אמיתות ושקרים על השביתה של הסגל באוניברסיטאות // פרופסור מנחם נתן

הסגל הבכיר של האוניברסיטאות שובת למעלה מחמישים יום. ההתנגדות הנמרצת באוצר לכל "תוספת שכר", כביכול, והסירוב שלו להסכים בכלל לטענת שחיקה, גרמה לכך שבסיוע של כמה עיתונאים-מטעם הוא מעלה מחדש את כל השקרים הישנים על המרצים, על עבודתם ועל שכרם. בהזדמנות זו גם מנופפים במידע סלקטיבי מתוך דו"ח שוחט ובדרישות ל"רפורמה" ול"התייעלות", שפירושן פיטורי מרצים, סגירת חוגי לימוד, הרחבת ההוראה של מורים שאינם חוקרים כי אין להם קביעות ותנאי מחקר, וניהול מדיניות המחקר האקדמי בידי פקידי האוצר או שלוחיהם בוועד המנהל את האוניברסיטאות. מסכת שקרים טופטפה בהתמדה באוזני הציבור במשך שנים, והפכה עתה למבול ממש.

הבא נבהיר: המאבק של המרצים אינו אך ורק על שחיקת השכר, למרות שזו דרישה צודקת ומרכזית. המאבק הוא נגד הרס מערכת החינוך בכלל והמערכת האוניברסיטאית בפרט. המאבק הוא נגד כל מי שהחליטו וממשיכים להחליט, מאז ממשלת נתניהו, לא רק "להפריט" את מערכת החינוך, אלא גם להרוס את מה שנתפס כאליטיזם של המערכת האוניברסיטאית. הפתרון המוצע הוא "אמריקניזאציה". מאחורי הסיסמה הזו מסתתרת הנחת "ישראבלוף", שפחות זה יותר: פחות חינוך, פחות מורים, שגם משתכרים פחות, פחות שעות לימוד, פחות סגל בכיר וזוטר באוניברסיטאות, ופחות כסף למחקר זה יותר יעיל, יותר טוב, יותר משתלם. מצעד האיוולת הזה ממשיך, בהסכמה שבשתיקה מצד כל המפלגות כמעט.

יש להיאבק בהנחה, שאם חוזרים מספיק פעמים על שקר, הוא הופך בסופו של דבר לאמת, ויש להבדיל באופן חד בין אמיתות ושקרים על האקדמיה הישראלית.

עובדה: הכלכלה הישראלית מבוססת, ראשית ומעל הכל, על האוניברסיטאות והבוגרים שלהן. עד לאחרונה (לפני עידן המכללות), כ-4000 חברי הסגל הבכיר במדינה הזו לימדו את כל כוח האדם (למעט העולים מרוסיה) שהביא את ישראל לשערי "הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי" (OECD). בכל הנוגע לכלי העיקרי של הפיתוח המואץ – ההייטק – אפשר להסיק בוודאות שבשלושים השנים האחרונות כ-80% – 90 של המהנדסים, בוגרי מדעי המחשב, והמדעים המדוייקים (פיסיקה, כימיה ומתמאטיקה) הם תלמידיהם של כאלף חברי סגל בשבע האוניברסיטאות. באופן עקיף, חברי הסגל הללו תרמו יותר מכל קבוצה אחרת במדינה לעושר, לביטחון ולרווחה של תושביה. מדעי הרוח, החברה והאמנויות תרמו תרומה מכרעת דומה לבניית הזהות הקולקטיבית, לחוסן החברתי ולבריאות האינטלקטןאלית של החברה והמדינה. תרומה מכרעת זו נמצאת עכשיו בסכנה ממשית עקב הפעולות של הממשלות האחרונות.

עובדה: הסטנדארטים של האוניברסיטאות בארץ הם גבוהים ביותר, כפי שהדבר בא לידי ביטוי שוב ושוב במיקום שלהן במדדים בינלאומיים, וכפי שמודגש בפירוש בדו"ח ועדת שוחט. הישג זה הוא תוצאה של המדיניות של כל הממשלות עד שנות ה-90, כאשר רוחות המימשל של ריגן החלו לנשב גם במסדרונות המימשל בישראל. אבל אפילו הסיסמה של "אמריקניזציה" נותרה ריקה או סולפה, ה"רפורמות" ברוח האידיאולוגיה הזו, שהחלו להיות מיושמות על האוניברסיטאות בתקופת ממשלת נתניהו, והמשיכו ביתר שאת ב-5-6 השנים האחרונות, רחוקות ביותר ברוחן מרפורמות שיושמו במערכת של האוניברסיטאות האמריקאיות המקבילות.

עובדה: הבה נשווה את אוניברסיטאות המחקר בארץ ל"אוניברסיטאות של המדינה" בארה"ב (STATE UNIVERSITIES) שממוקמות במדדים הבינלאומיים במיקום קרוב לאוניברסיטאות שלנו (המיקום מתבסס על תוצאות המופיעות באתר המידרוג הבינלאומי של האוניברסיטאות, http://www.arwu.org/ לשנת 2007). השוואה כללית דומה מופיעה גם בדו"ח שוחט. לפי דירוג זה, האוניברסיטה העברית מופיעה במקום 64, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון ומכון וייצמן מופיעים בקרב 50 אוניברסיטאות שממוקמות במקום 100 – 150. מולן, לצורך ההשוואה, נבחרו באופן מקרי ארבע אוניברסיטאות-מדינה אמריקאיות: האוניברסיטה של מדינת אוהיו (61), מדינת מישיגן (80), מדינת אריזונה (96) והאוניברסיטה של ג'ורג'יה (100 – 150). מידרוג בינלאומי אחר, של ה-Times בלונדון בשנת 2006 http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/ מחמיא עוד יותר לאוניברסיטאות הישראליות. לפיו, האוניברסיטה העברית (119), אוניברסיטת תל-אביב (147) והטכניון (158) ממוקמות גבוה יותר מכל אחת מארבעת האוניברסיטאות האמריקאיות. ניתן להשוות באופן מספרי את הביצועים של סך-כל 7 אוניברסיטאות המחקר בישראל בשנת 2005 (נתוני ות"ת [= הועדה לתיכנון ולתיקצוב האוניברסיטאות בארץ] ו/או דו"ח שוחט) עם המדדים המקבילים של האוניברסיטאות הללו (מנתוני המוסדות או על-פי ויקיפדיה, במספרים מקורבים ומעוגלים):

 

ישראל

אוניברסיטת אוהיו

אוניברסיטת מישיגן

אוניברסיטת אריזונה

אוניברסיטת ג'ורג'יה

תקציב שנתי (במיליון דולר)

~ 1,200 (כולל שכר לימוד)

2500 בלי בתי-חולים
4000 עם בתי-חולים

 

800

680

~1,200

סה"כ צבר תרומות (במיליון דולר)

700

1,600

1,630

394

475

הוצאות מחקר (במיליון דולר לשנה, "חישוב אמריקאי" לפי דו" שוחט )

~450

652

335

125

266

סך-כל הסטודנטים (2005)

124,430

60,000

44,000

64,400

~33,600

סטודנטים לתואר ראשון

78,450

46,700

35,400

~51,000

~25,000

סטודנטים לתארים מתקדמים (מ.א. ודוקטוראט)

 

44,630

~10,000

8,600

13,100

~8,450

סגל קבוע (בכיר וזוטר, בכל הדרגות)

6,700

5,200

4,500

5370

~2900

 

עובדה: הסגל הבכיר בישראל צומצם מ-4200 בשנת 1995 ל-4000 בשנת 2005, בשעה שמספר סך-כל הסטודנטים עלה מ-93,360 ל-124,430. סטודנטים לתארים מתקדמים עלו באותה תקופה מ- 33,500 ל- 44,639 (סטטיסטיקות ות"ת). התקציב של כל 7 אוניברסיטאות המחקר בישראל משתווה בערך לתקציבה של אוניברסיטת ג'ורג'יה. או, אם תרצו, מגיע לחצי התקציב של אוניברסיטת מדינת אוהיו (ללא בתי חולים). הסכום המושקע במחקר על-ידי כל שבע האוניברסיטאות הישראליות שווה לזה של אוניברסיטה ציבורית מובילה אחת בארה"ב (דו"ח שוחט, ע' 106) וגם זה במקרה הטוב. רק כמחצית מתקציב מגיעה ממקורות ממשלתיים (דו"ח שוחט, ע' 105). את היתר משיגים החוקרים עצמם.

עובדה ומסקנה: האקדמיה הישראלית מבצעת גם הוראה וגם מחקר ביעילות גבוהה ובזיל הזול. לשם דוגמא, 7 האוניברסיטאות הישראליות מלמדות ומכשירות פי ארבעה תלמידים מאשר אלו הלומדים באוניברסיטה של ג'ורג'יה, זאת באמצעות כמות מעט גדולה מכפולה של כוח-אדם אבל ובאותו תקציב. הן מלמדות ומכשירות פי שניים ממספר תלמידי אוניברסיטת המדינה של אוהיו (ופי יותר מארבעה תלמידי תארים מתקדמים), עם 30% יותר סגל קבוע, ובמקרה הטוב עם חצי התקציב. ובמבט אחר – האוניברסיטאות הישראליות מכשירות יותר תלמידי מחקר מארבע האוניברסיטאות האמריקאיות הללו יחדיו, עם פחות מחצי כוח האדם ובין שליש לחצי מתקציבי המחקר. המערכת שלנו אמורה (ומצליחה) לבצע מחקר ברמה גבוהה ונגד תחרות בינלאומית קשה. כל זאת כשעומדים לרשותה רק שברים עלובים של התקציב הפתוח בפני המתחרים האמריקאים. במלים אחרות, ובכל הצניעות, חברי הסגל באוניברסיטאות המחקר בארץ עובדים קשה יותר ובצורה יעילה הרבה יותר מאשר חבריהם במוסדות המתחרים, וכל זאת בעלות שהיא מחצית או שני-שליש מזו של הסגל באוניברסיטאות האמריקאיות.

עובדה: נכון שפרופסורים הם סוג של אליטה, אך הכוונה למובן החיובי של המילה, וכך נכון שיהיו. הם מהווים את המבצר האחרון, או אם נחליף את ההשאלה, הם סותמים את החור בסכר, כדי למנוע את הסחף וההטבעה של הדור הבא ושל עתידנו בשיטפון ההיטפשות. מנגד, הממשלות של העשור האחרון הגיעו לשלמות בסוג נוסף של ישראבלוף: איך לשפר את הסטטיסטיקה של ה"הצלחה" באמצעות הפחתה חדה בדרישות , כפי שאפשר למשל לראות בנתונים של "אחוזי הזכאות" לבחינות הבגרות. משחקים כאלה במספרים ובתוצאות יכולים אולי לעשות רושם בטווח הקצר בביצה המקומית, אבל האמת מתנפצת בפנים כאשר בחינות חיצוניות בלתי-תלויות ובלתי-מוטות חושפות את רמתם האמיתית של הילדים שהפכו לקורבנות של השיטה. אחיזת-העיניים ממשיכה גם בחלק לא-מבוטל של המכללות. עם כל תרומתן להרחבת נגישותו של החינוך הגבוה לקבוצות רחבות יותר של האוכלוסיה (ותרומה זו אכן חשובה ומבורכת), עובדה היא כי במקרים רבים הדרישות האקדמיות, חומרי הלימוד ורמת ההוראה של המכללות שונים מאלו של האוניברסיטאות (אלו כמובן הכללות גורפות, ולכן הן אינן נכונות ביחס לכל המקרים או לכל תחומי הלימוד). האמת המרה היא שעקב הקיצוץ התקציבי, האוניברסיטאות החלו לאחרונה להידרדר באותו מדרון מסוכן. מחיקה של 800 תקנים של חברי סגל בכיר שפרשו ב-6 השנים האחרונות, ביטול תרגילים ושעות הוראה, מעבדות מיושנות, ספריות בלתי מעודכנות וצמצום הדרישות האקדמיות: כל אלה כבר גבו מחיר בכל התארים, פיחות הולך וגובר. אסור לאוניברסיטאות להשתתף בפארסה של "כאילו חינוך". להיפך, עליהן להישאר אליטיסטיות ולהעלות את הסטנדרטים האקדמיים, אפילו במחיר הקטנת מספר התלמידים המתקבלים ללא תנאי. רק בדרך זו יוכלו לשמר ואף לחזק את מעמדן כמוקד של מצויינות שחיוני למדינה מכל הבחינות. במקביל עליהן לתבוע, כאוניברסיטאות ציבוריות, תקציב נוסף שיאפשר למועמדים שלא עומדים בדרישות להתקבל דרך מסלול של מכינות טרום-אקדמיות.

ועתה לשקרים:

שקר: הפרופסורים עובדים 6 – 8 שעות בשבוע ומשתכרים הרבה מעל השכר הממוצע במשק.

האמת: ראו לעיל. כמו כן, הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה אומרת משהו אחר לגמרי: 53 שעות עבודה שבועיות בממוצע. לשם המחשה, מגרשי החנייה בתוך אוניברסיטת תל-אביב מלאים עד אפס מקום בין 8 בבוקר ו-6 בערב. רוב מכוניות החונות שייך לחברי סגל בכיר וזוטר. ובאופן ענייני, קשה להשתכנע שהחישוב הזה, אשר מתייחס אך ורק לשעות ההוראה הפרונטאלית של המרצים הבכירים ומתעלם באופן מוחלט מעשרות רבות של שעות עבודה שבועיות (במחקר, בהנחיית תלמידי מחקר, שלא לדבר על השתתפות בוועדות ובמינהל הפנימי של המחלקות) נעשה בתום לב. ובאשר למשכורת, יש לשלם לחברי הסגל לפי תרומתם האמיתית לחברה ולמדינה, שוב ראו לעיל. כל חבר סגל למד לפחות 20-22 שנה כדי להכשיר את עצמו לתפקיד, וכדי שיוכל לשמש כוח מניע מרכזי למען הרווחה הביטחונית, החומרית והרוחנית של המדינה. כדאי לציין (כדוגמה בלבד) כי פרופסור מן המניין להנדסה או למחשבים (שהגיע לדרגה זו 10 או 15 שנים אחרי שהתקבל לסגל האקדמי) מרוויח פחות מאשר מהנדס או בוגר מחשבים שזה עתה סיים לימודיו והצטרף לחברת סטארט-אפ.

שקר: יש מקצועות אקדמיים "נחוצים" (קרי – "מעשיים" או "כדאיים כלכלית") וכאלו שאינם "נחוצים".

האמת: פאר האקדמיה האמריקאית – אוניברסיטאות העילית המאוגדות בליגת ה- Ivy כמו הרווארד, ייל, פרינסטון, קורנל וכו' – בנו וממשיכות לבנות את המוניטין וכוח המשיכה האדיר שלהן לתלמידים ותרומות על המקצועות ה"לא נחוצים" ומתפארות בתחומים אלו. מצב דומה שרוי בכל האוניברסיטאות הציבוריות המובילות בארה"ב. החברה המובילה בחריטת הדגל של "כוח-שוק" מבינה שללא פילוסופיה, ספרות, היסטוריה, אמנות ושלל מקצועות "לא נחוצים" אחרים אין תוחלת וטעם לחיים ואין חוסן חברתי. אבל כרגיל, בארצנו הקטנה יודעים טוב יותר מה באמת חשוב.

שקר: בריחת המוחות היא תוצאה של חוסר היכולת למשוך "כוכבים" ולשלם להם יותר (שכר דיפרנציאלי).

האמת: בריחת המוחות היא בראש ובראשונה תוצאה ישירה של מדיניות הצמצום של הסגל הבכיר במסגרת "הרפורמה" שכבר מתבצעת. 800 ואף יותר "כוכבים" יכלו לחזור לישראל ולהשתלב בה במשך 6 השנים האחרונות אלמלא בוטלו 800 תקנים של סגל בכיר באותה תקופה. מאות נוספות של אנשי אקדמיה (ליתר דיוק, כאלף, לפי 33% מ-4000) היו יכולים להשתלב בסגל הבכיר אם מספר התקנים-עם-קביעות של סגל המרצים היה גדל באופן מקביל לעליה במספר הסטודנטים. ברוב המקצועות הנחקרים ונלמדים באוניברסיטאות ובמיוחד באלה שמהווים מנועי צמיחה כמו הנדסת חשמל ומדעי המחשב, אין בעיה להשיג מועמדים בעלי איכויות של "כוכב" למשרות שמתפנות, למרות המשכורות המפתות בשוק החופשי (למשל בהייטק), כשנפתח מכרז למשרה אוניברסיטאית, יש היצע של 6 – 8 מועמדים מצויינים (שחלקם כבר נמצא באוניברסיטאות בחו"ל, בעיקר בארה"ב) על כל תקן. אלא שברגע שהם חוזרים, המועמדים הללו – כמו רבים מחברי הסגל האקדמי הבכיר – נאלצים לעשות חלטורות כדי לגמור את החודש.

שקר: הפוליטיקאים יודעים מה טוב ביותר למדינה בכלל ולאקדמיה בפרט. שקר-נלווה הוא שבאוצר יודעים אפילו טוב יותר מאשר הפוליטיקאים מה טוב לכולנו.

האמת: נערי האוצר הם אולי מהירי-תפיסה. אולי אפילו יש להם כוונות טובות. אבל הם בוודאי לא חכמים. מיעוט החוכמה במקרה שלהם מתבטא בהעדר מוחלט של חזון לטווח רחוק ויכולת תכנון בהתאם. (אם כי הם אשפים ב"רפורמות" של קיצוץ על גבי קיצוץ, ובהרס תחת סיסמאות ה"יעילות" ו"כוחות השוק".) במשבר המתמשך בחינוך, פוליטיקאים עם חזון ואנשי אוצר בעלי יכולת ראייה לטווח רחוק, היו מזדרזים מזמן לפעול פעולות מנע ולהיכנס למשא ומתן עם הסגל האקדמי כדי לבלום את הנזקים המצטברים. בהעדר אנשי חזון, יכולת התחרות של מדינת ישראל, הנשענת אך ורק על המשאב האנושי, והמבוססת בחלקה הגדול על כוח-האדם שלומד באוניברסיטאות, מידרדרת והולכת. העובדות מדברות בעד עצמן (ראו מאמרו של ג. רולניק, ב"הארץ" של 7.12.07), אבל מקבלי ההחלטות לא מוכנים שיבלבלו אותם עם עובדות.

שקר: האקדמיה מנותקת.

האמת: הכל תלוי בהגדרת "ניתוק". היא "מנותקת". בכך שהיא מסרבת להצטרף למרוץ להרחבת הבערות. אנשי האקדמיה משום מה מאמינים, שבאמצעות מאבקם לשמור על סטנדרטים גבוהים ולחנך את הסטודנטים שלהם לפעול בהתאם לסטנדרטים הללו, הם עושים הרבה יותר מגופים אחרים למען תועלתם ורווחתם העתידית של הסטודנטים, משפחותיהם וכלל החברה. הם מאמינים שסטנדרטים גבוהים וחינוך ברמה גבוהה, לכל אורך הדרך, מהגיל הרך, דרך בחינות הבגרות ועד התארים המתקדמים ביותר הם הכלי העיקרי ל"הכנה לחיים" של הדורות הבאים, לעצירת הבערות המתרחבת ולביטחון האמיתי של כל תושבי המדינה. חינוך זה כולל את כל תחומי האקדמיה, כי עושר אינטלקטואלי חשוב לא פחות מעושר חומרי.

שקר: אין כסף. או לחליפין – יש, אבל אי אפשר לבזבזו על קטנות כמו שכר סגל, תקנים אוניברסיטאיים ומחקר אוניברסיטאי.

האמת: עוד לא נולד פקיד קרן המטבע הבינלאומית או עובד חברת דירוג האשראי אשר יבקר מדיניות או יוריד את המלצתו לדירוג מדינה שמדגישה חינוך איכותי ומגדילה את ההשקעה בחינוך אוניברסיטאי מעולה שמוכר כמנוע צמיחה עיקרי. בניגוד לנערי אוצרנו, לגופים בינלאומיים מיקצועיים ברור לחלוטין הקשר בין אקדמיה מעולה וחוסן כלכלי.

מסקנה: המדיניות ההרסנית שהונהגה כאן ומובלת היום ע"י נערי האוצר מהווה סכנה מוחשית לכולנו. היא סכנה לבריאותנו הכלכלית, האינטלקטואלית והנפשית. היא מסכנת את ביטחוננו ובטחון ילדינו. יש להלחם נגדה ללא חת וללא מורא. עלינו להמשיך ללא לאות בהסרת מסכת השקרים, חשיפת תרגילי ההסחה והספינים וההסתתרות מאחורי סיסמאות נבובות שהפכו לאומנות ממש בחוגי קובעי ההחלטות.

עצה מעשית אחרונה לכולנו: סמנו בפנקס קטן את השם של כל נבחר ציבור שעומד היום מן הצד או נותן יד למדיניות ההרס. בבחירות הבאות הצביעו נגד כל מפלגה שכוללת אותו או אותה בשורות מועמדיה. חד וחלק.

פרופסור מנחם נתן
בית הספר להנדסת חשמל
אוניברסיטת תל-אביב


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

ראו עמודים 11 ו-12 ב"הפרכת דוח יערי" על הנזק הנגרם לחברה הישראלית מחוסר התיעדוף במחקר המדעי.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msyberg/YB_files/Hafrakhat_Yaari.pdf

מומלץ לקרוא את "הפרכת דוח יערי" כולו.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)