מספר פגישות שקיימו חברי הפורום: ג. פגישה עם ראשי מל"ג/ות"ת

כזכור, כמה מחברי הפורום נפגשו במהלך יולי-אוגוסט עם גורמים שונים. עד כה, העלינו לבלוג דיווחים על שתים מהפגישות הללו. להלן הדיווח השלישי והאחרון בסדרה:

הפגישה עם ראשי מל"ג/ות"ת נערכה ביום שלישי, 12.8.08
בפגישה השתתפו מטעם מל"ג\ות"ת: פרופ' נחום פינגר, סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג); פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת); מר  סטיבן סתיו, מנכ"ל מל"ג/ ות"ת; גב' ריקי מנדלצוויג, סמנכ"ל לעניינים אקדמים; מר יובל לידור, ממונה תחום דוברות והסברה; גב' גלית אייזמן, אחראית מחקר וקשרי חוץ.

השיחה התמקדה בהבדל שבין ראיית הות"ת את עצמו כפועל (בהצלחה) במסגרת המדיניות הממשלתית והתקציב הקיים לבין תביעת הפורום לפעולה המכוונת לשינוי מהותי של המדיניות הממשלתית וקעקוע השיח המצדיק אותה, מתוך כוונה להביא להגדלת התקציבים המופנים להשכלה הגבוהה באופן הנגזר מצרכיה הריאלים.

נציגי הפורום הדגישו את הצורך לערער על "קדושת" המסגרת התקציבית הנקבעת ע"י האוצר, מתוך שיקולים אידיאולוגים של צמצום דרסטי והפרטה של כלל השירותים הציבוריים, ולהציג כנגדה את החזון של מדינת רווחה ובפרט של מערכת השכלה גבוהה ציבורית חזקה (קרי מתוקצבת בהתאם לנחוץ לצורך קיום מערכת באיכות גבוהה ונגישות רחבה). נציגי הפורום הצביעו על כך שבישראל אומץ המודל האנגלוסקסי וכי שיפור מצב ההשכלה הגבוהה דורש אימוץ מודל חלופי, למשל, מודל אירופאי\סקנדינבי מתקדם.

נציגי הפורום ציינו כי שינוי המדיניות הינו אפשרי – כפי שמראה, למשל, המאבק המתנהל על שיעור הגידול של תקציב המדינה. אכן, ראוי למל"ג להצטרף למאבקים ציבוריים רחבים על היקף כלל השירותים הציבוריים בישראל, כגון המאבק על הגדלת תקציב המדינה. בנוסף על המל"ג לפתוח במערכה ציבורית רחבה (ולא להסתפק בשתדלנות שמאחורי הקלעים) להסברת החשיבות של מערכת ההשכלה הגבוהה (כולה – לא רק "המדעים היישומיים") והסכנה שבהימשכות מצב המחנק התקציבי בו היא מצויה.

נציגי הפורום הצביעו על כך שהאסטרטגיה הנוכחית של שימור הקיים ומאבק מאסף בקיצוצים התקציביים המונחתים חדשות לבקרים אומנם הצליח לקיים את המערכת, אלא שזה קיום מדולדל שאיכותו הולכת ונפגמת יותר ויותר. (האפקט המצטבר של התהליך הנוכחי פוגע אנושות באיכות המחקר וההוראה בכל תחומי הדעת ומסכן את עצם הקיום של תחומי דעת חשובים.) לדעת הפורום, אסור להמשיך להסתפק באסטרטגיה הנוכחית, אלא יש לפתח אסטרטגיה חלופית המכוונת לבניה מחדש של מערכת ההשכלה הגבוהה על בסיס תקצוב נאות אשר יאפשר קיום מערכת באיכות גבוהה ונגישות רחבה. כמופת יש להציב את השקעת המדינה במערכת ההשכלה הגבוהה בעשורים הראשונים של קיומה, כאשר המשאבים שעמדו לרשות המדינה היו מצומצמים בהרבה.

נציגי הפורום גם הצביעו על הפער שבין רטוריקת הנגישות לבין נגישות אמיתית להשכלה גבוהה באיכות טובה (ולא ברמה ב'). שיפור ממשי של רמת המכללות מחייב את השוואת תנאי העבודה בהן לאלו המקובלים באוניברסיטאות. כמובן ששיפור כזה מחייב הגדלת המשאבים העומדים לרשות כלל המערכת. בהקשר זה (כמו בהקשרים אחרים) אין לצפות לשיתוף פעולה בין מוסדות כאשר אלו מוסתים להתחרות זה בזה על פירורי תקציב של רעב.

מתוך הבנה לצורך של המל"ג\ות"ת להמשיך לתחזק את המערכת הקיימת, הציעו חברי הפורום למל"ג\ות"ת לפתח "פיצול אישיות": לצד הפעילות הממוקדת בהמשך תחזוק הקיים, יש לפתח אסטרטגיה חלופית ברוח העקרונות הנ"ל ולפעול לאורה.

במישור האופרטיבי והמיידי הוצע:
• להמשיך את הדו-שיח בין מל"ג\ות"ת לבין הפורום.
• לבקש מדוברות המל"ג\ות"ת לסייע בפרסום של מאמרי עמדה של חברי סגל וסטודנטים במדיה הכללית

[דייוח אחרון בסדרה]


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)