אוניברסיטת חיפה: יוזמה ל"אמנה חדשה" בין הקהילה האקדמית לנשיא האוניברסיטה

הצעה לעמדת הסגל במסגרת הפגישה המיוחדת שבין נשיא האוניברסיטה פרופ' אהרון בן-זאב לבין חברי הסגל האקדמי הבכיר, שזומנה ליום ה-7.2.2008
נייר עמדה
מוגש בידי פרופ' אילן גור-זאב

1. הסגל האקדמי הבכיר ונשיא אוניברסיטת חיפה נמצאו עד כה במסלול של התנגשות שבחומרתה לא נודעה כמותה בכל תולדות האוניברסיטה. ביכולתנו לצאת מחוזקים מן המשבר לטובת האוניברסיטה שהיא הבית של כולנו במידה וכל צד ינקוט בצעדים המפורטים להלן:
2. כדי לחדש את האמון וכדי להעצים את שיתוף הפעולה בין הנשיא לסגל הבכיר בתוך שלושה שבועות (עד ל- 28.2.2008 ) יוכרז על מועד (קרוב) לקיום פגישה בין הנשיא לבין הסגל האקדמי, כינוס דיאלוגי באופיו, שבו ידונו הנשיא וחברי הסגל האקדמי הבכיר בעניינים העומדים על הפרק. בהזדמנות זו יציג הנשיא בפני חברי הסגל סקירות מפורטות, מתוך תשומת-לב מיוחדת לנושאים הבאים:
א. הנשיא יזום, בתאום עם יו"ר הוועד המנהל ונציגי הסגל הבכיר את הרחבת הוועד המנהל באופן שיאפשר הגדלה משמעותית של הייצוג היחסי של חברי הסנאט בוועד המנהל. יחס של 11 מתוך 23 עשוי לשמש מודל מדריך.
ב. הנשיא יזום, בתאום עם יו"ר הוועד המנהל ונציגי הסגל תהליך בחירת חברי וועד שהם נציגי ציבור שבהתאם לניסוח שבתקנון האקדמי (סעיף 7.1.3 ) יהיו "פעילים בתחומי התרבות והחברה, המדע, הכלכלה, הטכנולוגיה, התקשורת והתעשייה" ושבנוסף לכל אלה גם הצטיינו בתרומתם לשגשוג המימדים ההומניסטיים של האוניברסיטאות הישראליות ולהעצמת האוטונומיה של האקדמיה, או שיש להם מחייבות עמוקה לתרומה שכזאת בעתיד.
ג. הנשיא לוקח על עצמו אחריות ישירה, בלעדית ובלתי-מותנית לפעולה למען הבטחת הפנסיה של הסגל, לטיפוח היעודה ופירותיה וכמובן שימנע מכל פעולה העלולה להזיק או לאיים על היעודה הפנסיונית ופירותיה.
ד. מצבו של הסגל הזוטר ותמיכה בסגל הצעיר של אוניברסיטת חיפה.
3. יום הדיונים שהמתאר שלו תואר למעלה יהיה לדפוס קבוע והנשיא וההנהלה מתחייבים להשתתף בו באופן מלא דרך קבע יחד עם חברי הסגל מידי שנה. סדר היום ייקבע במשותף ע"י נציגי ההנהלה ונציגי הסנאט.
4. הנשיא וההנהלה מכירים בחשיבותה ובתרומתה של אסיפה כללית שנתית וכן בתרומתן של אסיפות כלליות מיוחדות של הסגל האקדמי הבכיר. כינוס האספה הכללית יכלול את הנשיא, ההנהלה והסגל האקדמי הבכיר ויקבע לו מועד קבוע בלוח השנה האקדמית. הכינוסים היוצאים-מן-הכלל יתאפשרו רק בתנאי שלפחות מאה מחברי הסגל הבכיר יחתמו על בקשת זימון הישיבה.
הנשיא יפעל למתן ביטוי הולם לתרומה זו בחוקת האוניברסיטה ובתקנון האקדמי בתאום עם נציגי הסנאט.
5. הנשיא וההנהלה רואים בכלל חברי הסגל שותפים – ולא כוח עבודה אקדמי שיש לשכלל את ניצולו "היעיל" – והם דוחים שגרת לשון זו ואת הפילוסופיה הניהולית העומדת ביסודה מתוך אחריות לערכים האקדמיים ולמסורת האוניברסיטה בעלת האוריינטציה ההומניסטית.
6. הנשיא וההנהלה יעשו כמיטב יכולתם להעלות את הסטאטוס הציבורי של אנשי האקדמיה ולא של האוניברסיטה בלבד ויעשו ככול האפשר לשפר את תנאי המחקר והתגמולים של הסגל הבכיר והזוטר גם במציאות של קשיים כלכליים ואילוצים אחרים.
7. תוך שלושה שבועות (עד ל- 28.2.2008 ) הנשיא יזום בתאום עם הסגל הבכיר הקמתה של וועדה שתעסוק בהתארגנות האוניברסיטה לקראת העמידה בפני האתגרים העומדים בפניה לאור המדיניות הפוגענית המתמשכת של הממשלה, המאיימת על עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל. קבוצת העבודה תפעל באופן שוטף ומסודר למען הבטחת שגשוגה של אוניברסיטת חיפה כאוניברסיטה הומניסטית ולמניעת היהפכותה לתאגיד כלכלי, שבו המחקר, הידע , הלמידה,
הסטודנטים והחופש האקדמי הופכים לאובייקטים לניהול "גמיש", לסחורה גרידא ולניגוד דיאמטרי של הערכים והאידיאלים האקדמיים ההומניסטיים שכולנו מאוחדים באחריות למימושם.
8. הרעיונות וההצעות שפורטו להלן מבטאים את רוח הפשרה של הסגל ואת נכונותו לפתוח דף חדש ביחסיו עם הנשיא, שאין להם מקום אלא במקביל לביטויים קונקרטיים של רוח טובה ושל שותפות מאוזנת מצד הנשיא וההנהלה. אולם אין לראות בכל אלה וויתור על העמדה עקרונית של הסגל הבכיר של אוניברסיטת חיפה: הסגל האקדמי הבכיר רואה כטעות חמורה ומסוכנת את ההבניה-מחדש של מוסדות האוניברסיטה ברוח המלצות וועדת מל"ץ וועדת גרוסמן. הסגל קורא
לנשיא לחבור למאמץ משותף, שעניינו עיצוב מערכת איזונים ובלמים נכונה יותר באוניברסיטה באופן שיטעים את הייעוד האקדמי ההומניסטי של האוניברסיטה ואת היכולות והצרכים של היסוד האקדמי באוניברסיטה שמזה שנים אחדות נשלט באופן בלתי-רציונאלי על-ידי היסוד האדמיניסטרטיבי-ניהולי.
9. בכל מקרה תתקיים אסיפה כללית של הסגל הבכיר בעוד שלושה שבועות ובה ידון הסגל בסוגיות העומדות על הפרק ובדרך הראויה להתמודד עם אתגרים אלו


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

המסמך הזה הוא די גרוע לטעמי.

קודם כל מבחינת גישה – הוא מתרפס באופן השוכח לחלוטין את מה שעשו הנהלות האוניברסיטאות בשביתה האחרונה ובכלל. מי שתקע בך סכין בגב, או אם לדייק, חרב בחזה – אתה לא הולך ומסתחבק איתו אח"כ ומציע לו לפעול לקידום שלך ושל חבריך.

שנית, למה יש פגישה של הסגל האקדמי הבכיר לבד בלי הזוטר והביניים? זאת במיוחד לאור השימוש בביטוי "עמדת הסגל", והדברים על "התארגנות האוניברסיטה לקראת העמידה בפני האתגרים" – אז האוניברסיטה רוצה לעמוד בפני האתגרים עם שליש מהסגל שלה?

שלישית, ההצעות מקבעות את העליונות והסמכות של הועד המנהל והנשיא בפרט. ההצעות צריכות להיות משהו אחר לגמרי:

1. הכפפה רשמית של הועד המנהל לסנאט
2. זכות וטו של הסנאט על כל החלטה של הועד המנהל
3. צורך באישור סנאט לכל מינוי של חבר ועד מנהל
4. התפטרות מיידית של הנשיא (אם לא חברים אחרים בועד המנהל) לאור התנהגותם בשביתה
5. וכו'

אה, וכמובן, שכחתי, צריך לייצר נציגות נכבדה של הסגל ה'לא-בכיר' בסנאט, אבל זה לא משהו שצריך לדרוש מן ההנהלה אלא פשוט לעשות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)