תכתובת בין פרופ' בנציון מוניץ, יו''ר וועד הסגל הבכיר בת''א, ומר רן קרול, חבר בוועד המנהל, בדבר דרישת התפטרותו של מר דב לאוטמן ובדבר התנהלות הוועד המנהל בזמן השביתה

06 בפברואר 2008

מר קרול שלום,

יותר משהפתיע אותי תוכנו של מכתבך, התמיהו אותי הטון והסגנון בהם נכתבו. ברם, בתשובתי זו אשתדל להיות ענייני ולהתייחס רק לתוכנם של דבריך.

יתכן שהעמדות שהציג מר לאוטמן נעשו בתאום ובהתייעצות עם כל חברי הועד המנהל, אך ברצוני להזכירך שהועד המנהל לא החליט על סגירת האוניברסיטה, משום שהישיבה בה נדון העניין לא הגיעה כלל לידי סיום, ומן הסתם לא הגיעה לשלב ההחלטות. במובן זה אנו רואים במר לאוטמן את האחראי העיקרי לנסיון הנואל לסגור את האוניברסיטה. אוסיף ואציין ששלושת נציגי הסגל בועד המנהל התנגדו נחרצות לצעד הסגירה, אך זה לא גרם למר לאוטמן לשקול מחדש את עמדתו.

באותו הקשר זה אתייחס גם לטענתך השניה, באשר לישיבות הועד המנהל שדנו בהצלת שנת הלימודים והקטנת הפגיעה בסטודנטים ובאוניברסיטה. למיטב הבנתנו סגירת האוניברסיטה היתה סותמת את הגולל על כל אפשרות להציל את שנת הלימודים, והיתה מהווה פגיעה אנושה בסטודנטים ובאוניברסיטה עצמה. יתכן שהיו דיונים שמטרתם אחרת, אך הפעולה בה רצה מר לאוטמן לנקוט, שלמרבה המזל סוכלה לבסוף, הביעה מגמה הפוכה לזו שאתה מציין במכתבך.

באשר לטענתך השלישית, בטוחני ששמעתם את עמדות הסטודנטים המודאגים, אך כנראה לא יחסתם כל חשיבות לתמיכה האמיצה והבלתי מסוייגת של רובם המכריע, ושל נציגותם הנבחרת, בשביתה ובמטרותיה. לו שעיתם לשוועתם, הייתם מצטרפים למאבק נגד האוצר, ומסייעים בכך לקיצור השביתה. לו היתה אזנכם כרויה לשמוע גם את דאגת הסגל הבכיר לעתיד האוניברסיטה, ככל הנראה הייתם מגלים פאן נוסף של מה שכינית במכתבך "הפגיעה הדרמטית בסטודנטים ובמוסד". למיטב הבנתנו, פגיעה זו נבעה ברובה מהחבירה המבישה של ראשי האוניברסיטאות לאוצר, נגד דרישות חברי הסגל הבכיר. פעולה זו גרמה לשביתה להתארך, ולמשבר עמוק ביחסים בין ההנהלה לחברי הסגל בכל המוסדות. הדרישה להתפטרותו של מר לאוטמן היא אחת התוצאות של משבר אמון זה.

באשר לפסקה האחרונה במכתבך, ארשה לעצמי להרחיב מעט. ארגון הסגל נועד בראש ובראשונה להגן על האינטרסים של חבריו (אשר עוסקים כרגע במלוא המרץ במחקר ובהוראה על מנת למזער את הנזק, שנגרם ברובו, לדעתנו, כתוצאה מעמדה בה נקטו מר לאוטמן ואחרים). אחד האינטרסים הראשונים במעלה הוא עבודה במסגרת הסכם שכר קיבוצי תקף. הסכם השכר האחרון פקע כארבע שנים קודם לשביתה, והנהלת האוניברסיטה, ומר לאוטמן כאחד האחראים הראשיים להנהלה, לא נקטו בצעדים משמעותיים לתקן מצב מעוות זה, בו חברי הסגל עובדים שנים אחרי שפגע השכם השכר שלהם. לו היתה דאגת הועד המנהל נתונה גם לענין זה שנים קודם, יתכן ולא היה כלל צורך בשביתה.

אינטרס חשוב שני שהארגון יאבק עליו הוא החופש האקדמי, שהצעד בו תמך מר לאוטמן, קרי הוצאת צווי מניעה נגד חברי הסגל השובתים, מהווה פגיעה אנושה בו. הארגון יגן הן על החופש האקדמי, והן על זכות השביתה (של כל מגזר ותחום במשק), ויסכל כל נסיון זדוני כמו פגיעה בזכות זו באמצעים פסולים כגון צווי בית משפט או סגירת שערים.

מה שמר לאוטמן לא הפנים במהלך כהונתו הארוכה זה שאוניברסיטה אינה הבניינים והקרקעות, אלא בעיקר האנשים שחיים ופועלים בה, אם כסטודנטים המבלים כמה שנים בתחומי הקמפוס, ומהווים את המרכיב העיקרי של האוניברסיטה כמוסד הוראה, אם כחברי סגל מנהלי המאפשרים את פעולתו היומיומית של המוסד, ואם כחברי סגל זוטר ובכיר המהווים את המרכיב העיקרי של האוניברסיטה כמוסד מחקרי. חלקם מבלה שם את כל חייו הבוגרים, משלב הלימודים בגילאי העשרים, עד השלב האמריטי בגילאי השבעים והשמונים. האוניברסיטה היא בראש ובראשונה, האנשים האלה, ואחר כך הגורמים החיצוניים לה, שחלקם חבר בועד המנהל.

באוניברסיטת תל אביב נבנית מחדש קהילה אקדמית הכוללת את כל המרכיבים הללו והסגל האקדמי הבכיר, יחד עם הסגל הזוטר, הסגל המנהלי והסטודנטים נחושים לממש תפיסה זו. המשך כהונתו של מר לאוטמן כיושב ראש הועד המנהל מסכל שאיפה זו, ולכן דרשו כל הנוכחים באסיפת הסגל, פה אחד את התפטרותו. דרישה זו הובאה לידיעת חברי הועד המנהל.

בברכה,

פרופ' בן ציון מוניץ

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר

אוניברסיטת תל אביב.

From Ran Carol

Sent: Tuesday, February 05, 2008 6:45 PM

Subject: RE: החלטת אסיפה כללית

פרופ' מוניץ שלום,

כחבר בוועד המנהל, ברצוני להביא לידיעתך כי העמדות שהציג יו"ר הוועד המנהל, מר דב לאוטמן, נעשו בתאום ובהתייעצות עם שאר חברי הוועד המנהל.

הוועד המנהל גם קיים מספר ישיבות במהלך השביתה ובכולם נידון בעיקר נושא הצלת שנת הלימודים והקטנת הפגיעה בסטודנטים ובאוניברסיטה.

בישיבות שמענו גם את דאגת הסטודנטים עצמם, אבל לא שמענו ולו במעט את דאגת הסגל הבכיר בעניין הפגיעה הדרמטית בסטודנטים ובמוסד.

לאור האמור אני מאוד ממליץ שאת האנרגיות של ארגון הסגל תפנו לעבודתכם המחקרית ולהוראה במטרה למזער את הנזק שנגרם.

בברכה,

רן קרול


From: Ben Tzion Munitz

Sent: Tuesday, February 05, 2008 4:02 PM

Subject: החלטת אסיפה כללית

שלום רב,

אני מתכבד להביא לידיעתכם את נוסח החלטת האספה הכללית של ארגון הסגל האקדמי הבכיר מיום 21.1.08:

"האסיפה מוקיעה את התנהלותו הכוחנית של מר דב לאוטמן, יושב ראש הועד המנהל של האוניברסיטה במהלך השביתה,

את תמיכתו בהוצאת צווי מניעה ובסגירת שערי האוניברסיטה. התנהלות זו פגעה קשות ביחסי העבודה במוסד ובאמון

הנדרש בין הקהילייה האקדמית לוועד המנהל. האסיפה דורשת את התפטרותו של מר לאוטמן מתפקידו,

ובמידה ולא יתפטר, האסיפה קוראת לוועד המנהל לפעול להדחתו של מר לאוטמן מתפקידו."

החלטה התקבלה פה אחד, ללא נמנעים.

בברכה,

פרופ' בן ציון מוניץ

יו"ר ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת תל אביב

——————————–

מיהו רן קרול? מאת פרופ' גדי אלגזי, אונ' ת"א

כדאי שנזכיר לעצמנו מי הם אנשי העסקים ("אישי הציבור") המאכלסים את הוועד המנהל ומטיפים לנו על טובת המוסד.

איש העסקים רן קרול, לשעבר הממונה על אגף התקציבים באוצר, מחזיק בין היתר בשליטה בחברת  אתגל אחזקות, העוסקת בתחומי האנרגיה. אזכיר עוד, כי היה יו"ר הדירקטוריון של חברת "מטרודן", שלאחר הפרטת שוק התחבורה הציבורית באזור באר-שבע, נקט בכל אמצעי כדי לשבור את שביתת הנהגים שהשתכרו 19.5 ש"ח לשעה. אם אתם מבקשים לדעת יותר על תרומתו ליחסי עבודה בישראל, אפשר למשל לקרוא בנושא זה כתבה מאירת עיניים של במבי שלג, שהתפרסמה לפני שלוש שנים:

http://hot.nrg.co.il/online/1/ART/855/312.html

בדו"ח מבקר השנה מן השנה שעברה ביקר המבקר בחריפות את מינויו של רן קרול ליו"ר הוועדה הציבורית לבחינת הפיקוח על מחירי החלב, עליה החליטו ישראל כץ ובנימין נתניהו. הממשלה החליטה שיו"ר הוועדה יהיה איש אקדמיה, אך בפועל מונה קרול, איש עסקים. עוד אומר המבקר, כי הוועדה בראשותו של קרל החליטה להעסיק חברת ייעוץ פרטית בבעלותו של קרול לבדיקת הנושא – וחברת ייעוץ זו, ראו זה פלא, מינתה את קרול עצמו כיועץ בשכר שלה.

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/0722BED9-A246-4E13-BF8A-2EC69D5AAF88/0/57bdoc.doc

אין ספק, כדאי גם לנו לתת לחתולים לשמור על השמנת.

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)