על הפגישה השניה של קבוצת הממ"ה ותוצאות ישיבת ות"ת / עידו שחר

דיווח מהפגישה השנייה של קבוצת העבודה של הממ"ה שנערכה במועדון "הגדה השמאלית", 27.2.08

הפגישה החלה בסקירה של ההתפתחויות האחרונות: ביום ד' בבוקר, כמה שעות לפני כינוס הפגישה בגדה השמאלית, התקיימה ישיבה מיוחדת של ות"ת לדיון בנושא הממ"ה. לאור התנגדותן החריפה של האוניברסיטאות ושל ור"ה למתווה שהוצע על ידי שרת החינוך לפתרון בעיית הממ"ה, הוחלט לתת לאוניברסיטאות ארכה של שלושה שבועות לצורך הדברות עם הפורום המתאם של ועדי הסגל הזוטר, לשם הגעה למתווה מוסכם על כל הצדדים. עוד נמסר כי הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר מעריך כי לא ניתן יהיה לקבל את הסכמתה של ור"ה למתווה המוצע מבלי לאיים – או אולי אף לנקוט – בצעדים ארגוניים. 

לאור הערכה זו, ולאור הכוונה לאיים בצעדים ארגוניים לקראת פתיחת סמסטר ב' הקרוב (מאי), קיימת חשיבות עליונה להשלמת תהליכי ההתאגדות של הממ"ה בכלל האוניברסיטאות. בפגישה נסקר לפיכך המתרחש בקמפוסים השונים, והועלו הצעות שונות לפעולות של הפורום למען השגת המטרה.

סיכומים:
• הפורום ינסה לקדם את החתמת הממ"ה באוניברסיטאות ת"א ובן גוריון לארגוני הסגל הזוטר. סוכם כי פעילי הפורום באוניברסיטאות אלו יצרו קשר עם ארגוני הסגל, ויבחנו כיצד ניתן לקדם את ההחתמה באופן היעיל ביותר.
• באוניברסיטאות בר אילן וחיפה – בהן הממ"ה כבר מאוגדים בארגוני הסגל הזוטר – יפעלו נציגי הפורום תוך תיאום עם ועדי הסגל הזוטר להעלאת עניינם של הממ"ה על סדר היום. 
• אנו סבורים כי הפאסיביות וחוסר המעורבות שמפגין רוב רובו של ציבור הממ"ה באוניברסיטאות ובמכללות פוגעים קשות בסיכוי להביא לשיפור ממשי בתנאי העסקת הממ"ה. אי לכך, הפורום יבחן דרכים לפעול כדי להגביר את ההזדהות והמעורבות של ציבור הממ"ה הרחב עם המאבק למען שיפור תנאי העסקתם.
• הובעה אי נחת ממצב הממ"ה במכללות הציבוריות, ומהעובדה שסוגיית הממ"ה במכללות נותרה במידה רבה מחוץ למשא ומתן המתנהל בין הגורמים השונים ומחוץ לשיח. עם זאת, לאור הקיפאון הקיים במכללות בנושא זה, ולאור ההבדלים בלוחות הזמנים של השנה האקדמית הנוכחית בין האוניברסיטאות והמכללות, המסקנה היתה כי בשלב זה יש לפעול קודם כל באוניברסיטאות, ולאחר שיושגו הישגים בשדה זה, לפעול להחלתם גם על המכללות. 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)