עדכון שוטף על מצב סגל הביניים (מרצים מן החוץ) באוניברסיטאות השונות – 27.01.08 (עדכון מחודש לשעה 18:00)

להלן תמונת מצב לפי אוניברסיטאות (עודכן בשעה 18.00):

כפי שכבר התפרסם בתקשורת, באוניברסיטאות תל-אביב, בן-גוריון והעברית קיבלו מאות מורים הודעות שהמינוי המקורי שניתן להם לסמסטר ב' יבוטל בעקבות השביתה הממושכת ודחיית השנה האקדמית לקיץ. המורים יפוטרו ללא פיצויים ויועסקו שוב בסמסטר ב' החדש. מורים מן-החוץ (ממ"ה) שיסרבו לשינוי זה, העסקתם תבוטל כליל. באונ' העברית ההודעה אינה גורפת אלא נקודתית. בחוגים מסוימים, ילמדו הממ"ה את השעורים של הסמסטר השני על פי לוח הזמנים המקורי. באונ' בן גוריון הפורום השיג הסכמה לתשלום מקדמות לממ"ה שהעסקתם נדחתה לסמסטר ב החדש. הפורום בבן גוריון רואה בכך עזרה ראשונה בלבד וממשיך לבדוק כיוונים נוספים לטיפול בנזק שנגרם לממ"ה.
בטכניון חודשו הלימודים אך לא ידוע לנו עדיין על הנחיה מפורשת לגבי העסקתם של הממ"ה. מאחר שבטכניון גם סטודנטים לתארים מתקדמים שמועסקים כמרצים נחשבים ממ"ה, יש כעת מו"מ בין נציגיהם לבין הנהלת הטכניון.
בחיפה עוד לא התחילו הלימודים; הם יחודשו לאחר הבחינות של סמסטר א' המקורי. כעת מתקיימים מגעים בין האוניברסיטה לבין אגודת הסטודנטים לגבי האפשרות שהממ"ה יוכלו לבחור ללמד את שיעורי סמסטר ב' המקורי במקביל לסמסטר א' החדש או ללמד בסמסטר ב' החדש. יש לציין כי באונ' חיפה, אומנם חוזי ההעסקה של הממ"ה הינם לארבעה או לשמונה חודשים, אך תשלום המשכורות פרוס על פני שישה או שנים-עשר חודשים (בהתאמה), כך שהמצב באונ' חיפה שונה במקצת מאשר באוניברסיטאות האחרות.
בבר אילן סמסטר א' החדש החל היום. על פי המידע שיש בידינו המצב בבר אילן טוב יותר מבאוניברסיטאות האחרות. הממ"ה לא קיבלו כל מתכתבי פיטורים וממשיכים לקבל משכורות לפי ההסכמים הקודמים. ועד הסגל הזוטר מנהל מו"מ עם הנהלת האוניברסיטה על הפיצוי שיקבלו הממ"ה שילמדו בקיץ כתוצאה מהארכת שנת הלימודים.
במכון ויצמן מעמד הממ"ה שונה. במעמד זה מועסקים חוקרים ממוסדות אחרים שרוצים לשמור גם על שיוך למכון. לכן לא מדובר על ניצול לרעה של מעמד זה. (כמו כן, השביתה של הסגל הבכיר התנהלה באופן שונה במכון מאשר באוניברסיטאות האחרות, מפני שלא חלה על החוקרים במכון חובת הוראה. המרצים המלמדים פועלים בהתנדבות תמורת תוספת שכר סימלית. מכאן שהצטרפותם לשביתה היתה בעיקרה הפגנת סולידריות והצגת קו אחיד.)

הוועדה המתאמת של הפורום בוחנת אפשרויות לפעול בדרכים שונות, בהתאם למצב בכל אוניברסיטה ואוניברסיטה.

בשם רכז הוועדה המתאמת של הפורום, פרופ' ארז עציון, אוניברסיטת תל אביב

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

מה לעשות? מופעל לחץ עלינו כדי שנחתום על כתבי המנוי החדשים. האם מתארגנת פעולת מחאה???

תודה

דר דינה חרובי

מאיזה אוניברסיטה את?

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)