הכרזה של הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר על סכסוך עבודה ארצי על מעמדם של הממ''ה – 20.03.2008

להלן הודעה לעיתונות ומכתב לפרופ' מגידור, יו"ר ור"ה

20 מרץ, 2008

הודעה לעיתונות:

מאבק ארצי של הסגל האקדמי הזוטר על זכויותיו

ארגוני הסגל האקדמי הזוטר החליטו לפתוח במאבק משותף עקב סירוב ועד ראשי האוניברסיטאות לנהל משא ומתן. בין השיבושים המתוכננים: אספות הסברה במהלכן לא יתקיימו לימודים, עיצומים, ופגיעה בבחינות הסמסטר. יו"ר הפורום: "התנהגות ההנהלות קטסטרופאלית. יש חשש אמיתי לקיומו התקין של סמסטר ב'".

הפורום המתאם הכריז אתמול (יום רביעי) על מאבק ארצי כנגד גרירת הרגליים של ועד ראשי האוניברסיטאות בנושא הסדרת העסקתם של חברי הסגל האקדמי הזוטר ובפרט: עוזרי הוראה ומורים "מן החוץ", לאור סירובן המתמשך של הנהלות האוניברסיטאות לקיים משא ומתן על יישום מתווה ות"ת.
כל ארגון יפעל להכרזת סכסוך עבודה באוניברסיטה שלו ולהתחלת צעדים ארגוניים שילכו ויחריפו. בין הצעדים המתוכננים בשלב הראשון: אספות הסברה, הפסקות לימודים ושיבוש בחינות הסמסטר. בנוסף יפנה הפורום לגורמים שונים ובהם חברי כנסת, וחבר הנאמנים של האוניברסיטאות כדי שיפעלו למען הפסקת ההרס השיטתי של דור העתיד של האקדמיה על ידי הנהלות האוניברסיטאות.
הסגל האקדמי הזוטר אחראי בלעדית על כמעט 50% מהקורסים. בנוסף הוא האחראי על תרגולים, מעבדות ובדיקות תרגילים בכל הקורסים. כ-4,500 מחברי הסגל האקדמי הזוטר (מרביתם דוקטורים צעירים) מועסקים כמורים "מן החוץ" בשכר נמוך, המשולם לפי "שעות" שמונה חודשים בשנה, ללא פנסיה וללא תנאים סוציאליים או אקדמיים, ללא ותק וללא אפשרויות קידום, תוך שמנסים לגזול מהם גם את פיצויי הפיטורים ע"י הפסקת המשכורות לארבעה חודשים כל קיץ (למרות המשך העסקתם). העסקת הסגל כמורים "מן החוץ" היא הסיבה העיקרית לבריחת המוחות מהאקדמיה בישראל.
לאחרונה נמצא פתרון לבעיה באמצעות מתווה שגובש בות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב) בעידודה של שרת החינוך. התוכנית קובעת כי יש להעביר את המורים "מן החוץ" למסלולי העסקה נורמטיביים של סגל אקדמי זוטר המתאימים. למרות הנחיית ות"ת לאוניברסיטאות לקיים משא ומתן מואץ עם הסגל האקדמי הזוטר שהיה אמור להסתיים עד 21.3.2008, סירבו הנהלות האוניברסיטאות לעשות זאת, וטרם נקבעה אפילו ישיבה אחת בנושא.

יו"ר הפורום המתאם, ד"ר אלי להר:

ראשי האוניברסיטאות קיבלו מהמדינה חופש אקדמי ותקציבים כדי ליצור אקדמיה פורחת. במקום זה הם הרסו באופן שיטתי את דור העתיד ע"י פגיעה ברמת הלימודים ובאפשרויות ההעסקה, כשהם מעסיקים סגל צעיר בתנאים המזכירים "עובדי קבלן" (משכורות נמוכות המשולמות 8 חודשים, פיטורים מדי קיץ, ללא תנאים סוציאליים ופנסיה), עובדה צורמת במיוחד לאור דו"ח חריגות המשכורות באוניברסיטאות של הממונה על השכר. לאור התעלמותם הבוטה, והזלזול המופגן שהפגינו כלפי הנחיות ות"ת לקיים משא ומתן מואץ, אנו קוראים לות"ת להתערב מיידית בנושא. לא ניתן עוד להפקיר את עתיד האקדמיה בידי ועד ראשי אוניברסיטאות לא מתפקד.

שיאון קורן, יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון:

ההנהלות עורכות ימים פתוחים מפוארים כדי לפתות סטודנטים חדשים, בעודן פוגעות בסטודנטים הוותיקים. כבר סבלנו השנה משביתה אחת, ומפגיעה אקדמית קשה עקב קיצוץ רבע משנת הלימודים. ברור לכולם שעד שלא ייפתרו בעיות הסגל האקדמי הזוטר לא יתקיימו לימודים סדירים בקמפוסים, מה גם שמרבית נטל ההוראה עלינו. ראוי היה שההנהלות יגיעו איתנו להסדר מהיר, בעיקר לאור העלות הנמוכה יחסית והתועלת הרבה שתעלה ממנו לאקדמיה בישראל.

מצורף:

o מכתב יו"ר הפורום לור"ה בנושא המאבק הארצי.

 

לפרטים:
אלי להר – יו"ר הפורום המתאם טלפון: 052-5846644
שיאון קורן – יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוני' בן גוריון 052-5793007
אוהד קרני
– יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר בת"א טלפון: 052-4303623

——————
מכתב לפרופ' מגידור, יו"ר ור"ה

20.3.2008

לכבוד
פרופ' מנחם מגידור
יו"ר ור"ה
ירושלים

שלום רב,

הנדון: סכסוך עבודה

להודיעך כי הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר דן אתמול בנושא גרירת הרגליים של ור"ה בעניין הכניסה למו"מ עם הפורום המתאם בנושא הסדרת תנאיהם של חברי הסגל האקדמי הזוטר, ובפרט עוזרי הוראה ומורים מן החוץ, העיכוב בביצוע הצמדה לשכר הסגל הבכיר, וסירוב ור"ה בפועל לנהל משא ומתן.

בהתאם להחלטת הפורום המתאם מאמש, יכריזו ארגוני הסגל האקדמי הזוטר סכסוכי עבודה באוניברסיטאות ולאחר מכן ישקלו נקיטת צעדים ארגוניים, עד שיחל מו"מ רציני בעניין.

כפי שידוע לך היטב, בעיית תנאי ההעסקה של הסגל הזוטר, ובעיקר של המורים מן החוץ — מרביתם דוקטורים צעירים וצעירים פחות — היא בעיה מרכזית באקדמיה כיום. השכר הנמוך, המשולם שמונה חודשים בשנה בלבד (בתמורה לעבודה במשך כל השנה), העדר תנאים אקדמיים, חוסר האפשרויות לקידום (אפילו ותק אין), הנם מצב עניינים שיש לתקנו לאלתר.

התחמקות האוניברסיטאות עד כה מלשלם פנסיה ופיצויי פיטורין — שהמחוקק והממונה הראשי על יחסי עבודה שמו לה קץ השנה — מהוות חותם של העסקה פוגענית שדי היה בו על מנת למלא בושה בלב כל בעל תפקיד באוניברסיטה אשר נתן ידו לצורת העסקתם השערורייתית של הממ"ה.

למותר לציין כי גם רעיון העוועים שהועלה באחד המוסדות הכורך את בתשלום הזכויות הסוציאליות המינימאליות המחויבות ממילא ע"פ חוק, עם פריסת שכרם הנמוך ממילא של הממ"ה ל-12 חודשים, אין בו כדי להסדיר מסלול העסקה פוגעני זה או לפתור את שאלת העדר התשלום עבור הקיץ.

ברצוננו לציין כי עלות מתווה ות"ת להסדרת תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי הזוטר, עומדת על כ-60 מיליון ₪, על פי תחשיב ות"ת. פחות מעשירית מעלות תוספת השכר שאמורים לקבל חברי הסגל הבכיר.

במצב עניינים זה תמוהה בעינינו התנהגות ועד ראשי האוניברסיטאות: הסירוב המתמשך לנהל משא ומתן, תירוצים המגוחכים ופיזור חצאי האמיתות ("רוב המורים מן החוץ כמו אהרון ברק"), מהווים זלזול בסטודנטים, בסגל הזוטר ובמוסדות המוסמכים (ות"ת, ועדת החינוך של הכנסת) — עדות חוסר רצון מופגן לפתור את הבעיה.

במצב עניינים זה, התנהלות ור"ה איננה מותירה לארגוני הסגל האקדמי הזוטר כל ברירה, מלבד פנייה למישור של סכסוכי עבודה וצעדים ארגוניים.

אנו עדיין מקווים כי מו"מ מהיר ע"פ עקרונות טיוטת ות"ת תאפשר לנו ולכם להגיע להסכמה על פתרון הסוגיות שבמחלוקת, ולמנוע סכסוך עבודה באוניברסיטאות בארץ.

ד"ר אלי להר
יו"ר הפורום המתאם

העתקים:
פרופ' יולי תמיר, שרת החינוך.
הרב מיכאל מלכיאור, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת.
חברת הכנסת שלי יחימוביץ', השדולה למאבק למען זכויות עובדי הקבלן.
פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר ות"ת.
רו"ח סטיבן סתיו, מנכ"ל ות"ת/מל"ג.
עופר עייני, יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
נשיאי האוניברסיטאות
פרופ' יקיר שושני – יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי במכללות.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] הכרזה של הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר על סכסוך עבו… […]


תגובות

כל הכבוד על הצעד הזה, מקווה מאוד שייפתח משא ומתן בקרוב ולא נצטרך לדפוק את השנה הזאת עוד יותר.
אולגה, מרצה מן החוץ

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)