אוניברסיטה פתוחה וחופשית – אונ' בן גוריון 18.10.10

אוניברסיטה פתוחה וחופשית

פורום אב"ג להגנת ההשכלה הציבורית & אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

עורכים

הפנינג השכלה גבוהה ונגישה לכל – לכבוד פתיחת שנת הלימודים תשע"א

הרצאות קצרות ודיון פתוח בעקבות כל אחת מהן בנושאים הנוגעים לתחומי ההתמחות של המרצים וקשורים לסוגיות שעלו לאחרונה לסדר היום בקמפוס אב"ג ובציבור בישראל

דברי פתיחה: אורי קידר, יו"ר אגודת הסטודנטים
ההרצאות וכללי הדיון: ד"ר איריס אגמון, פורום אב"ג להגנת ההשכלה הציבורית

ד"ר נדב דוידוביץ, רפואה
אי-שוויון בבריאות – מקומה של האקדמיה ושותפות עם הקהילה

ד"ר גיא ביינר, היסטוריה
חקירה ממשלתית של פתיחת אש על מפגינים אזרחים בידי חיילים: המקרה של "יום ראשון הארור" בצפון אירלנד

פרופ' סטיב רוזן, ארכיאולוגיה
האם יש ארכיאולוגיה פוסט-ציונית?

פרופ' אורי רם, סוציולוגיה
המחקר הסוציולוגי הביקורתי בישראל

ד"ר רוני קאופמן, עבודה סוציאלית
אקטיביזם אקדמי לשינוי חברתי

פרופ' איריס פרוש, ספרות עברית
ציונות ואנטי-ציונות בספרות העברית, 1920-1880

פרופ' יצחק (יאני) נבו, פילוסופיה
החופש האקדמי בישראל

ד"ר אפרים דוידי, עבודה סוציאלית
מאוניברסיטה ציבורית לאוניברסיטה תאגידית

פרופ' מרדכי זלקין, היסטוריה של עם ישראל
של מי ההיסטוריה הזאת?

ציבור הסטודנטים, המרצים ועובדי האוניברסיטה מוזמן!

האירוע ביום שני 18.10.2010, בין 14:15-11:00, בצל הפרגולה המערבית, בין בנין 72 לבנין הסנאט


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

השכלה גבוהה ונגישה לכל.
חופש אקדמי.

מילים גבוהות.

מה הקשר בינם לבין נושאי ההרצאות?

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)