עצומת התמיכה במאבק הזוטרים והממ''ה נשלחה, 27.05.2008

על העצומה שיזם והפיץ הפורום (ר' הפוסט המקורי) חתמו 725 חברי סגל בכיר. אנו מודים לכל אלה שחתמו, ומתנצלים בפני אלו, סטודנטים ומורים שאינם סגל בכיר, שהיינו חייבים להסיר את חתימתם מהרשימה הסופית מטעמים טקטיים (ובואו נשמח כולנו על כך שלא ניתנו הזדמנויות רבות מדי לכל מי שלא חתם להביע סולידריות, בשל חתימת ההסכם בין נציגי הסגל הזוטר לבין נציגי ור"ה ביום שלישי האחרון, 27.05.2008, לפני שהיה צורך לפתוח בגל חדש של שביתות. הסכם זה הוא ללא ספק צעד ראשון בכיוון הנכון).
העצומה היתה ערוכה לפרסום כשהתבשרנו כולנו על פריצת הדרך במשא ומתן בין נציגי הסגל הזוטר לבין נציגי ור"ה. לכן צירפנו מכתב לעצומה שנשלחה לנמענה, פרופ' מנחם מגידור, יו"ר ור"ה, ולכל המכותבים. להלן נוסח המכתב הנלווה והעצומה, שכאמור, נסגרה:

יום שני, כ"א באייר תשס"ח ,26.05.2008

לכבוד

פרופ' מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית ויו"ר ור"ה

מזה מספר שבועות עמל "הפורום להגנת ההשכלה הציבורית" על הכנתה של עצומה הקוראת לך ולחבריך בור"ה לאמץ את מתווה ות"ת להסדרת העסקתם של המרצים מן החוץ באוניברסיטאות המחקר. הערב השלמנו את המלאכה. 725 מרצים בכירים מכל אוניברסיטאות המחקר בישראל חתמו על העצומה שאותה עמדנו לשלוח אליך ממש באותו זמן שבו התפרסמה הידיעה המשמחת על כך שהגעתם עם נציגי הסגל הזוטר להסכם בראשי תיבות.

אנו מבקשים, אפוא, קודם כל, לברך אותך ואת חבריך בור"ה על מהלך חשוב זה!
לאחר התלבטות קצרה, החלטנו שלמרות חתימת ההסכם בראשי תיבות, נעביר אליך את העצומה והחתימות הנלוות בנוסח המקורי וללא עדכונים. הסיבה לכך היא שכפי שתוכל לקרוא בעצומה, המצורפת למכתב זה, אנו מבקשים להדגיש כי הצעד של הסדרת העסקתם של המרצים מן החוץ לפי תפיסתנו מהווה רק שלב ראשון במאבק להגנת ההשכלה הגבוהה הציבורית. עיקר המאבק הוא להשבת התקציבים והתקנים שנגזלו בשנים האחרונות מהאקדמיה, השבה מלאה וללא התניות. העצומה קוראת לכם, ראשי האוניברסיטאות, להפגין מנהיגות אמיתית ולהוביל מאבק זה ללא פשרות, מול הממשלה והאוצר. לכך מצפים מכם חברי הקהילה האקדמית.
שוב, ברכותינו על חתימת ההסכם. זהו צעד ראשון בכיוון הנכון.
בכבוד רב,
פרופ' ארז עציון
בי"ס לפיסיקה ואסטרונומיה
אוניברסיטת תל אביב
יו"ר הוועדה המתאמת
הפורום להגנת ההשכלה הציבורית
————
נוסח העצומה:

יום שני, כ"א באייר תשס"ח ,26.5.2008
לכבוד
פרופ' מנחם מגידור, נשיא האוניברסיטה העברית ויו"ר ור"ה
אנו, חברי סגל בכיר באוניברסיטאות המחקר בישראל, החתומים מטה, מוטרדים מאוד מתנאי ההעסקה הפוגעניים של המורים מן החוץ באוניברסיטאות בישראל. הובא לידיעתנו כי לאחרונה גובשה בוועדה לתכנון ותקצוב טיוטת מתווה להסדרת העסקתם של 'המורים מן החוץ' ועוזרי הוראה באוניברסיטאות. מתווה זה מבוסס על העקרונות שהוצגו בוועדת החינוך של הכנסת על ידי שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, ופרטיו גובשו תוך התייעצות עם נציגי הסגל האקדמי הזוטר. אנו תומכים באימוץ מיידי של מתווה הועדה לתכנון ותקצוב. על פי הפרטים שפורסמו בתקשורת, מתווה זה הוא פתרון סביר (כפתרון זמני וחלקי בלבד) לבעיה הבוערת של תנאי ההעסקה באוניברסיטאות, ואנו קוראים לוועד ראשי האוניברסיטאות לאמץ מתווה זה במלואו לאלתר.
אנו סבורים כי דפוס ההעסקה של 'מורים מן החוץ' הנוהג זה שנים באוניברסיטאות ובמכללות הוא פוגעני וחייב לעבור מן העולם. מזה שנים רבות, דפוס זה אינו משמש עוד למטרתו המקורית – העסקת פרופסורים ובעלי מקצוע ומומחים חיצוניים. תחת זאת הוא משמש להעסקת סגל אקדמי זמני בהיקף גדל והולך בכל המקצועות והמסלולים. תנאי ההעסקה במסגרת דפוס זה מהווים חרפה לאקדמיה. הם גורמים נזק חמור למורים עצמם, שמועסקים שנים ארוכות ללא תנאים סוציאליים, ללא בטחון תעסוקתי מינימאלי, ללא תגמול על מחקר ועל מטלות נלוות, בתנאי שכר ירודים וללא העסקה בקיץ. לא פחות מכך, גורם דפוס העסקה זה גורם נזק כבד למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: הוא פוגע אנושות באיכות המחקר ובהיקף הידע האקדמי, והוא מחבל באיכות ההוראה המייחדת את מערכת ההשכלה הגבוהה בכך שהיא מושתתת על קשרי-גומלין בין מחקר והוראה, היות שנמנע מהמרצים המועסקים כ'מורים מן החוץ' להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיהם המחקריות. לאור זאת, נראה לנו כי מתווה הועדה לתכנון ותקצוב מספק פתרון מיידי סביר לבעיית תנאי ההעסקה הירודים של 'המורים מן החוץ': העברתם למסלולי העסקה של סגל זוטר, אשר יכללו תנאים סוציאליים ואקדמיים מלאים, תשפר את תנאי העסקתם, ותציע פתרון זמני לחלק מהבעיות בפניהן עומדים המחקר וההוראה האקדמיים בישראל. לפיכך, אנו קוראים לכם לאמץ את מתווה הועדה לתכנון ותקצוב, ולא להתפתות לטיוח הבעיה (כגון ע"י הסדר "פריסת שכר" שנכשל באוניברסיטת חיפה).
ברצוננו להדגיש, עם זאת, כי אנו רואים במתווה המוצע פתרון חלקי וזמני בלבד שאימוצו לאלתר הוא בגדר צו השעה, נוכח הנזקים הקשים של ההעסקה הפוגענית של מורים וחוקרים במעמד של 'מורים מן חוץ' מתווה זה אמנם יעביר 'מורים מן החוץ' בעלי תואר דוקטור להעסקה בדרגת שכר של 'מדריך-דוקטור', אך ללא הסדרה אמיתית של מעמדם של אלה מביניהם שראויים היו להתקבל כסגל אקדמי לכל דבר. בכך, המתווה המוצע אינו מתמודד עם בעיית היסוד של האקדמיה הישראלית: המחנק התקציבי ומצוקת התקנים. אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם לתסיסה הגוברת בקמפוסים נוכח תהליכי ההרס של האקדמיה בישראל; רבים בקהילה האקדמית מצפים מכם, ראשי הקהילה, להוביל מאבק נחוש מול הממשלה על אופיה ואיכותה של המערכת האקדמית ולא להשלים עם הכללים שהיא כופה כאילו היו גזרה משמים. אנו קוראים לועד ראשי האוניברסיטאות, לועדה לתכנון ותקצוב ולמועצה להשכלה גבוהה לא להסתפק באימוץ המתווה הנוכחי בשום אופן, אלא להיאבק מאבק עיקש ונטול פשרות למען השבה מיידית וללא התניה של התקנים והתקציבים שנגזלו מהאקדמיה בשנים האחרונות. מעבר לבלימת תהליכי ההרס, אנו מצפים מראשי הקהילה האקדמית למהלך יזום שמטרתו ביסוס והרחבה מאסיביים של הפעילות האקדמית בישראל, על כל המשמעויות התקציביות-ציבוריות שנובעות מכך.

 

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)