפוט, צריך לכתוב נייר עמדה קצר, ממצה ונהיר בנושא דו"ח שוחט, באורך 5-6 עמודים לדעתי. צוות של כמה חברות פורום, ארבע נניח, יספיק לצורך זה. ראוי, כמובן, שיהיו בו מרצות וסטודנטיות גם יחד, וממוסדות שונים.

אלעד שאול זמיר


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)