פירוט תנאי ההסכם שנחתם בראשי תיבות עם הסגל הזוטר – 02.06.2008


lettertomembers020608Free Document Templates
לכבוד,
חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות
שלום רב,

הנדון: חתימת הסכם הבנות עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)

אנו שמחים לבשר לכם כי ביום שני, 26.5.2008 , לאחר מאבק ארוך, נחתם הסכם הבנות "בנושא העסקת סגל אקדמי וטר במסלולי הוראה שאין עימם קביעות" בין נציגי הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר לבין ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה). להלן סקירה נרחבת של ההסכם והמאבק בתקשורת.
הסכם ההבנות שנחתם מהווה מהפיכה בהעסקת הסגל האקדמי הזוטר. מסלולי ההעסקה הפוגעניים של המורים מן החוץ ועוזרי-ההוראה תוקנו מן היסוד, ההסכם אוסר על העסקה "לפי שעות", ומכליל את כל אוכלוסיית הסגל האקדמי הזוטר במסגרת ארגוני הסגל האקדמי הזוטר – לא עוד מרצים ללא ייצוג! ההסכם מבטיח זכויות סוציאליות ואקדמיות מלאות למועסקים, ומסדיר עיוותים שפגעו בחברי הסגל האקדמי הזוטר מזה שנים רבות. הסכם ההבנות אמור להבשיל לכדי הסכם קיבוצי בתוך 30 יום. במידה ולא ייחתם הסכם יחודש המאבק!
בנספח א' למכתב זה תמצאו פירוט של עיקרי ההסכם.
בהזדמנות זו ברצוננו להודות לכל מי שסייעו במלאכה, ליו"רים, לחברי צוות המו"מ, לחברי הוועדים ולפעילים בארגונים – אשר הקדישו הרבה מאד זמן ומרץ בחודשים האחרונים למען הצלחת המאבק (ראו פרטים בנספח ב'). מכולם נדגיש את שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, אשר ליוותה אותנו ותמכה בנו לאורך כל הדרך, ושבזכות עמדתה הנחושה לפתור את בעיית תנאי ההעסקה של המורים מן החוץ הגענו ליום הזה ללא שביתה ממושכת. שלמי תודה גם לגב' רעות בר גיל, יועצת השרה, שעמדה עימנו בקשר רצוף לאורך כל החודשים האחרונים, ולתמיר בר-שד מות"ת, שעמל רבות על ניסוח הצעות הפשרה שהובילו בסופו של דבר להסכם. תודה אישית מיוחדת לניצן הדס, יו"ר הפורום המתאם לשעבר, שסייע רבות במהלך הדיונים והמשא ומתן, ולד"ר אלי להר, יו"ר הפורום המתאם היוצא, שבהנהגתו החל המאבק הנוכחי, ושהמשיך לתרום למשא ומתן גם לאחר תום כהונתו, עד לסיכומו המוצלח.
בברכה,
ד"ר דניאל מישורי שיאון קורן
ראש צוות המו"מ יו"ר הפורום המתא
—-
לפני הנספחים של המכתב, מובאות הערות נוספות מטעם אוהד קרני, יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר בת"א:
'אנו מצפים כי בשבועות הקרובים ההסכמות שהושגו יומרו להסכמים קיבוציים חדשים. מלבד הנושאים הארציים, אנו מקווים לפתור באופן מוסכם גם בעיות מקומיות, ביניהן בראש ובראשונה העדר התמיכה למלגאיות שיצאו לחופשת לידה והסדרת תנאי העסקתם של המורים ביחידה לשפות. לצערנו בזאת לא תמו הטלטלות הפוקדות את מערכת ההשכלה הגבוהה. לאחר שנים של קיצוצים מתמשכים גוברת הקריאה הציבורית להשבת המשאבים למערכת ההשכלה לשם שיקומה. אנו מצטרפים לקריאה זו ומקווים כי התקציבים הדרושים יועברו במהרה.'

נספח א': עיקרי ההסכם

1. הצמדה לשכר הסגל הבכיר
טבלאות השכר של כלל מסלולי הסגל האקדמי הזוטר יעודכנו בהתאם להסכם הסגל הבכיר מתאריך ה – 18 לינואר 2008. (תוספת מצטברת של כ 20%- לשכר עד סוף 2009).
2. מורים מן החוץ – מסלול חדש של "עמית הוראה"
ככלל, כל המועסקים בהוראה באוניברסיטאות, שאינם מועסקים במשרה מלאה במסגרת מסלולי ההעסקה הנורמטיביים (סגל אקדמי בכיר, סגל אקדמי זוטר, פנסיונרים) במוסד מוכר להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות או מכללות ציבוריות), וששכרם מעבודה מחוץ לאוניברסיטה קטן מ 1.75- השכר הממוצע במשק (כ- 14,000 ₪) יועסקו במסגרת מסלול חדש שיכונה "עמיתי הוראה".
אוכלוסיית "עמיתי הוראה" תועסק עפ"י טבלאות השכר של מסלול הסגל הזוטר במשך 6 חודשים לסמסטר, או 12 חודשים בשנה אקדמית: עמית הוראה ב' (תואר ד"ר)יועסק לפי טבלת שכר של מדריך ד"ר ( ₪ 9500 –₪ 8000 למשרה מלאה, לפי הוותק, לפני ההצמדה להסכם הסגל הבכיר), עמית הוראה א' (מ.א.) יועסק לפי טבלת שכר של אסיסטנט א', עמית הוראה 1 (ב.א.) יועסק לפי טבלת שכר של עוזר הוראה, וזאת לפי 10 שעות הוראה למשרה מלאה. עמית הוראה יוכל לעבוד ביותר מ 100%- משרה במצטבר במספר מוסדות. הטבלאות כוללות תוספת וותק, עד 25 שנה, המחושבות כפי שהוותק מחושב במסלולי הסגל האקדמי הזוטר: שנות שירות חובה בצה"ל, וכל שנת עבודה באוניברסיטה (לאחר תואר שני כל שנה מחושבת כשנה וחצי).
זכויות נלוות למסלול: דמי הבראה, קרן השתלמות מלאה ( 7.5% המעביד, ו- 2.5% העובד); פנסיה מלאה (תגמולים
6% + 6%, ע"ח המעביד), פיצויי פיטורין (השלמה) על פי חוק. כל הזכויות על פי היקף המשרה, ופיצויים ללא מינימום לצורך זכאות.
קרן לקשרי מדע (קק"מ) תקציבי – כל אוניברסיטה תקים קרן תקציבית אשר ממנה יוקצו סכומים לעמיתי ההוראה, לצורכי השתתפות בכנסים וקשרי מדע בין לאומיים. הקצאת הסכומים מהקרן תהיה עפ"י קריטריונים שייבחנו בוועדה. אפשרות להסדרים מיטיבים לבעלי וותק כממ"ה במוסד. הקרן תתוקצב במכפלת מספר המשרות המלאות ב 1250$
שבתון – לעמית הוראה אשר יתמנה למשרה במסלול לסגל אקדמי בכיר תתאפשר "גרירת" של עד 4 חדשי שבתון לפי חודשיים לשנה באותו המוסד.
יישום הסדרים חדשים החל מתשס"ט.

3. עוזרי הוראה
משך ההעסקה יורחב ל 6- חודשים לסמסטר ( 12 חודשים בשנה אקדמית). משרה מלאה תוגדר כ 8- שעות הוראה למשרה מלאה ( 11 שעות הדרכה במעבדה; 22-32 שעות עזרה בהוראה לא-פרונטלית). תוספת שכר (לפי בחירת מסלול השעות הלא-פרונטאליות) של 17.5% או 20%
פטור משכר לימוד — כנהוג באוניברסיטה העברית (אחוז הפטור כפול מאחוז המשרה. לדוגמה: עבודה ב 25%-משרה תקנה 50% פטור).
יישום הסדרים חדשים החל מתשס"ט
פטור מדמי אבטחה לסטודנטים המועסקים כסגל זוטר.
4. תקינה ארצית לדוקטורנטים
כל הדוקטורנטים המועסקים בתפקידי הוראה יועסקו במסלול אסיסטנט- מדריך או בתנאים זהים. הגדרת משרה לפי שמונה שעות הוראה למשרה מלאה.
פטור מדמי אבטחה לסטודנטים המועסקים כסגל זוטר.
5. כללי
ייחתם הסכם ארצי אחד ע"י הפורום המתאם מול ור"ה, בליווי כל המוסדות מול כל הארגונים.
פנסיה מלאה לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר (תגמולים ופיצויים 6% + 6% , ע"ח המעביד), על פי ההסכמים שיתקיימו בכל מוסד בתאום עם ארגון הסגל.
איסור העסקה "לפי שעות בהוראה" אקדמית (למעט חריגים מוסכמים). איסור על העסקה "לפי שעות" בעזרה
בהוראה (למעט חריגים מוסכמים). איסור "התנדבות" להוראה לסטודנטים, ולבעלי מינוי כעמיתי הוראה.
העסקת סגל אקדמי זוטר תיעשה במסלולים הנידונים למעלה בלבד.
ייצוג כל עמיתי ההוראה (והממ"ה בדרגות המקבילות) ע"י ארגוני הסגל האקדמי הזוטר.
יגובש נוהל מוסכם של איסור פיטורי חברות סגל זוטר בהריון או במהלך 90 הימים שלאחר חופשת הלידה.
אפשרות ל"ביטחון תעסוקתי" (כתב מינוי לא מוגבל בזמן, או לתקופה העולה על שנה) וחופשה ללא תשלום (חל"ת) במקרים מיוחדים.
בכל אוניברסיטה יוקם צוות מעקב משותף להנהלה ולארגון הסגל האקדמי הזוטר למעקב אחר יישום הסכם זה.
הסכם קיבוצי ייחתם בהתאם להסכם הבנות זה תוך 30 יום.
————–

נספח ב: תודות

תודה מיוחדת לד"ר אלי להר (יו"ר הפורום המתאם היוצא) ולניצן הדס (לשעבר, יו"ר הפורום המתאם), על הכנת הקרקע למאבק בשנים האחרונות ועל מעורבותם העמוקה בתהליך, עד לישיבה המסכמת.
תודה מיוחדת לכל הפעילים וחברי הוועדים שעמדו מאחורי הפעילות בשטח ושהשתתפו במו"מ (רשימה חלקית):
ד"ר דניאל מישורי (ראש צוות המו"מ), שיאון קורן (יו"ר הפורום המתאם ויו"ר ב"ש), אוהד קרני (יו"ר ת"א), שי מלצר (יו"ר העברית), ד"ר מילכה רובין (יו"ר ועד המורים מן החוץ בעברית), ד"ר ירון יהושוע (יו"ר בר- אילן), משה תורג'מן, ד"ר דני שמש, אורי אבי- נועם, אייל רוזנברג, גונן הכהן, עו"ד ורד בן-שדה, מורן קרן, אברהם דגני, אביעד קורמן, ניקולאי טבך, דני שפרוך, רונן בורנשטיין, ד"ר מיכל אלון, מנחם גולדנברג, נעם רזניק , שחר שפר, ריבי גיליס, רועי בל, פרופ' יובל שחר, ד"ר סילבי הוניגמן, עדי מורנו, ליטל רודרמן, רן לבנה, אדיר ינקו, ד"ר נעם טל, עודד ניר, איתן גרוסמן, הלל כהן, עידו שחר, חיים נוי, מרים פרנקל, דורית אשור, פיני איפרגן ועוד רבים.
אנו רוצים להודות לתמיר בר-שד מהוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, ששימש כמגשר בין הפורום המתאם לבין ור"ה; לשרת החינוך פרופ' יולי תמיר, שתמכה במאבק מראשיתו, ושיזמה את מתווה ות"ת שהיווה אבן דרך חשובה במו"מ; לרעות בר-גיל, עוזרת שרת החינוך, על מעורבות ומסירות ללא גבול לרעיון של תיקון מסלולי העסקה הפוגעניים באוניברסיטאות; ולפורום להגנה על ההשכלה הציבורית על התמיכה והסיוע ללא סייג; לאגודות הסטודנטים שתמכו ובמיוחד לגיל גולדנברג (יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב); ולארגוני הסגל האקדמי הבכיר.
לחברי הכנסת שתמכו במאבק: ח"כ הרב מיכאל מלכיאור (יו"ר ועדת החינוך של הכנסת), ח"כ שלי יחימוביץ (ראש השדולה לזכויות עובדי קבלן) ח"כ זאב אלקין (איש הקשר עם ועדת החינוך), ח"כ זהבה גלאון וח"כ דב חנין.
בנוסף מגיעות תודות לחברי צוות המו"מ של ור"ה – פרופ' נדב לירון (יו"ר ועדת השכר), מוטי כהן (מנכ"ל אוניברסיטת ת"א), ברוך מרזן (סגן נשיא אוניברסיטת חיפה) ודוד ברקת (סגן נשיא ומנכ"ל אוניברסיטת ב"ש) – על מעורבותם בתהליך שהפך מעימות לתהליך למידה משותף, ולהסכם שעונה על צורכי שני הצדדים.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] תמך במאבק של הסגל הזוטר באוניברסיטאות […]


תגובות

אני דוחה את התודה שניתנה לי במסמך לעיל. אני התנגדתי לחתימה על טיוטה כזו – אך היא נחתמה באופן מחטפי ובלתי-דמוקרטי, ועוד עם מסיבת עיתונאים אח"כ כדי להוציא את כל הרוח מן המפרשים.

יש לי מספר הערות על טיוטת ההסכם:

ראשית, לא ברור לי מדוע בסעיף 2 ברישא, מוחרגים כאלה ששכרם מחוץ לאוניברסיטה עולה על 14 אלף ש"ח?
בעבר, אכן זו הייתה המגבלה להפקדה לקרן פנסיה- אשר לא יכלה לקבל מעבר לסכום זה.
כיום כבר אין מגבלה כזו.

שנית, החרגה של מרצים חברי סגל במשרה מלאה במוסדות להשכלה גבוהה, מפלה ויוצר מספר בעיות חמורות:
1. הפרד ומשול- האוניברסיטה צפויה להעסיק את הזולים שנשארים מורים ולא מקבלים מעמד של עמית הוראה. מדובר על מורים מנוסים שיש להם משרה מלאה למשל במכללה או מורים מעולים שיש להם משכורת נוספת מעל 14 אלף ש"ח. אלה יועדפו על פני עמיתי ההוראה היקרים.
2. חוסר מוטיבציה אצל המוחרגים חברי הארגון- הדיפרנציאציה במעמדות תיצור חוסר מוטיבציה אצל מורים שנשארים ממ"חים בגלל ההחרגה. לפי טיוטת ההסכם, ממ"ח ותיק ומנוסה (אך מוחרג) יקבל פחות מעמית הוראה חדש.
3. המשך נצלנות- הבעיה המוסרית של העסקה מצד האוניברסיטה לא נפתרה. המוחרגים ימשיכו להיות מועסקים ומפוטרים בתנאים נצלניים.

לסיכום, אם כבר עושים מהפיכה, ראוי לעשות אותה בצורה אחידה.
יש לפחות לבטל את ההחרגה למי שעיקר עיסוקם בתחום האקדמי. יש להעניק מעמד של עמיתי הוראה גם לכול מי שמרצה במוסד להשכלה גבוהה במשרה מלאה ועיקרית והחליט להרחיב את משרתו בהיקף של עוד חצי משרה. גם הוא יהיה במעמד של עמית הוראה ללא קשר לתפקידיו האקדמיים האחרים.

אני קורא לכל המעורבים לבטל את ההחרגה לגבי אנשי סגל מהאקדמיה.

בברכה,
שילה ליפשיץ

סקירה נוספת של ההסכם תיערך באסיפה כללית של הסגל הזוטר באונ' ת"א אשר תתקיים ביום רביעי הבא, 11.06.08, בשעה 14:00, באונ' ת"א, בניין דן דוד, חדר 003. זו תהיה הזדמנות טובה לקבל מידע נוסף, וגם, אני מניחה, לשאול שאלות.
ד"ר סילבי הוניגמן

האסיפה הכללית של הסגל הזוטר בת"א, שנקבעה למחר (11.6.08), נדחתה ליום חמישי (12.6.08) בשעה 16:00. האסיפה תיערך באולם מספר 105 בבניין שרמן שבפקולטה למדעי החיים. כולכם מוזמנים.
במהלך האסיפה יסקור ד"ר דניאל מישורי, ראש צוות המו"מ הארצי, את הסכם ההבנות שנחתם לאחרונה מול ראשי האוניברסיטאות ונקיים דיון במשמעויותיו.
(הודעה מטעם ארגון הסגל הזוטר בת"א)

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)