החלטות סנאט אוניברסיטת בן-גוריון

ביוזמת חברים בסנאט אוניברסיטת בן-גוריון, התקיימה ישיבת סנאט מיוחדת שדנה בתפקוד הנהלת האוניברסיטה בזמן שביתת הסגל הבכיר. ההצעות שהוגשו לסנאט בעקבות זאת, במגמה לחזק את מעמדו של הסנאט בניהול האוניברסיטה, עלו לדיון נוסף בישיבת סנאט שניה שנערכה אתמול, 16.3.08. הדיון הניב את ההחלטות הבאות:

1. הסנאט קורא לנשיאה לחבור למאמץ משותף, שעניינו עיצוב מערכת איזונים ובלמים נכונה באוניברסיטה באופן שידגיש את הייעוד האקדמי של האוניברסיטה, את היכולות ואת הצרכים שלו. מזה שנים אחדות נקבעות היכולות, במידה רבה, על-ידי היסוד האדמיניסטרטיבי-ניהולי, ועל פיהן נקבעים הצרכים. יש צורך להגדיל את משקל האקדמיה בתהליכי קבלת ההחלטות במוסד כדי להתאים את היכולות לצרכים האקדמיים.
2. על מנת להעצים את שיתוף הפעולה, יתקיימו באופן קבוע מפגשים בין הסגל האקדמי הבכיר לבין הנשיאה ונציגי הנהלה שתכליתם מתן סקירה ויצירת דיאלוג על ענייני האוניברסיטה על פי סדר יום שיקבע במשותף עם הסנאט. נוהל למפגשים אלו ולוחות הזמנים יקבעו על ידי הסנאט והנשיאה.
3. הסנאט קורא לבחינה מחדש של השינויים במבנה הניהולי של האוניברסיטה. לשם כך תוקם ועדת סנאט, שתבחן מבנה זה, ותגיש המלצות על יחסי הגומלין בין הגופים המנהלים: הסנאט, הועד המנהל וחבר הנאמנים. יש לאפשר לסנאט השפעה על הועד המנהל, הרכבו, הליכי מינוי חבריו והיו"ר שלו, תוך קיום פומביות הדיונים ופרסום הפרוטוקולים של ישיבותיו.
4. הסנאט חולק על קריאתו של ור"ה שלא לפתוח את שנת הלימודים במידה ולא ייושם דו"ח שוחט.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)