החלטות ישיבות הסנאט בטכניון ובאונ' בן גוריון נגד יישום המלצות ועדת מל''ץ – אביב 2008

Dear Colleagues,
I attach, for your information, senate resolutions which were passed recently in the Technion and Ben Gurion University.
These resolutions were passed as a result of grass-roots dissatisfaction among faculty from the results of the governance reform (the Maltz recommendations), which was enforced by VATAT on all research universities by budgetary pressure guided by the OTZAR.
The Inter-Senate Committee (ISC) has discussed recently the issue of serious faults in the new governance system, which gave unprecedented power to the OTZAR executives. This power is employed on the universities through strong control over the VAADIM MENAHALIM of the universities and by withholding budgets from the universities. The weakened senates and university managements cannot fulfill their traditional role to assure that high priority is given to academic level and scientific distinction. This mode of action of the OTZAR contradicts paragraph 15 of the "High Education Law" of Israel, and brought about continuous cuts of university budgets, reduction of academic staff and education level and decline in scientific research.
The ISC recommends to all senates to discuss this issue in their coming sessions, and suggests to coordinate senior faculty action on this issue in all universities.
Prof. Avraham (Avi) Gover
The writer is one of the TAU representatives in the ISC, Ludwig Jokel Chair of Electronics. Head, Israel FEL Knowledge Center for Radiation Sources and Applications, Dept. Of Physical Electronics, Tel Aviv University Fac. of Engineering.

————————-

הטכניוןמכון טכנולוגי לישראל (החלטה מה23 בצרץ 2008)

קטע מתוך הישיבה של המליאה האקדמית מיום 23.3.08

החלטה: הוחלט בהצבעה חשאית שתוצאותיה: 97 בעד, 35 נגד, 5 נמנעים,להמליץ בפני הוועד המנהל והקורטוריון על חזרה למבנה הסנט הקודם שהיה בתוקף טרם יישום המלצות "ועדת אש" (30.9.98).

————————–

אוניברסיטת בן גוריון (החלטה ממרץ 2008)

הצעה להחלטת סנאט

1. הסנאט קורא לנשיאה לחבור למאמץ משותף, שעניינו עיצוב מערכת איזונים ובלמים נכונה באוניברסיטה באופן שידגיש את הייעוד האקדמי של האוניברסיטה, את היכולות ואת הצרכים שלו. מזה שנים אחדות נקבעות היכולות, במידה רבה, על-ידי היסוד האדמיניסטרטיבי-ניהולי, ועל פיהן נקבעים הצרכים. יש צורך להגדיל את משקל האקדמיה בתהליכי קבלת ההחלטות במוסד כדי להתאים את היכולות לצרכים האקדמיים.

2. על מנת להעצים את שיתוף הפעולה, יתקיימו באופן קבוע מפגשים בין הסגל האקדמי הבכיר לבין הנשיאה ונציגי הנהלה שתכליתם מתן סקירה ויצירת דיאלוג על ענייני האוניברסיטה על פי סדר יום שיקבע במשותף עם הסנאט. נוהל למפגשים אלו ולוחות הזמנים יקבעו על ידי הסנאט והנשיאה.

3. הסנאט קורא לבחינה מחדש של השינויים במבנה הניהולי של האוניברסיטה. לשם כך תוקם ועדת סנאט, שתבחן מבנה זה, ותגיש המלצות על יחסי הגומלין בין הגופים המנהלים: הסנאט, הועד המנהל וחבר הנאמנים. יש לאפשר לסנאט השפעה על הועד המנהל, הרכבו, הליכי מינוי חבריו והיו"ר שלו, תוך קיום פומביות הדיונים ופרסום הפרוטוקולים של ישיבותיו.

4. הסנאט חולק על קריאתה של ור"ה שלא לפתוח את שנת הלימודים במידה ולא ייושם דו"ח שוחט.

 

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)