על מאבק הסגל הזוטר והממ''ה העומד בפתח (רקע לעצומה הנוכחית)

אנו מפרסמים להלן מסמך הסוקר את מצבם של הממ"ה ואת הרקע למאבק הנוכחי של הזוטרים ושל הממ"ה, שאמור היה ללוות את המייל ששלחנו לחברי הפורום בקריאה לחתום על עצומת התמיכה במאבק הסגל הזוטר והממ"ה, אך נשמט בטעות.
להזכירכם, הקישור לעצומה הוא:

http://www.petitiononline.com/xy1948z

אנו פונים לכל מי שאינו חבר בסגל הבכיר שלא לחתום על העצומה הזו, מסיבות טקטיות. יהיו עוד הזדמנויות להביע סולידריות עם הממ"ה בעתיד הקרוב מאד!
————————

עצומה תמיכה של הסגל הבכיר בתביעות הסגל הזוטר לשיפור תנאי העסקת הממ"ה באוניברסיטאות המחקר

רקע אינפורמטיבי

(1) רקע היסטורי

א. העסקת מורים מן החוץ (ממ"ה):

 כיום חלק מהדוקטורנטים של האוניברסיטאות מועסקים כממ"ה ולא כזוטרים באותו חוג בו הם רשומים כסטודנטים.

ב. ארגון הממ"ה במסגרת ארגוני הסגל הזוטר

ג. היקף התופעה
כיום מועסקים כ-5,000 מורים כממ"ה (יותר ממספר חברי הסגל הבכיר). מספר השעות שהם מלמדים משתווה לכ-2,000 תקנים (ממ"ה מלמדים בחלקי משרות).
באוניברסיטאות יש כ-2,300 תקנים נוספים של סגל זוטר.
אם מחברים את מספר הממ"ה והמורים מהסגל הזוטר, מספרם כפול ממספר חברי הסגל הבכיר, ומספר המשרות שווה: כמחצית מההוראה באוניברסיטאות המחקר נעשית על ידי מורים שאינם חברי הסגל הבכיר. היקף התופעה גדול בהרבה במכללות.

(2) המצב הנוכחי: נסיבות הכרזת סכסוך העבודה של הסגל הזוטר
ב-19 במרץ 2008 הכריז הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר על סכסוך עבודה כלל-אוניברסיטאי. המשבר פרץ על רקע סירוב האוניברסיטאות לאמץ את טיוטת המתווה להסדרת העסקתם של הממ"ה ועוזרי הוראה באוניברסיטאות שגובש בות"ת, תוך התייעצות עם נציגי הסגל האקדמי הזוטר ובתמיכתה הפעילה של שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, וחוסר נכונותן לנהל מו"מ רציני בסוגיה זו.

א. המתווה המוצע
טיוטת המתווה שגובשה בות"ת מבוססת על העקרונות שהוצגו בוועדת החינוך של הכנסת על ידי שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר. ואלו הם:

        בעלי תואר שני יועסקו כאסיסטנטים בדרגות א' ו-ב'.

בעלי תואר דוקטור יועסקו ב"דרגת שכר" (לא ב"מסלול") של 'מדריך-דוקטור'.
בשלב זה מדובר על מעבר למסלולים אלה ללא תוספת ותק. המשמעות היא שהשכר למשרה מלאה, בדרגה הגבוהה ביותר, יעמוד על כ-8,000 ₪ ברוטו לערך (ועל שכר מינימום בערך לדרגות הנמוכות יותר), אך מרצים "מן החוץ" מועסקים כיום בממוצע בכ-1/3 משרה, כך ששכרם עדיין יהיה מגוחך. כידוע, במסלולי הסגל הזוטר גם אין תוספות כגון "קריטריונים" שונים, המקובלות בסגל הבכיר.

ב. התחמקות ור"ה ממשא ומתן והכרזת סכסוך העבודה
בתום ישיבה מיוחדת שהתקיימה בתחילת חודש פברואר האחרון, דרשה ות"ת מנציגי הפורום המתאם של ארגוני הזוטרים ומנציגי ור"ה לנהל משא ומתן מואץ ולהגיע לפיתרון מוסכם של בעיית העסקתם של הממ"ה עד ל-21 בפברואר 2008.  אולם ור"ה התחמקה למעשה מכל משא ומתן עם נציגי הזוטרים, התנהגות שהביאה להכרזת סכסוך עבודה ארצי ב-19 במרץ 2008, 'בנושא הסדרת העסקתם של חברי הסגל האקדמי הזוטר ובפרט: עוזרי הוראה ומורים "מן החוץ", לאור סירובן המתמשך של הנהלות האוניברסיטאות לקיים משא ומתן על יישום מתווה ות"ת' (נוסח ההודעה לעיתונות שפורסמה ב-20 במרץ). ור"ה מתנגדת למתווה, בעיקר בשל החשש שהעול התקציבי הנובע מאימוץ המתווה יוטל על תקציביהן המקוצצים ממילא של האוניברסיטאות. נוסף לכך, הוזכרו בפורומים שונים התנגדויות "אידיאולוגיות" של ור"ה, כאילו העסקת מורים מן החוץ במסלולי סגל זוטר בעייתית יותר מאשר במסלול הפוגעני הנוכחי.
הכרזת סכסוך העבודה גרמה לור"ה להסכים להיפגש סוף סוף עם נציגי הפורום המתאם של הסגל האקדמי הזוטר. פגישה ראשונה שהתקיימה ב-17 באפריל, ערב פסח, הסתיימה ללא התקדמות. פגישה נוספת צפויה בקרוב.

(3) מה צריכה להיות עמדת הסגל הבכיר בסוגיית סכסוך העבודה של הסגל הזוטר?

א. השביתה שלנו והסגל הזוטר
בעקבות הישגי שביתת הסגל הבכיר, היו אמורות טבלאות השכר של חברי הסגל הזוטר והמורים מן החוץ להתעדכן באופן אוטומטי בהצמדה לשכר המרצים.  עד כה לא עודכן שכר הסגל הזוטר!. חובתנו המוסרית לתמוך בדרישת הסגל הזוטר לקבל את תוספות השכר המגיעות לו בעקבות תיקון שחיקת שכר הסגל הבכיר.

 ב. העסקה פוגענית בקמפוסים: מעורבות חברתית מתחילה בבית!
תופעת העסקת מורים בדפוס העסקה פוגעני כמו זה של הממ"ה (בהם גם דוקטורנטים שלנו) במוסדות ציבוריים של מערכת ההשכלה הגבוהה, היא בלתי נסבלת מבחינה מוסרית. האוניברסיטאות מתגאות במעורבות חברתית, אך מעורבות חברתית מתחילה בהסדרת תנאי עבודה תקניים בתוך הקמפוסים!

ג. פגיעה באיכות המחקר והיקפו, ערעור על הזיקה החיונית בין מחקר לבין הוראה, איום על מעמד הסגל הבכיר
היקף התופעה מדאיג ביותר גם מבחינה פרקטית. כאמור, כמחצית מההוראה באוניברסיטאות המחקר בישראל נעשית על ידי מורים שאינם חברי סגל בכיר, על כל המשתמע מכך לגבי איכות המחקר הנערך באוניברסיטאות והיקף הידע האקדמי, ולגבי איכות ההוראה, שאמורה להיות מושתתת על קשרי-גומלין בין מחקר והוראה.
העובדה שבמשך השביתה שלנו, שקקו הקמפוסים חיים כאילו דבר לא השתנה המחישה היטב כי המגמה הנוכחית של הרחבת מסלולים שאינם של סגל בכיר מאיימת על עצם קיומו של סגל בכיר ותקני באוניברסיטאות.

ד. הסכנה הטמונה בהסדר המוצע
לצד קריאתנו לאמץ את מתווה ות"ת, חשוב לציין, כי ההסדר שהוא מציע טומן בחובו גם סכנה. העסקת חלק גדל והולך של המרצים בקמפוסים כמורים מן החוץ, גם אם בתנאי שכר מעט משופרים, עלול להכניס בדלת האחורית את 'ההגמשה הניהולית' המאיימת על מעמד הסגל הבכיר ועל קיום תנאים המאפשרים חופש אקדמי. ההסדר המוצע כעת, של העסקת הממ"ה בעלי תואר דוקטור ב"דרגת שכר" של מדריך-דוקטור, ולא ב"מסלול" של מדריך-דוקטור, מונעת כרגע בעיה זו. עם זאת, על הסגל הבכיר להירתם למאבק להרחבת ההעסקה בתקני סגל בכיר, היות שברור שכבר כיום מבוססות האוניברסיטאות על "גמישות ניהולית" ביחס להעסקת סגל אקדמי, המכונה מרצים "מן החוץ", במידה שתקשה על עקירת התופעה כולה מהשורש.

לכן, יחד עם החובה המוסרית שלנו לתמוך בשיפור מעמדם של הממ"ה ועוזרי ההוראה, ובמימוש זכויותיהם של חברי הסגל הזוטר, אל לנו להירדם על המשמרת ולהניח שדי בכך.

 

ה. כיצד להיחלץ באמת מהמלכודות? ההיבט התקציבי והמשך המאבק על דמותה של האוניברסיטה

1. סוגיית מקורות המימון ליישום המתווה היא שתעשה את ההבדל בין השיפור הנדרש במעמד הממ"ה, לבין יצירתיות-יתר מצד הנהלות האוניברסיטאות במציאת מסלולים עוקפים בעת יישום המתווה, שיולידו אופני העסקה בלתי-קבילים חדשים. מה שיקבע הוא נכונות ור"ה ו-ות"ת להתמודד עם האוצר על הדרישה לקבלת תוספת תקציבית הולמת למימון המתווה, ושומה על הסגל הבכיר לקרוא לראשי הקהילה האקדמית לעשות את המוטל עליהם, ולתבוע מהאוצר את העברת התקציבים הדרושים.

2. אך גם אם יאומץ מתווה ות"ת ללא עיוותים נוספים, הפתרון לבעיית יצירת קבוצת מרצים בדרגת-שכר של מדריך-דוקטור, במשרות חלקיות וזעירות, שאינם יכולים להתקדם ולקבל קביעות ולא להתבסס במוסד אחד (הצורך לעבוד בכמה מוסדות כדי לקבל משרה מלאה אחת), הוא בהמשך המאבק על החזרת התקציבים והתקנים שנגזלו מהאוניברסיטאות, ללא התניות.

ו. העלות הכספית של המאבקים השונים (סגל בכיר, סגל זוטר, ממ"ה) על רקע הסוגייה התקציבית: בין סכנה לתקווה
תהיה זו טעות שלא לראות את המכנה המשותף בין מאבק הסגל הזוטר והממ"ה העומד בפתח לבין המאבק האחרון של הסגל הבכיר על ענייני שכר ותנאי העסקה. הן העלות הכספית של הסכם השכר החדש שהשיג הסגל הבכיר בעקבות השביתה האחרונה, והן העלות הכספית של ההסכם שצפוי להיחתם בעקבות המאבק של הסגל הזוטר והממ"ה, עלולות להאיץ את תהליך הפרטת האוניברסיטאות, היות שהנטל הכספי שינבע מהסכמים אלה יכביד עוד יותר על התקציב המדולדל של מערכת ההשכלה הגבוהה.

-> נוכח המצוקה התקציבית, יגברו המאמצים הנואשים של האוניברסיטאות, על כל דרגיה (הנהלה, פקולטות, יחידות) להמציא פתרונות שונים ומשונים לגיוס כספים.

במקביל, יגבר עוד יותר הפיתוי לקצץ בהוצאות, הן באי-חידוש תשתיות מחקר וספריות, הן בחיפוש דרכים זולות להעסיק מורים. מגמה זו תביא לעוד קיצוץ בתקנים של סגל בכיר, ואגב כך תפגע עוד יותר במחקר, עד לפגיעה בלתי-הפיכה במעמדן המקומי והבינלאומי של אוניברסיטאות המחקר בישראל.

-> אם, לעומת זאת, תוקל המצוקה התקציבית, עלות ההעסקה של ממ"ה לשעבר במסלולי סגל זוטר שתיגזר מיישום המתווה המוצע תהפוך דפוס העסקה זה לפחות אטרקטיבי עבור הנהלות האוניברסיטאות, שמונעות כיום על ידי דאגה אחת: התמודדות יומיומית עם המחנק התקציבי. נוכח צמצום מסויים, קטן ככל שיהיה, של ההפרש בין עלותם של המורים מן החוץ לעלות שכרם של חברי סגל בכיר(עלות חבר סגל בכיר עדיין תהיה יותר מכפולה מעלות ממ"ה במסלולים החדשים), עשוייה איכות המחקר לעמוד שוב לנגד עיני הנהלות האוניברסיטאות ולהפוך גורם מאיץ לשינוי המגמה הנוכחית של דאגה בלעדית לקיצוץ בהוצאות העסקת סגל אקדמי, לטובת מעבר למגמה של קליטת סגל בכיר חדש.

לסגל הבכיר יכול להיות תפקיד בפרשת הדרכים הנוכחית. שומה עלינו לא לחזור על טעויות העבר ולעמוד על המשמר. בראש ובראשונה, עלינו ללחוץ על ראשי הקהילה האקדמית, ור"ה, ות"ת ומל"ג, שימלאו את תפקידם ויעמדו איתן מול האוצר בדרישה להחזר התקציבים שנגזלו מהאקדמיה מאז 2001, ואף יזמו מאבק ציבורי שמטרתו תהיה הגברת המודעות לצורך בשינוי סדר העדיפויות הלאומי לטובת מערכת החינוך ומערכת ההשכלה הגבוהה.

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] אנא חיתמו על העצומה למען הסדר הוגן למורים מן החוץ, לפי מתווה השרה יולי תמיר (העצומה מיועדת לאיסוף חתימות של אנשי סגל בכיר בלבד!). רקע – כאן […]


תגובות

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)