משבר היעודה הפנסיונית באוניברסיטת חיפה / איילת בן-ישי

רקע: לפני כעשרה ימים ניתן בבית הדין הארצי לעבודה פסק דין זמני, עד לבירור התביעה שהגיש ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה נגד הנהלת האוניברסיטה, בעניין שימוש ההנהלה בכספי היעודה הפנסיונית של הסגל (ראו נוסח פסק הדין ומכתב הסבר של יו"ר ועד הסגל באתר "צונאמי" של פרופ' יאיר צנזור, מסמך 230: http://math.haifa.ac.il/yair/censor-notepad.html). ד"ר איילת בן-ישי, חברת הפורום מאוניברסיטת חיפה וחברה בארגון הסגל, מסבירה בדברים להלן כיצד קרה שהסגל נדרש לפנייה לערכאות בהתדיינותו עם הנהלת האוניברסיטה. יודגש כי ההקשר של משבר ההשכלה הגבוהה לפרשה אינו רק המצוקה הכספית החמורה שאליה נקלעה האוניברסיטה עקב הקיצוצים התקציביים הדרקוניים של השנים האחרונות. לא פחות מכך, משמעותית העובדה שכתוצאה מהשינויים המבניים שנכפו על האוניברסיטאות במקביל לקיצוצים, הסגל הבכיר באוניברסיטה הורחק ממוקד קבלת ההחלטות וכתוצאה מכך נוצר העיוות שהוביל אותו להגיש תביעה נגד ההנהלה, למעשה כדי שתאפשר לו להירתם למאמץ לחלץ את האוניברסיטה מן המשבר יחד איתה. להלן דיווחה של איילת:

השתלשלות העניינים: במהלך חופשת הקיץ האחרונה הודיעה הנהלת אוניברסיטת חיפה לארגון הסגל האקדמי הבכיר שבשל מצבה הכלכלי החמור של האוניברסיטה, ברצונה למשוך 13 מיליון ₪ מכספי היעודה הפנסיונית (כסף שמיועד לתשלום הפנסיה של חברי הסגל האקדמי הבכיר הנמצאים בהסדר ה"פנסיה התקציבית") על מנת לממן את גרעונה השוטף.
מתוך הכרה במצבה הקשה של האוניברסיטה, לא שלל ארגון הסגל האקדמי הבכיר שימוש בכספי היעודה, אולם התנה זאת  בכך שהנהלת האוניברסיטה תתחייב להחזיר את הכספים שתמשוך ולהכין תכנית ארוכת טווח שמבטיחה את הפנסיה ומשתפת את הסגל בתכנית ההבראה של האוניברסיטה. הנהלת האוניברסיטה סירבה בכל שלב, ועדין מסרבת כעת, להגיע עם הארגון להסכם מחייב על השימוש בכספי היעודה, בטענה שהשימוש בכספים אלה הוא 'פררוגטיבה של ההנהלה'.
בעקבות כשלון המשא ומתן ולאחר שהאוניברסיטה הודיעה כי משיכת הכספים תתבצע באופן מיידי, הגיש הארגון לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה ביום 24.9.08 בקשה למנוע מהאוניברסיטה לבצע כל פעולה בכספי היעודה הפנסיונית. בית הדין דחה את הבקשה לסעד זמני כנגד האוניברסיטה. הארגון ערער על ההחלטה לבית הדין הארצי לענייני עבודה. הפניה לקבלת סעד משפטי נעשתה בתקווה שסעד כזה יאפשר לסגל לקחת חלק בתכנית ההבראה של האוניברסיטה תוך שימוש בכספי היעודה.
ביום 10.12.08 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין זמני, המאפשר להנהלה לעשות שימוש מוגבל ביעודה הפנסיונית בתקופת הביניים עד לקבלת הכרעה עקרונית בדבר סמכויות ההנהלה לפעול בכספים. הכרעה עקרונית זו תתקבל בחודשים הקרובים, ועד אז יכולה ההנהלה למשוך כספים ללא הסכמת הארגון עד לסכום של 33 מליון ₪. עד כה לא הודיעה הנהלת האוניברסיטה על שימוש בכספי היעודה הפנסיונית.
ההקשר: מאחורי המשבר הקשה של היעודה הפנסיונית עומד משבר חמור בהרבה, והוא קריסתה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה, קריסה שבגינה ההנהלה דרשה מלכתחילה להשתמש בכספי היעודה. לכל הנוגעים בדבר ברור שמצבה החמור של האוניברסיטה נובע בעיקר מהקיצוץ הדרסטי שעשה האוצר בשנים האחרונות בכספי האוניברסיטאות. מצבה של אוניברסיטת חיפה בעקבות מדיניות האוצר בעייתי במיוחד, שכן היא נסמכת יותר מכל שאר האוניברסיטאות על תקציבים ציבוריים (בעיקר משום היותה אוניברסיטה המתמקדת במדעי הרוח והחברה ולא במדעים המדויקים).
לא יעלה על הדעת שבמקום להילחם מול האוצר על החזרת התקציבים לאוניברסיטאות בכלל ולאוניברסיטת חיפה בפרט, תעשה האוניברסיטה שימוש בכספי הפנסיה של גמלאיה בהווה ובעתיד כדי לממן את שהאוצר לקח, וכל זאת על מנת לדחות במעט את קריסתה של מערכת ההשכלה הציבורית בישראל בכלל ושל אוניברסיטת חיפה בפרט.
אם אכן אין ברירה אלא לעשות שימוש ביעודה הפנסיונית (ונדמה שכך הוא המצב) יש לעשות זאת במסגרת מהלך שנועד להבריא את האוניברסיטה באופן מהותי. הכוונה כאן אינה לתכנית שטחית המבצעת למעשה את מדיניות האוצר, מקצצת בהוצאות ללא הבחנה ותבונה ופוגעת בסטודנטים, במרצים מן החוץ וברמת ההוראה והמחקר, תוך דאגה לשורה התחתונה של היום ולא למחר. מהלך הבראה משמעותי ניתן לעשות רק בפעולה משותפת – של ההנהלה ושל ארגון הסגל הבכיר – שתשלב מאבק באוצר להשבת תקצוב הולם של האוניברסיטה עם תכנית הבראה אמיתית. רק התחייבות כנה לרפורמה אמיצה שכזו, ולא הצהרות ריקות על שיתוף פעולה וכוונות טובות, תבטיח הן את ביטחונם הכלכלי של גמלאי האוניברסיטה והן את עתידה כמוסד ציבורי להשכלה גבוהה איכותית ושוויונית.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)