האספה הכללית של הפורום להגנת ההשכלה הציבורית

 

תל אביב, יום חמישי, 3.1.08

סיכום

א. סיכום פעילות הפורום עד כה / איריס אגמון

בפורום 500 חברים. מעט יותר ממחציתם הם מרצים בתקן. היתר מרצים "מן החוץ", סגל זוטר, תלמידי מחקר וסטודנטים לתואר ראשון.

התפלגות חברי הפורום ב-% לפי שיוך מוסדי

קמפוס %
בן גוריון 35
תל אביב 22
בן גוריון 35
האונ' העברית 19
בר אילן 6.5
חיפה 6.5
מכללות שונות 6.5
הטכניון 1.5
מכון וייצמן 1
האוניברסיטה הפתוחה 1
אחר / לא ידוע 1

הרקע להקמת הפורום – מכתב של מרצים מבן גוריון אליו הצטרפו מרצים אחדים מת"א, חיפה וירושלים, שקרא ליו"ר המועצה המתאמת בשבוע הראשון לשביתה לשקול הכללת מטרות נוספות בשביתה, בהתאם למצב הקשה של האוניברסיטאות וההשכלה הגבוהה. ב-14.11.07 התכנסו חלק מחותמי המכתב בתל אביב והחליטו על הקמת הפורום ופרסום קול קורא למרצים וסטודנטים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה להצטרף אליו. ב 29.11.07 החלה הפצת הקול הקורא במייל והרשמת חברים. ב 10.12.07 התקיים בתל אביב כנס ההשקה של הפורום, שכלל ארבע הרצאות בנושאים הקשורים בתהליכי ההפרטה באוניברסיטאות ודיון פתוח.

הפעולות שהתקיימו מאז הקמת הפורום ועד עתה: סגירת קמפוסים אחדים, הפגנות ופעולות מחאה נוספות של מרצים וסטודנטים, דיאלוג עם וועדי הסגל הבכיר בחלק מהקמפוסים במטרה להשפיע על קבלת ההחלטות על השביתה ופעולות הפגנתיות בקמפוסים, והרצאות בחוץ על נושאים הקשורים לשביתה ולהפרטת ההשלכה הגבוהה.

תקשורת: הפורום פתח בלוג והחל איסוף מאמרים ומחקרים על תהליכי הפרטת האוניברסיטאות, פרסום חלק מהם והכנת מסמך עקרונות של הפורום.

לקראת המשך הפעילות עד סיום השביתה וההערכות ליום שאחרי: המהלכים הארגוניים ופעולות מחאה שונות יידונו בהמשך האספה. איריס הציגה את עמדתה שהאתגר העיקרי שמוטל לפתחו של הפורום הוא פעולה ממושכת וארוכת טווח למניעת הרס ההשכלה הגבוהה הציבורית ושההתמודדות עם אתגר זה מחייבת קיומו של פורום גדול ופעיל. לשם כך חשוב שהפורום יאפשר פלורליזם ויגדיר מטרות קונקרטיות שיש עליהן הסכמה רחבה בקרב מרצים וסטודנטים.

ב. יעדי הפורום לקראת היום שאחרי השביתה / תמר יעקבי

תמר קראה את הדברים מן הכתב והם מובאים כאן במלואם.

ג. דיון ראשון בטיוטת מסמך העקרונות של הפורום

דנה רון (אוניברסיטת תל אביב) הציגה טיוטה ראשונה של המסמך שהיא עבדה על פיתוחו עם עודד גולדרייך (מכון וייצמן) ויובל יונאי (אוניברסיטת חיפה). היות שמאז האספה צוות פיתוח המסמך ממשיך לעבוד, מובאת כאן הטיוטה במצבה העדכני בלוויית דברי ההסבר של הצוות המבקש לקבל משוב מכל חברי הפורום (ולאחר מכן, יימשך תיאור הדיון כפי שהתנהל באספה):

בעקבות ההערות על הטיוטה המקורית של מסמך העמדות, אשר הוצגה באספה, עיבדה ועדת ניסוח טיוטה חדשה. להלן כמה הערות לגבי הטיוטה.

  1. הצגה מפורטת של נתונים והשוואות (ברוח מאמריו של מנחם נתן) וחישוב עלויות של השינויים המוצעים.
  2. ביסוס יותר מפורט של העמדות בנושאים השונים
  3. דיון מעמיק בתפקיד מוסדות ההשכלה הגבוהה בעידן הנוכחי. נושא מרכזי הוא היחס בין האוניברסיטאות למכללות. בפרט, האם ראוי שמוסדות אלו ימלאו תפקידים שונים ואם כן, מה השוני ומה נגזר ממנו.

באספה התקיים דיון ממושך במסמך. להלן מספר נקודות שעלו במסגרתו:

המכללות – המסמך (כלומר, הפורום) צריך לעמוד על כך שהמכללות הציבוריות יתוקצבו, המרצים בהן יקבלו יחס של חוקרים לכל דבר ותהיה נגישות של המכללות למתקני האוניברסיטאות (ספריות וכיו"ב) שלא קיימים במכללות. באותו עניין נשמעה גם עמדה הפוכה וכן עמדה שגורסת שהפורום צריך לגבש דעה לגבי מקום האוניברסיטאות והמכללות והיחסים ביניהן במערכת ההשכלה הגבוהה באופן מעמיק יותר, ולכן צריך להוסיף נושא זה מאוחר יותר.

הסטודנטים וניהול עצמי של האוניברסיטאות – המסמך צריך לכלול אמירה יותר ברורה בנושא דמוקרטיזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה, מעבר למה שהיה בתקופה שקדמה לדוח מלץ. במסגרת זו הסטודנטים וכל מרכיבי הקהילה האקדמית צריכים להיות שותפים פעילים בניהול העצמי של האוניברסיטאות.

אופי המסמך ומטרות הפורום – מספר חברים הדגישו במהלך הדיון את החשיבות של ניסוחים "ידידותיים לקוראים", לא יותר מדי פסקניים מבחינה אידיאולוגית, הדגשת מטרות פוזיטיביות, פרגמאטיות ורחבות שאפשר להעביר באמצעותן את המסרים העיקריים שלנו ולשמור על הפורום כמסגרת רחבה מכילה ככל האפשר. כמה מהנוכחים הדגישו שיש צורך לעשות מאמץ גדול יותר כדי להגיע לקהלים נוספים ולהצליח לתקשר אתם.

לסיכום הדיון נקבע שינוסחו התפיסות הרואות במכללות ובדמוקרטיזציה של המערכת יעדים ושמסמך העקרונות במתווה העקרוני שלו ישמש בסיס תפקוד הפורום.

ד. המבנה הארגוני של הפורום

· רוב הפעילות תהיה בפורומים המקומיים בקמפוסים. קיימים פורומים פעילים בבן גוריון ותל אביב וחברי פורום מבר אילן, חיפה והעברית פועלים להקמת התארגנויות מקבילות בקמפוסים שלהם. הפורום הארצי יתמוך, יעודד ויתאם יוזמות מקומיות נוספות בקמפוסים האחרים לגיוס חברים והקמת קבוצות מקומיות.

· אינטרנט: סילבי הוניגמן עדכנה שטל גלילי ואיתמר שאלתיאל, שניהם בעלי ניסיון אינטרנטי רב, הצטרפו לצוות הבלוג והציעו התארגנות אינטרנטית חדשה לשם טיפול בצרכים המשתנים של הפורום. בעקבות זאת, הצוות יפתח בלוג חדש, עצמאי, קבוצות דיון בגוגל, מרחב אינטרנטי לאחסון מידע (ספריה אינטרנטית) וויקיפדיה של הפורום לכתיבה על הנושאים הרלבנטיים לפורום. הפעולות שננקטו בתחום זה מאז האספה בשבוע שעבר:

א. הבלוג החדש עלה www.publiceducation.org.il

ב. נפתחה קבוצת הדיון הכללית של הפורום http://groups.google.com/group/publiceducation?hl=en

ג. באספה נאסף כסף לצורך שדרוג הבלוג.

ה. דיווח מקבוצות הפורום בקמפוסים

נמסר על שיתוף הפעולה הפורה של הפורום עם מטה המאבק של הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, פעילויות שונות בקמפוס תל אביב, אוהל הוראה בחיפה וניסיונות התארגנות בבר אילן. הודגש מאד הצורך לחזק את הקשר עם הסטודנטים בקמפוסים השונים.

חברי הפורום, שימו לב: סעיפים ג' ו-ד' בתקציר מאפשרים לכם להגיב או להצטרף לפעילות. בסעיף ג' אתם מוזמנים לקרוא ולהעיר על טיוטת מסמך העקרונות; סעיף ד' מזמין אתכם להשתלב בקבוצות העבודה של הפורום.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים


תגובות

אני חושב שלא לנו לקבוע את חלוקת העוגה בין אוניברסיטאות למכללות. לידתו של מהשבר הנוכחי, לפחות בחלקו, מדרישה של לימור לבנת להשוואת מפתח היצוג בות"ת בין המכללות לאונ'. אני חושב שכדי לקיים מצוינות במחקר צריך להיות הבדל בין האוניברסיטאות שבהם הלימודים מוכווני קרירה אקדמית לבין המכללות שבהן הלימודים מוכווני הכשרה מקצועית. מפתח היצוג בות"ת לפי כמות התלמידים גרם להורדת רמת ההוראה באונ' וצימצום הפער מול המכללות כלפי מטה. היחס השוויוני גורם לנסיגה ברמת המחקר ומעודד בינוניות על חשבון מצוינות.

לא קשור –

מדוע ור"ה מאיימים לבטל השנה כולה, ולא רק את סמסטר א?

תשובה (מעט מאוחרת) ליובל סמיד: המסמך לא מתייחס במכוון לשאלת היחס הרצוי בין אוניברסיטאות למכללות. בעבר סברתי כמוך בעניין ההבדל הראוי בין שני סוגי המוסדות, אבל כיום אינני משוכנע בכך עוד. בכל מקרה נושא זה ראוי למחשבה מעמיקה בהקשר הרחב יותר של תפקיד ההשכלה הגבוהה בעידן הנוכחי. בכוונתינו להקים בעתיד קבוצת מחשבה, אך נראה שעדיף לעשות זאת באווירה רגועה יותר.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)