דיווח: מאבק עובדי/ות הנקיון באונ' בן גוריון ומעורבות הפורום בו

לאחרונה, התגייסו חברים רבים מ"הפורום להגנת ההשכלה הציבורית" באוניברסיטת בן גוריון למאבק למניעת פיטורי 150 עובדות ועובדים בניקיון הקמפוס, לסיוע במאמציהם להקים לעצמם ועד, ולקיום מגעים עם הנהלת האוניברסיטה כדי לגבש שיטת העסקה שונה. בדברים הבאים אתאר בקצרה את משבר עובדי/ות הניקיון באב"ג ואת המאמצים שנעשו ועדיין נעשים לפתור אותו, ואגב כך אתייחס למשמעות מעורבות הפורום בנושא.

כמו ביתר האוניברסיטאות, עובדי/ות הניקיון באב"ג הם עובדי קבלן. האוניברסיטה קשורה בהסכמי העסקה עם שני קבלנים כאלה. על המשמעויות הפוגעניות של העסקת עובדים באמצעות קבלן אין צורך להרחיב את הדיבור במסגרת הפורום, שהתגייס במלוא המרץ למאבק נגד העסקה פוגענית מעין זו (אף כי ישירה) של מרצים, המורים מן החוץ. בקמפוס אב"ג פועלת מזה זמן קבוצה נמרצת של סטודנטים למען צדק חברתי (צ"ח) שמקיימת מעקב בנושא, בדרישה שהנהלת האוניברסיטה תעבור להעסקה ישירה, וכל עוד אינה עושה זאת – תקפיד על שמירת זכויות עובדי הקבלן באמצעות פיקוח הדוק על הקבלנים שאת שרותיהם היא שוכרת. במסגרת זו, השיגה צ"ח עוד לפני המשבר הנוכחי כמה הישגים חשובים וזכתה לתמיכתם של מרצים רבים, בהם גם חברים מהפורום. לפני כחודש הודיעה האוניברסיטה על הפסקת התקשרותה עם אחד הקבלנים. בעקבות צעד זה, שכשלעצמו התבקש נוכח "טיפולו" של אותו קבלן בעובדיו, קיבלו כל 150 העובדים "שלו", בהם כאלה שמנקים את האוניברסיטה ברציפות 15 שנה ויותר, הודעות פיטורים, תוך התעלמות מזכויותיהם החוקיות.

בשלב הזה החלה בקמפוס פעילות קדחתנית, שנמשכת גם כעת, בדרישה מהנהלת האוניברסיטה לא להסתתר מאחורי הטיעון שאין לה יחסי עובד-מעביד עם עובדי הניקיון ולגלות אחריות חוקית, חברתית ומוסרית כלפיהם. לכך התגייסו, נוסף לחברי צ"ח, מרצים וסטודנטים חברי הפורום ואחרים. עובדי/ות הניקיון עצמם בחרו ועד שייצג אותם, אחד המקרים הראשונים של התארגנות עובדי-קבלן בארץ. כל אלה פנו אל נשיאת האוניברסיטה וגורמים בכירים נוספים בהנהלה, שיש להם נגיעה ישירה להתקשרויות האוניברסיטה עם קבלני הניקיון, בניסיון לשכנעם שימשיכו, קודם כל, בהעסקת העובדים ולא ישאירו אותם ללא פרנסה. במקביל מנסה ועד העובדים הזמני להגיע להידברות ישירה עם הנהלת האוניברסיטה. נבחנות מספר אפשרויות שמטרתן לא רק למנוע את הפיטורים, אלא להגיע לצורת העסקה שונה של העובדים שפוטרו. בין האפשרויות הללו – העסקה ישירה, התארגנות של העובדים במסגרת קואופרטיבית שהאוניברסיטה תשכור את שירותיה, וכן אפשרויות נוספות.

יש לציין כי הנהלת האוניברסיטה מקיימת מגעים עם המעורבים בדבר, גם אם בחוסר התלהבות ובקול לא אחיד. למרצים חברי הפורום יש תפקיד חשוב ביצירת הדברות זו. כתוצאה מכך, התבקשו העובדים להחזיר את מכתבי הפיטורים שקבלו, וההנהלה מסרה שבכוונתה להמשיך בהעסקת הקבלן שפוטר, אם כי טרם התלוו להבטחה זו מהלכי גיבוי מחייבים. בעוד כל המעורבים בתמיכה במאבק עובדי הניקיון מעוניינים להבטיח קודם כל שהפיטורים לא יכנסו לתוקפם בסוף החודש, הם אינם רואים בחידוש ההתקשרות עם קבלן זה פתרון ראוי של המשבר.

ביום רביעי שעבר נערך בקמפוס כנס להבעת סולידאריות עם עובדי/ות הניקיון ולדיון בפתרונות אפשריים של המשבר. את הכנס פתח נציג ועד עובדי הניקיון והשתתפו בו נציגים מכל המגזרים בקהילת האוניברסיטה: ראשי ועדי העובדים השונים בקמפוס (כולל ועד הסגל הבכיר), נציג אגודת הסטודנטים, פעילי צ"ח וסטודנטים נוספים המעורבים במאמצים לפתרון המשבר, מרצים וסטודנטים חברי הפורום ואחרים, עובדי מינהל האוניברסיטה, עו"ד מארגון "אתך" המייעצת בהתנדבות לעובדי/ות הניקיון, נציג ארגון "קואופרציה ישראל", ואפילו ההנהלה שלחה משקיפה מטעמה. מהמידע שנמסר בכנס עולה תמונה לא ברורה באשר לעניין הדחוף ביותר, עצירת הפיטורים לפני 31 ביולי, וכן באשר לפתרונות לטווח ארוך יותר. כל המשתתפים הביעו מחויבות ונכונות לשיתוף פעולה בחיפוש פתרון תוך מאמץ להמשיך במגעים עם הנהלת האוניברסיטה.

וכמה מילים, לסיום, על הקשר של הפורום למאבק: התפיסה שעמדה ביסוד הקמת הפורום הייתה שחילוץ מערכת ההשכלה הגבוהה מהמשבר הקשה שבו היא נתונה וביצור אופייה הציבורי כרוכים בחתירה לאחדות הקהילה האקדמית, במאמץ להתגבר על ניגודים אמיתיים ומדומים בין מרכיביה. מתוך תפיסה זו, למשל, התגייס הפורום למאבק לשינוי צורת ההעסקה של "המורים מן החוץ". עובדי/ות הניקיון אמנם אינם עוסקים בעצמם במחקר, הוראה, או לימוד אקדמיים, אולם הם חלק בלתי-נפרד מהקהילה האוניברסיטאית, וצורת ההעסקה שלהם היא תוצר ישיר של האידיאולוגיה הניאו-ליברלית. אידיאולוגיה זו היא שעומדת ביסוד השינויים המבניים שחותרים בשנים האחרונות תחת עצם קיומה של מערכת ההשכלה הגבוהה הציבורית כולה (ומערכות אחרות בישראל). המאבק בפגעיה של תפיסה זו באקדמיה עומד במוקד פעילותו של הפורום ובראש דאגותיו. עם היוודע דבר פיטורי עובדי/ות הניקיון, זיהו חברי פורום אב"ג, אף ללא ניתוח מלומד, את מצוקתם הקיצונית של המפוטרים והגיבו בהתגייסות מהירה, מתוך תחושה שאינם יכולים להישאר אדישים למתרחש. אך למעשה, התמיכה במאבק עובדי/ות הניקיון מבטאת עמדה החורגת מרגישות ועזרה לזולת. משתמעת ממנה תובנה שהקהילה האקדמית לא תוכל להשיג את הלכידות הפנימית הדרושה לקיום מאבק אפקטיבי להצלת האקדמיה, אם באותה עת ממש היא תישאר אדישה לניצולם ולמצוקתם של עובדים שמשירותיהם הנאמנים היא נהנית. התמיכה במאבק עובדי/ות הניקיון, אם כן, אינה מעשה צדקה; הפורום ומטרותיו יוצאים ממנה נשכרים לא פחות מעובדי/ות הניקיון ובדרך זו הקהילה האקדמית בכללותה, שזקוקה לחוסן פנימי ולמעורבות חברתית כאוויר לנשימה, יוצאת נשכרת אף היא.

איריס אגמון


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] כמנהג ימינו עתירי ההתייעלות, גם עובדי/ות הנקיון באוניברסיטת בן-גוריון מועסקים על ידי קבלני כוח אדם. בזמנו, דיווחנו כאן על נסיונות עובדי/ות הנקיון להתארגן ולהדבר עם האוניברסיטה על העסקה ישירה, ועל תמיכתם של סטודנטים ומרצים בקמפוס, כולל חברי הפורום, במאבקם (ראו http://www.publiceducation.org.il/?p=281).  […]


תגובות

יחסי עבודה

עובדים במוסד ציבורי בתור משגיח בבחינות , נקראים לעבוד ע"פ הצרכים של המוסד . אין חוזה עבודה או הסכם עבודה בתחום הזה הסכם עבודה קיבוצי או צווי הרחבה תחום זה פרוץ בכול מקום המעסיק משגיחים עושה כרצונו גזל שע'. הסכמים קיבוציים יש בכול התחומים כמעת צו הרחבה בנושא השמירה , צו הרחבה לעובדי כ"א , צו הרחבה – פנסיה בתעשייה , צו הרחבה בענף המלונאות , צו הרחבה בענף הקולנוע , צוו הרחבה בענף הבניה , צו הרחבה בענף החקלאות , צו הרחבה בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה , צו הרחבה בענף ההובלות , צו הרחבה בענף היהלומים , הסכם קיבוצי לפנסיה במשק , צו הרחבה בענף אולמות חתונות , צו הרחבה בענף הדפוס , צו הרחבה בענף עובדי ניקיון .
דו"ח מבקר המדינה מס' 57 ב' נכתב בו ציתות :
לא נבדק ולו באופן מדגמי , שהמשגיחים עמדו בקריטריונים שהוא קבע , למשל שלא ישובץ משגיח שהוא בוגר בית הספר . המשרד גם לא ביקר את פעולותיהן של חברות ההשגחה למיון משגיחים , ולא חייב אותן לדווח לו באופן מלא ושוטף על משגיחים שעבודתם הופסקה בשל עבירות על כללי טוהר הבחינות.
עובדי המשרד שעסקו בנושא טוהר הבחינות בשנת הלימודים התשס"ו לא השתמשו ברבים מהממצאים שהעלה הקבלן, אף שהדבר היה עשוי לסייע להם לאתר עבירות על כללי טוהר הבחינות. למשל, הקבלן הגיש למשרד נתונים כלל-ארציים על ממצאי הבקרה בבתי הספר במועד הקיץ של הבחינות בשנת הלימודים התשס"ה, ובהם, בין היתר, מידע על משגיחים ועל מורים שיש חשש כי סייעו לנבחנים. אולם לא נמצא שהאגף בירר באילו בתי ספר מדובר ולכן לא היה יכול להשתמש בנתונים כדי לטפל באופן פרטני באותם בתי ספר. המשרד גם לא דרש להגיש לו דוח נוסף עם הפירוט הדרוש.
נמצא שאת רובן המכריע של העבירות על כללי טוהר הבחינות (90%) לא איתרו המשגיחים אלא המעריכים. לדעת משרד מבקר המדינה, ממצאים אלה וממצאים אחרים מלמדים שלעתים לא ביצעו המשגיחים כראוי את תפקידם בכל הנוגע לטיפול בעבירות על כללי טוהר הבחינות.
בכול הדו"ח שדברים מצותתים ממנו כתוב רק על אופן תפקוד המשגיחים לא מצוין על תנאי תעסוקתם של העובדים והיחס על העובדים בו הוא יחס של ניצול ללא זכויות סוציאליות אין יחסי עובד מעסיק תלושי השכר הם של המעסיק אם העובד עבד מס' ימים בחודש נרשם כי העובד עבד 25 יחידות האם מבחן ההשתלבות חל העובד , ע"פ משרד התמ"ת כול מי שעובד במקום עבודה ציבורי חלים עליו הסכם העובדה הקיבוצי במקום . העובד הוא עובד עוניתי חישוב שע' האם יש לעובד שע' נוספות ביום ע"פ התפקוד כרי זמן ההשגחה בבחינה עובר את ה-8 שע' ביום כמו כן האם חלים על העובד חוק פנסיה , . מה החוקים שחלים על עובדים שעובדים במפוצל הפסקה של מס' שע' בין השגחה להשגחה האם יש רצף בעבודה מסוג זה ,לעובד שע' חלקי יש לשלם מעבר ל- 8 – 9 תוספת של שכר .

לאיריס ולשאר חברות הפורום באוניברסיטת בן גוריון — כל הכבוד! המשיכו בפעילות ובדיווח על המתרחש. מה המצב עכשיו, בתחילת אוגוסט?

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)