מכתבו של צבי הכהן לחברי הסגל הבכיר

מצורף מכתבו של פרופ' צבי הכהן לסגל הבכיר, בו הוא מסכם את השביתה: כאן

עמיתי חברי הסגל האקדמי,
תמו 90 ימי שביתה, השביתה הארוכה ביותר במערכת החינוך בישראל. פתחנו בשביתה בלית ברירה
כנגד המדיניות ארוכת הטווח של האוצר, לשחוק את שכר הסגל האקדמי. כל מאמצינו לנהל מו"מ על
הסכם שכר חדש שהתחילו לאחר תום החוק ל"עידוד הצמיחה", ביולי 2005 , עלו בתוהו. בפברואר
2007 הכרזנו על סכסוך עבודה והודענו כי שנת הלימודים לא תיפתח אלא אם כן ייחתם איתנו הסכם
שכר. במאבק העלינו שתי תביעות: פיצוי על שחיקת השכר המתמשכת מאז 1997 וכינון מנגנון שימנע
באופן אוטומטי ורציף את שחיקת השכר בעתיד.
חברי סגל רבים רצו כי מטרות השביתה יכללו גם נושאים כגון תנאי השכר של הסגל הזוטר
והמורים מן החוץ, החזרת תקציבים לאוניברסיטאות וכו'. אנו בחרנו להתרכז בתביעות לתיקון
השכר בלבד, שכן על פי החוק שביתה בגין תביעות אלו נחשבת לשביתה כלכלית טהורה שקשה
להוציא נגדה צווי מניעה. לעומת זאת, שביתה בגין הנושאים דלעיל נחשבת לשביתה "מעין פוליטית"
שבמסגרתה מותר לשבות באופן חד פעמי למשך שעות ספורות בלבד. ארגון המורים בחר לערב
תביעות מסוגים שונים וזכה לאהדה ציבורית נרחבת מחד, אך מאידך הוצאו כנגדו צווי מניעה.
ההפרדה בין הנושאים נעשתה מסיבה זו בלבד ואין בה כדי להעיד על מחויבות פחותה לנושאים
האחרים.


טרם תחילת השביתה היינו מוכנים, במגמה למנוע את השביתה, להגיע להסכם קצר טווח
שבו נקבל פיצוי חלקי ושאר התביעות ידחו להסכם הבא, אולם האוצר סרב בכל תוקף והשביתה
יצאה לדרך.
במהלך השביתה נעשו ניסיונות רבים על ידי גורמים שונים להגיע למתווה אשר יאפשר
חתימת הסכם. את רוב המתווים אנחנו קיבלנו בעקרון ואילו האוצר דחה. בשבועות האחרונים, עם
התמשכות השביתה, פנה ור"ה לבית הדין הארצי לעבודה וביקש צווי מניעה. אנו הזהרנו את
הנשיאים מפני צעד זה, שכן היה ברור לנו שהסיכוי לקבלת צווי מניעה הוא קלוש. למיטב ידיעתנו
ור"ה קיבל חוות דעת משפטית דומה. ור"ה טען כי הדבר נחוץ על מנת להכניס את הצדדים תחת
קורת גג בית הדין ולאלץ את האוצר לקיים מו"מ אינטנסיבי. אולם הצעד גרם דווקא להתקשחות
בעמדות האוצר שקיווה כי בית הדין יוציא עבורו את הערמונים מהאש על ידי הוצאת צווי מניעה. רק
כאשר בית הדין נמנע מלהוציא צווי מניעה וור"ה משך את בקשתו לצווי מניעה, נאלץ האוצר להיכנס
למו"מ ענייני. שר האוצר, שהודיע בכנסת שהסגל האקדמי מסרב לקבל את מתווה עופר עיני, נאלץ
להיכנס למו"מ על בסיס מתווה זה אחרי שהתברר לו שהמועצה המתאמת קיבלה בעקרון את
המתווה.
במו"מ אינטנסיבי במשך 19 שעות שנמשך כמעט עד כניסת השבת, סוכם כי הסגל האקדמי יזכה
לתוספות הבאות, על כלל השכר, כולל התוספות הדיפרנציאליות בגין זמן מלא וקריטריונים ותוספת
מצוינות לחברי סגל בדרוג מורים:

1. במהלך השנים 2008-2009 , יקבלו חברי הסגל האקדמי תוספות שכר בשיעורים ובמועדים
כפי שיסוכם בהסכם המסגרת של ההסתדרות הכללית החדשה (נכון להיום 4.7% בשלושה
תשלומים, אולם ככל הנראה התשלום הראשון בשיעור 1.5% ידחה וסך האחוזים יעלה).
2. כיום שכר הסגל מורכב משני מרכיבים – שכר יסוד שעליו ניתנת תוספת ותק בשיעור של
2.5% בגין כל שנת וותק ותוספת אקדמית שקלית שהיא קבועה בערכה לכל דרגה ודרגה.
החל מינואר 2008 , יקבלו חברי הסגל האקדמי תוספת ותק גם בגין מחצית מהתוספת
האקדמית. בנוסף לכך, יביא הדבר לגידול בשכר של כ 0.4%- מדי שנה בשנה.
3. בחודשים ינואר 2008 , ינואר 2009 ודצמבר 2009 , יקבלו חברי הסגל האקדמי תוספות בשיעור
של 4.67% כל אחת.
. בסה"כ יעלה השכר בשיעור ממוצע של כ 26%-
הסכם השכר שנחתם יהיה בתוקף עד תום שנת 2009 . לצערנו לא הצלחנו בכינון מנגנון ארוך
טווח שימנע את שחיקת השכר, עקב התנגדות האוצר, וכתוצאה מכך יהיה צורך לנהל מאבק על
הסכם שכר חדש במהלך השנים 2009-2010 . הסכם השכר שנחתם הוגדר ע"י עיתונאי כלכלה בכירים
כהסכם השכר הטוב ביותר במשק הציבורי בעשור האחרון.
המאבק לא היה יכול להגיע להישגים אלו אלמלא התמיכה הבלתי מסויגת של חברי הסגל
האקדמי אשר לא נרתעו ולא חששו על אף כל הלחצים והאיומים שהופעלו נגדם. תודתי שלוחה לכל
אחד ואחד מכם. אני רוצה להודות במיוחד לפעילים הרבים מספור, אשר תרמו מזמנם ומרצם
להצלחת המאבק, לחברי המועצה המתאמת ולחברי בצוות המו"מ – פרופ' אשר כהן מהאוניברסיטה
העברית ופרופ' דני הרשקוביץ מהטכניון, אשר שלושתנו יחד נאבקנו כאיש אחד. אחרונה אחרונה
חביבה, מזכירת המועצה המתאמת תמי מטוס, אשר פעלה במרץ וללא לאות לפני ובזמן השביתה
וסייעה במידה שקשה לתארה במילים להשגת ההסכם. בשם המועצה המתאמת אני רוצה להודות גם
לסטודנטים שתמכו בנו במאבק על אף שעיקר הנזק הוסב להם.

בברכה,
צבי הכהן.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

ומה על המשׂכורות שאבדו לנו? האם נקבל את הכסף חזרה (ללמד הרי נלמד עד אמצע הקיץ), או שמא הכסף אבוד לעד?
מדוע איש לא אומר על כך דבר?

ההסכם, ההסכם, איפה הקישור לנוסח ההסכם הקיבוצי?

דווקא המגזר בעל שנות הלימוד האקדמיות הגבוה ביותר בארץ, דוקטורים ופרופסורים נאבק על משכורתו הריאלית ממש כמו מגזר הרופאים שהוא המלומד ביותר מבין המקצועות. מדוע אנשים שבוחרים בקריירות אקדמיות או מקצועיות המצריכות שנות לימוד רבות נדרשים להאבק על שכרם?

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)