האם ניגודי אינטרסים בין עסקיהם הפרטיים של חברי הוועד המנהל של אונ' ת''א לבין כהונתם בוועד זה עומדים ברקע להדחת נשיא האוניברסיטה?

כתבתו של איציק וולף ב"מחלקה ראשונה" ב-15.07.2009.

חברים בוועד המנהל של האוניברסיטה עמדו לכאורה בניגוד עניינים בעת שהציבו בפני נשיא האוניברסיטה, פרופ' צבי גליל, אולטימטום שהוביל להתפטרותו.

עיקר הטענות מופנות נגד יו"ר הוועד המנהל, ד"ר ליאורה מרידור, ונגד חבר הוועד אלפרד אקירוב. הללו, כך נטען, חברו יחדיו להדיח את פרופ' גליל מתפקידו מתוך שיקולים זרים.
בדיקה מעלה שמרידור מכהנת במקביל לתפקידה בוועד כחברה בדירקטוריונים של חברות בבעלות עמיתיה לוועד המנהל.
מרידור היא חברה בדירקטוריונים של חברת הבנייה אלרוב שבשליטת אלפרד אקירוב (דירקטורית חיצונית), ובדירקטוריון אסם, שבשליטת דן פרופר שהיה חבר הוועד המנהל.
חברי הוועד המנהל המדוברים היו מסוכסכים באופן כזה או אחר עם הנשיא המתפטר של האוניברסיטה, פרופ' צבי גליל.

גליל מנע מאלפרד אקירוב לייצג את האוניברסיטה מול חברת שיכון בנושא בניית מעונות סטודנטים במתחמי שייח' מוניס ורמת אביב בשל הטענה שיש בייצוג זה משום ניגוד עניינים חריף מתוקף עיסוקו של אקירוב כקבלן.

לכתבה המלאה: http://www.news1.co.il/Archive/001-D-207482-00.html?tag=16-54-04


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

אם המידע נכון צריך הפורום ליזום שתי פעולות מקבילות:
א. פניה למבקר המדינה ולרשם העמותות בבקשה שיבדוקו בדחיפות את התנהלות הוועד המנהל,
ב. פניה לבית המשפט שיורה על החזרת פרופ' גליל לתפקידו, ללא יכולת הוועד להדיחו עד לסיום הבדיקה הנ"ל ופרסום מימצאיה.
בכתיבה לבדה לא די…

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)