הודעת הפורום לתקשורת בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה על מערכת ההשכלה הגבוהה

אמש, עם פרסום דו"ח מבקר המדינה, שלחנו לכלי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים את ההודעה הבאה:

המסקנה מדו"ח המבקר על ההשכלה הגבוהה: דרושה דמוקרטיזציה של המערכת

היום מתפרסם דו"ח הביקורת של מבקר המדינה על מערכת ההשכלה הגבוהה, החושף שורת ליקויים בהתנהלות הנהלותיהן של אוניברסיטאות המחקר. הדו"ח גם ממחיש פעם נוספת את מצבן הקשה של האוניברסיטאות, הנובע קודם כל מקיצוץ מאסיבי בתקציבים הציבוריים להשכלה הגבוהה. אסור שהביקורת המוצדקת על ניהולן תטשטש את אחריות קיצוצי הממשלה על המצוקות הקשות במערכת ואת חובתה להחזיר תקציבים למוסדות ללא התניות.

הליקויים שנתגלו נובעים קודם כל מהמבנה הניהולי הנוכחי באוניברסיטאות, אשר שונה בשנים האחרונות למבנה תאגידי (בעקבות דו"ח מלץ), בו בעלי התפקידים ממונים ע"י הועד המנהל, שהוא מעין מועצת מנהלים השולטת בפועל בכל מוסד. בוועד המנהל יושבים בעיקר אנשי עסקים, כלכלנים ופקידי אוצר לשעבר, כך שהשליטה במינויים הבכירים בהנהלות המוסדות להשכלה גבוהה מצויה באופן מכריע בידי משרד האוצר, היושב על ברז התקציב. משרד האוצר ושלוחיו במערכת אחראיים לניהול הכושל והמכשיל של מוסדות ההשכלה הגבוהה.

לאחר דו"ח המבקר, ברור יותר מתמיד, שהחלטת הממשלה להפקיע את ניהול האוניברסיטאות מידי הסגל האקדמי המקצועי, ולתת אותו לפקידים שממונים מגבוה במקום להיבחר באופן דמוקרטי, הייתה טעות חמורה. האישים הממונים אינם אחראיים בפני הקהילה האקדמית שכן הם כבר לא נבחרים על-ידה, ולכן גם נוטים לדאוג לעצמם ולא למערכת, ולהקציב לעצמם משכורות עתק. במקביל, בהשראת משרד האוצר הם מבקשים להפריט ו"לייעל" את האקדמיה הישראלית, כלומר לכפות עליה צורת ניהול שרירותית ותאגידית-עסקית מוחלטת. צורת ניהול זו גם כוללת העסקה פוגענית ומנצלת של עובדים אקדמאיים ומנהליים רבים, כסגל זוטר, כסגל מנהלי, כעובדים שעתיים וכעובדי קבלן.

הפתרון לכל זה הוא פשוט: מבנה דמוקרטי ושקוף של האוניברסיטה, הכולל בחירות לבעלי התפקידים ועבודה של המוסדות יחד עם ארגוני הסגל מתוך רצון כן לשיתוף פעולה. חברי הקהילה אקדמית הם שצריכים לבחור את בעלי התפקידים ולקבוע את דרך ההתנהלות הראויה,  ולא פקידי אוצר רחוקים וחסרי ידע מקצועי לגבי האקדמיה.

מדו"ח המבקר עולה בבירור, שהנהלות האוניברסיטאות אינן מתפקדות בצורה הראויה למוסד ציבורי חשוב, ושהמודל הניהולי הנוכחי נכשל. הדרך היחידה לשפר את המצב היא מבנה דמוקרטי של הניהול האוניברסיטאי, אשר יכלול את כל חברי הקהילה האקדמית. רק באוניברסיטה דמוקרטית תושג שקיפות אמיתית ושותפות אמיתית בין המדינה והמוסדות.

לפרטים/לייחוס:
רועי בל, 054-6406401; groiiball@gmail.com

 הפורום להגנת ההשכלה הציבורית
www.publiceducation.org.il


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)