לא לדו"ח שוחט!

זו ההודעה שהוצאנו לעיתונות אתמול בעקבות הידיעות בתקשורת על ניסיון האוצר לכפות על הנציגים שלנו במשא ומתן על שחיקת שכרנו את קבלת דו"ח שוחט ללא דיון, כתנאי לסיום השביתה:

הפורום להגנת ההשכלה הציבורית מתריע: אין להתנות הסכמי שכר בקבלת מסקנות ועדת שוחט או בכל שינוי בתנאי ההעסקה ובניהול האקדמי!

הפורום להגנת ההשכלה הציבורית, שאליו הצטרפו מאז הקמתו לפני כשבועיים יותר מ-450 מרצים וסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות, וכעת מצטרפים אליו סטודנטים ומרצים מן המכללות הציבוריות, מתרה מפני כל הסכמה לתכתיבי האוצר, המבקש לכפות על המרצים את מסקנות ועדת שוחט.

אנו דוחים כל ניסיון להתנות הסכם שכר בשינויים מבניים נוספים בניהול האקדמי ובאופני ההעסקה. הנזק הכרוך בשינויים אותם מבקש האוצר לקדם גדול פי כמה וכמה מנזקי השביתה ומהאפשרות של אובדן סמסטר או שנת לימודים. רק יחד עם הסטודנטים, שנאבקו נגד כפיית מסקנות ועדת שוחט ונתנו גב לשביתת המרצים, אפשר לעמוד נגד הרס ההשכלה הציבורית על-ידי האוצר.

בכללותו דו"ח ועדת שוחט מהווה סכנה למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: • הקמת הוועדה נכפתה על-ידי האוצר בעזרת סחיטה תקציבית, ללא שיתוף נציגי הסטודנטים והסגל באוניברסיטאות. • המלצות וועדת שוחט מבוססות על נתונים כוזבים, באמצעותם מנסה האוצר לגייס לגיטימציה להפרטת ההשכלה הגבוהה. אנחנו בקיאים בנתונים ולא ניתן יד למניפולציה כזו. • הדו"ח מציג מצג-שווא של תוספת תקציב משמעותית, למרות שבדיקה כלכלית מעמיקה העלתה שתוספת התקציב הממשלתית מזערית ועלובה. • הדו"ח מקדם את הפרטת האוניברסיטאות וניהולן כתאגיד כלכלי באמצעות הנהגת "גמישות ניהולית", העברת חלק ניכר מן המימון למקורות פרטיים, וייבוש דיסציפלינות לא-יישומיות. • הדו"ח מכרסם בחוזים הקיבוציים של הסגל הבכיר ומקדם תהליך כללי של "הגמשת ההעסקה", שייצור דיפרנציאציה בין סטודנטים, מרצים ודיסציפלינות. • הדו"ח תובע העלאת שכר הלימוד בשיעור 70% ומציע שיטת הלוואות אנטי-חברתית, שגוזרת כליה על תחומים אקדמיים שלמים, ובה בעת חוסמת את הדרך ללימודים גבוהים בפני שכבות רבות באוכלוסיה, שידן אינה משגת להחזירן. • הדו"ח מנהיג שכר לימוד דיפרנציאלי לתואר השני ובכך מפלה בין סטודנטים ומחריב חוגים ומגמות מחקר. • המכללות הציבוריות אינן קיימות מבחינתה של ועדת שוחט, ואין התייחסות רצינית אליהן או לתנאי ההעסקה המפלים של המרצים בהן. כך הן נידונות למעמד מוסדות הוראה מסוג בי"ת. • הדו"ח מתעלם מתנאי העסקתם המחפירים של מורים מן החוץ, אשר מהווים כבר היום רוב המועסקים במכללות, וחלק ניכר (מחצית ולעתים שני שליש) מן המועסקים באוניברסיטאות הציבוריות. • הדרישה המגוחכת לאפשר שכר חריג ל"כוכבים" אקדמיים מצטיינים אינה אלא מסווה ליצירת מערכת תגמול נוספת למקורבים. בריחת המוחות האמיתית היא של דוקטורים צעירים שאינם מוצאים משרות תקניות.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)