לקראת ההצבעה על התקציב וחוק ההסדרים

בימים האחרונים עסקו כמה מחברי הפורום בחיבור מסמך עמדה בנושא הצעות חוק ההסדרים בנושא ההשכלה הגבוהה. בהצעת חוק ההסדרים נכללו שני נושאים שמשמעותם העיקרית היא נסיון פגיעה בעצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה: (1) הצעה להקמת חברה חיצונית למדידה והערכה של המחקר וההוראה במוסדות ההשכלה הגבוהה (2) הצעה לשנות את הרכב ות"ת כך שנציגי האקדמיה יהוו בה מיעוט. הכוונה שלנו הייתה להפנות את מסמך העמדה אל ח"כים ושרים ולנסות לשכנעם להתנגד להצעות אלה בדיון אישור התקציב וחוק ההסדרים בכנסת. בינתיים, הממשלה בישיבתה היום (10.5.09) השתכנעה מנימוקיו של יו"ר ות"ת, פרופ' שלמה גרוסמן, והסירה את שתי ההצעות הללו מחוק ההסדרים. לפי ההחלטה, הצעות אלה יובאו בעתיד לדיון ואם כך יהיה – נחזור למסמך שהוכן למטרה זו. יש לציין כי לפני הסרת שתי ההצעות הנ"ל מחוק ההסדרים, שלחו הרקטורים של חמש אוניברסיטאות (לא כולל את אונ' בר-אילן ומכון וייצמן) מכתב לראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר, ובו הציגו אף הם את התנגדותם לשתי ההצעות בנושא ההשכלה הגבוהה שהאוצר כלל בחוק ההסדרים.

אחרי שהוסרו מחוק ההסדרים המוצע שני הסעיפיםהעוסקים בחברה חיצונית ל"בקרת איכות המוצר" האוניברסיטאי ושינוי הרכב ות"ת, עומדת עדיין על סדר היום הצעה גאונית אחת נוספת של אגף התקציבים: קיצוץ 80 מליון שקל מתקציב המוסדות להשכלה גבוהה בשנת תש"ע בגין הסטודנטים שלומדים חשבונאות, מינהל עסקים ומשפטים. 
משמעותה המעשית של ההצעה היא ששכר הלימוד שסטודנטים במקצועות אלה ישלמו יהיה גבוה באלפי שקלים משכר הלימוד שמשלמים יתר הסטודנטים. כדי להדוף מראש את הטענה שמהלך כזה יהפוך את המקצועות הללו נגישים לעשירים מופלגים בלבד, מורה האוצר לות"ת להתאים את מערך הסיוע לסטודנטים כך שמי שאין ידו משגת תשלום סכומי עתק אלה כשכ"ל יוכל לקבל הלוואות ממערך הסיוע.
 
הפורום מבקש להביע התנגדות חד משמעית להצעה זו:
1. ההצעה מהווה הכנסת שכר לימוד דיפרנציאלי למערכת ההשכלה הגבוהה והוצאת המקצועות הנזכרים מתחומי ההשכלה הגבוהה הציבורית, דהיינו העמקת הפרטת ההשכלה הגבוהה. משמעות זו עולה בבירור מההצדקה שניתנה בהצעת החוק לרעיון זה: העובדה שסטודנטים הלומדים מקצועות אלה במכללות הפרטיות אינם משלמים שכר לימוד מסובסד מצדיקה, לפי גרסת האוצר, את הסרת הסבסוד גם מסטודנטים במוסדות הציבוריים!
כדאי, אגב, לשים לב הן ללוגיקה והן לתהליך: קודם הוקמו מכללות פרטיות, ואלה כשמן כן הן – פרטיות. אך הן הוקמו מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה הציבורית ושכר הלימוד בהן נקבע בהתאם. וכעת הן משמשות כאמת-מידה להשוואת שכר הלימוד שלהן לזה שייגבה מסטודנטים במוסדות הציבוריים. בהתחשב בעובדה ששר האוצר הוא פילוסוף, אולי היה רצוי שיעביר לפקידיו כמה שיעורים בלוגיקה.
 
2. שכר הלימוד הגבוה שיידרש במקצועות אלה יהפוך אותם מקצועות לעשירים בלבד ויפגע בתפיסה של השכלה גבוהה נגישה לכל ובתפקיד החברתי של החינוך הגבוה ככלי למוביליות חברתית וצמצום פערים בחברה הישראלית: (א) מערך הסיוע לסטודנטים לא יפתור את הבעיה. זוהי זריית חול בעיניים, משום שללא תקצוב, ות"ת לא מסוגלת לספק את "הסיוע" האמור; מדובר בשכר לימוד שעשוי להגיע לפי חישובי ות"ת ל-30 אלף ש"ח בשנה אחת בלבד! (ב) ההצעה אינה מפרטת באילו מנגנוני סיוע מדובר, אבל רעיון שכר הלימוד הדיפרנציאלי כולו לקוח מדו"ח שוחט, שהאוצר מנסה שוב ושוב לכפות אותו על האקדמיה. בדו"ח שוחט מוצע להעניק הלוואות שכ"ל לסטודנטים באמצעות הבנקים. בנקים הם כידוע מוסדות מימון פרטיים. הם יקבעו קריטריונים להענקת ההלוואות בהתאם להערכת יכולת החזרתן ע"י הסטודנטים השונים. כך יהפוך "מערך סיוע" זה למנגנון ניפוי של סטודנטים בעלי יכולת כלכלית פחותה.

הפורום קורא להסרת הצעה זו מחוק ההסדרים, יחד עם שתי ההצעות האחרות. אם ההצעה לא תוסר ותובא להצבעה, קורא הפורום לח"כים להתנגד לה בדיון ובהצבעה!


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

[…] הקטע המלא היכנסו לכאן נערך על ידי אביעד תגיות: הפורום להגנת ההשׂכלה […]


תגובות

מישהו יודע למה אונ' בר אילן לא הצטרפה למכתב הרקטורים?

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)