על "הסטודנטיות כצנזור" – מאמר דעה ב"הארץ"

במאמר דעה שפרסם בעיתון "הארץ", שכותרתו "הסטודנטיות כצנזור", כותב פרופ' גיל קלעי מהאוניברסיטה העברית על תביעה משפטית שהגישה ד"ר חנה קהת, מייסדת תנועת "קולך" לקידום שוויון נשים במגזר הדתי, נגד מכללת "אורות" שהחליטה לפטרה מעבודתה כמרצה.

מהמאר עולה כי המכללה פיטרה את קהת אחרי 15 שנות הוראה בטענה שלא נרשמו מספיק תלמידות לקורסים שלה וזאת בשל עמדותיה הפמיניסטיות. המכללה דחתה, לפי תיאור זה, את הצעתה של קהת שתלמד את קורס החובה "מחשבת ישראל" שלימדה בעבר, בטענה שחיוב התלמידות להירשם לקורס זה, שהוא קורס חובה, בהוראתה, יהיה פגיעה בחופש האקדמי של התלמידות שאינן מעוניינות ללמוד אצלה. בית המשפט לעבודה קיבל את טענות המכללה, אם כי בהסתייגות, ודחה את תביעתה של ד"ר קהת, אשר לה, כמובן, הסבר שונה למה שהביא להחלטת המכללה לפטרה. ערעורה על פסק הדין אמור להתברר בפני בית המשפט הארצי לעבודה.

זהו מקרה מרתק, שממחיש כמה נושאים שנוגעים למשבר ההשכלה הגבוהה, שעלו כאן לאחרונה, כגון אימוץ שיקולים של רווחיות עסקית בניהול מוסדות חינוך והשכלה, ואי-הבנה של המושג 'חופש אקדמי'. יתכן אפילו שנעשה כאן שימוש מהופך במושג, שכן החופש האקדמי ניתן לחוקרים ולמרצים, לשם הגנה על מחקר והוראה חופשיים מלחצים. מושג זה הוא חסר משמעות ביחס לסטודנטים. אך אם אכן יש ממש בטענותיה של ד"ר קהת, הרי שנוסף להענקת חופש אקדמי לתלמידות, שעה שלהן הוא כלל לא נועד, נמנע החופש האקדמי ממנה, כמרצה (נקודה שאף הוזכרה בפסק הדין) והיא כן אמורה הייתה אמורה להנות ממנו. אך מעל לכל, מעניינת ההמחשה שיש כאן לכך שתהליכי ההפרטה, אימוץ שיח כלכלי ביחס להקניית ידע והשכלה ופגיעה בחופש האקדמי שלובים זה בזה ומחזקים זה את זה.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)