פניה לפרופ' טרכטנברג ביוזמת קואליציית הארגונים להעסקה ישירה

על רקע המחאה החברתית ועל רקע מינויו של פרופ' מנואל טרכטנברג ( יו"ר ות"ת) כמוביל הפעולות מטעם הממשלה, התכנסה הקואליציה הארצית למען העסקה ישירה של עובדות הנקיון במוסדות להשכלה גבוהה והחליטה לשלוח לו מכתבים מהגורמים הארציים והמקומיים. להלן נוסח מכתב שאפשר לשנות בהתאמה לכל מוסד/ ארגון /אדם. הקואליציה כוללת, בין היתר, נציגות של המועצה המתאמת של הסגל הבכיר, ועד הסגל הזוטר הארצי, אגודות סטודנטים, התאחדות הסטודנטים, ארגון כוח לעובדים, תא צ"ח (צדק חברתי). חברי 'הפורום להגנת ההשכלה הציבורית' וקוראים אחרים של הבלוג מוזמנים להצטרף ליוזמה ולשלוח מכתב זה בשמם לפרופ' טרכטנברג:

אל: פרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת, ירושלים

הנידון: העסקה קבלנית של עובדות הניקיון באוניברסיטאות:

עניות עירך קודמות

פרופ' טרכטנברג הנכבד,

דבריך בתקשורת בימים האחרונים, יחד עם המשימה שהממשלה הטילה עליך, אמורים לשנות את המציאות החברתית והכלכלית במדינת ישראל. אנו סבורים שניתן להתחיל את המשימה הכבירה הזאת בצעד שהוא אולי קטן, אך משמעותי ביותר. המדובר בשינוי מצבן של עובדות הניקיון המועסקות באמצעות חברות קבלן במוסדות להשכלה גבוהה.

במהלך העשורים האחרונים התפתחה בישראל תופעה נרחבת של העסקת עובדים לא-זמניים באמצעות חברות שירותים או חברות קבלן. כידוע לפי שיטה זו מקום העבודה בו העובד פועל מדי יום אינו מעסיקו הישירו, ולכאורה אין בין מקום העבודה לבין העובד המועסק בתחומו שום מחויבות נוסח  יחסי עובד מעביד או יחסים חוזיים אחרים.

אנו, קואליציה של ארגוני עובדים, ארגונים חברתיים, סטודנטים וחברי סגל אקדמי הזוטר והבכיר, קוראים לך כאחראי על ות"ת – ובין היתר על תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל – להיות חלוץ ולפעול מידית להעסקה באופן ישיר של כל העובדות והעובדים המשרתים את המוסדות להשכלה גבוהה על בסיס יומיומי – עובדי שמירה ועובדות ניקיון. המוסדות להשכלה גבוהה, המתהדרים הן בשליחותם החינוכית והן במעמדם כמוסדות ציבוריים, אמורים להיות מחויבים לחברה ערכית, דמוקרטית ומוסרית. אנחנו דורשים שהשינוי יבוא בראש ובראשונה מתוכם. יש להפסיק את העוול המתמשך המובנה בשיטת עובדי הקבלן לאלתר ויפה שעה אחת קודם.

כאחראי על מערכת ההשכלה הגבוהה, אסור לך להסכים לניצול שיטתי של עובדים. שיטת ההעסקה הקבלנית היא שיטה פסולה מבחינה מוסרית. העסקה קבלנית גרמה במוסדות ההשכלה להתנכלות לעובדים, ניצולם ברמות שונות ופגיעה בכבוד האדם. זו שיטת העסקה בה המשתמש בפועל רואה עצמו פטור מאחריות לתנאי העסקתם של עובדיו ולמעשה "משתמט" מוסרית מחובותיו כלפיהם. במסגרת ההעסקה הקבלנית, העובד אינו חלק ממקום עבודתו – הוא עובד 'אצל' אבל לא עובד 'של', וכתוצאה מכך נפגעים זכויותיו ותנאי העסקתו.
החלפת הקבלנים פוגעת בזכות העובדות להתאגד, ואם הן מגיעות להסכם קיבוצי מול קבלן מסוים הסכם זה בטל ומבוטל בהחלפת הקבלן לקבלן חדש. כמו כן אנו עדים לפגיעה חוזרת ונשנית בזכויותיהן ובצורך לעמוד על המשמר באופן תמידי. העובדים עוברים תהליך קיצוני של הפיכתם לסחורה זולה. כך לדוגמה, האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות סבורות שהן רוכשות "שירותי ניקיון", ולא מעסיקות בני אדם, לרוב נשים ממעמד חברתי-כלכלי מוחלש (עולות חדשות, נשים חד-הוריות, נשים ערביות) – אלו שאין להן כל ברירה אחרת להתפרנס. אסור שמוסדות ההשכלה הגבוהה ילמדו את תלמידיהם את המסר המתקבל מצורת העסקה זו לפיו ניתן, אפשר וכדאי לחסוך על גב המוחלשות ביותר, באמצעות ניצולן המחושב והמחפיר.

 כמי שאוחז גם בתפקיד יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של ההשכלה הגבוהה, צעד זה יהא פשוט יחסית, ואנו סמוכים ובטוחים שתצליח לתקן את העוול!

בברכה,

……………………..


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

עדיין אין תגובות.

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)