מכתב נוסף של הקואליציה למען העסקה ישירה לפרופ' טרכטנברג

[תזכורת: טרם תוקנה התקלה במונה התגובות של הבלוג. מדור התגובות פעיל ואפשר לשלוח תגובות ולהגיב על תגובות קיימות, למרות שהמונה מראה 0 תגובות. עם הקוראים והמגיבים הסליחה].

בסוף אוגוסט פרסמנו בבלוג נוסח מכתב שקואליציית הארגונים למען העסקה ישירה של עובדות הנקיון במוסדות להשכלה גבוהה שלחה לפרופ' מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת, בנושא זה. להלן נוסח מכתב נוסף שנשלח על ידי הקואליציה לפרופ' טרכטנברג וראשי האוניברסיטאות, בעקבות הצהרת ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, פרופ' רבקה כרמי, בנושא העסקת עובדי הנקיון והשמירה באוניברסיטאות:

 

לכבוד: יו"ר ות"ת, חבר מל"ג הפרופ' מנואל טרכטנברג

          יו"ר ור"ה הפרופ' רבקה כרמי

          ראשי האוניברסיטאות‫

‎הנדון: קריאה לשינוי מיידי של שיטת העסקת עובדי ניקיון במוסדות להשכלה גבוהה לאור הצהרת יו"ר ור"ה מיום 31.8.2011.

אנו‫, 'הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה'‫, מקדמים בברכה את הכרתה של יו"ר ור"ה הפרופ' רבקה כרמי בניצול המתמשך שהוא מנת חלקם של עובדי הניקיון והשמירה באוניברסיטאות‫, ואת הצהרתה הפומבית כי יש לשים קץ לפגיעה  המתמשכת בזכויות העובדים המתרחשת בחסות האוניברסיטאות מזה שנים רבות‫. (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-%204116353,00.html )

אנו דוחים מכל וכל את הרעיון שהפתרון טמון בפיקוח יותר הדוק על החברות הקבלניות‫:

כל עוד נשמרת שיטת העסקה שבה למעסיק הישיר, מנכ"לי האוניברסיטאות, אין אחריות ניהולית ישירה כלפי עובדותיו, הגזל ,העושק, השרירות והניצול ימשכו וזאת גם תחת מנגנוני פיקוח דרקוניים אשר יושקעו  בהם משאבים רבים. יותר מכולם את השיעור הנ"ל מכירה יו"ר ור"ה הנוכחית הפרופ' רבקה כרמי שבאוניברסיטה שבהנהגתה יש מנגנון פיקוח (כמו גם באוניברסיטה העברית) אשר בברור אינו נותן מענה לבעיות היסוד והקיום החברתיות כלכליות של עובדות הניקיון. הפיקוח על תלושי השכר אינו אפקטיבי ומתבצעת בו מניפולציה קבועה מטעם הקבלנים. בפועל הפרות אנושיות וכלכליות כלפי זכויות העובדות מתקיימות ערבים ולבקרים ולאחרונה אלו התעצמו סביב החלפת קבלנים נוספת כאשר אותן הנשים ממשיכות לעבוד באוניברסיטה כעובדות "זמניות" רק חברות הקבלן שמעל ראשן ובחסות הנהלות האוניברסיטאות מוחלפות.

שיטת ההעסקה הקבלנית היא שיטה פסולה מבחינה מוסרית. זו שיטת העסקה בה המשתמש בפועל רואה עצמו פטור מאחריות לתנאי העסקתם של עובדיו ולמעשה "משתמט" מחובותיו כלפיהם. במסגרת ההעסקה הקבלנית, העובד אינו חלק ממקום עבודתו – הוא עובד 'אצל' אבל לא עובד 'של', וכתוצאה מכך נפגעים זכויותיו ותנאי העסקתו‫. הקמת מנגנון פיקוח אינה פותרת את בעיית הניצול. מנגנון הפיקוח אינו מספק לעובדים בטחון  תעסוקתי ורצף תעסוקתי‫ שכן הוא מאפשר החלפת חברות קבלן. יצירת מנגנון פיקוח אמיתי ובעל שיניים תצריך הוצאה כספית ניכרת בעוד שנכון להעסיק את העובדים באופן ישיר, תחת מנגנוני הפיקוח הקיימים כלפי כלל עובדי האוניברסיטאות ועל אף ההשלכות הגלומות בכך: הכנסת נשים וגברים, משכבות מוחלשות בחברה הישראלית למעגל מקבלי השכר והתנאים הסוציאליים של מערך ההשכלה הגבוהה בישראל. מחקרם  של פרופ' ספיבק ודר' אמיר הוכיח גם כי מדובר בהפרשים כספיים זניחים ביחס למשמעות הערכית הנגזרת מהעסקה ישירה וכי העסקה ישירה של עובדי הקבלן אינה מעמידה בסיכון כלכלי את המוסד. לכן אנו מאמינים כי ‎אין פתרון אמיתי מלבד העסקה ישירה של עובדי הניקיון והשמירה.

אנו מוצאים פגם בכך ששמענו על היוזמה מעל דפי העיתון ושנציגי עובדים לא הוזמנו להיות חלק מהצוות שיקבע את תנאי העסקתם. הסדרת תנאי ההעסקה באופן הוגן ומשביע רצון מחייבת שיתוף פעולה בין המעסיקים לבין המועסקים והמועסקות, קביעה חד צדדית של אופן ההעסקה לא תוכל לטפל באופן מקיף בבעיות הקיימות, סביר שאינה תזכה לתמיכה רחבה של העובדים (שכן הם לא היו חלק בעיצובה) ותתקשה לייצר תנאי ההעסקה הוגנים באמת.

הקולות העולים לאחרונה בחברה הישראלית התמקדו ביוקר המחיה ובריכוזיות ההון אך גם בצורך בדמוקרטיזציה של הפוליטיקה בישראל. האוניברסיטה היא מוסד שבאפשרותו לקיים מודל ניהולי שיתופי המכיל בעמדות קבלת החלטות נציגים מהאוכלוסיות השונות שפועלות בה, בוודאי בכל הנוגע לתנאי העסקתם במוסד. אנו קוראים לאוניברסיטאות לקדם מודל שיתופי מסוג זה ולהתחיל בכך בהכלת נציגי עובדים (מארגוני הסגל, הארגונים המנהליים וכן מהשומרים והמנקות עצמם) בצוות קבלת ההחלטות הקובע את אופן העסקת העובדים. להבנתנו, מדובר בתנאי הכרחי להצלחת יוזמה ברוכה זו.

 אנו נמצאים כיום בתקופה מיוחדת‫, תקופה של חשבון נפש, תקופה של שינוי ותיקון‫. למערך ההשכלה הגבוהה אחריות ישירה ורבת שנים לניצול והפרת זכויות קשה כלפי נשים וגברים שבחרו לצאת לשוק העבודה, נשארו עניים כלכלית ורגשית. את שנעשה במשך ישנים יקשה עלינו להשיב – בידינו האפשרות לשנות ולתקן עוול זה – מהיום !

אנו רואים בהפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית במוסדות להשכלה גבוהה חלק מרכזי וחיוני בבניית חברה צודקת יותר‫. אנו מצפים כי המוסדות להשכלה גבוהה‫ יבחרו להיות חוד החנית של החברה הצודקת והמוסרית בישראל, להתוות את הקו לאורו ילכו הן הסטודנטים והסטודנטיות הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בעתיד והן גופים ציבוריים ופרטיים נוספים בישראל.

אנו קוראים לך, להפסיק את העוול המתמשך המובנה בהעסקת עובדי ועובדות הקבלן‫, ולהוביל את המהלך אל עבר חברה ערכית‫, שיוויונית וצודקת יותר.

הקואליציה הארצית להעסקה ישירה תמשיך בפעילותה עד ליישום מלא של העסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה.

 בברכה,

'הקואליציה להעסקה ישירה של עובדות הניקיון במוסדות להשכלה גבוהה' הכוללת נציגות המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, ועדי עובדים זוטרים, ועדי עובדים בכירים, התאחדות הסטודנטים, אגודות הסטודנטים ( תל אביב, באר שבע וירושלים), כוח לעובדים, התנועה החברתית לישראל, ארגון צ"ח, ארגון איתך – מע"כי , שת"יל, המטה הסוציאל דמוקרטי, הפורום להגנת ההשכלה הציבורית, שומרי משפט רבנים לזכויות אדם.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

יוזמה מיותרת ושגויה.
אין שום צורך בתיקונים מבניים "סוציאליסטיים" בכדי לתקן ליקויים תפעוליים שוטפים. הגישה המנסה לטפל בכל בעיה מעשית באמצעות אידיאולוגיה ותאוריות "אקדמיות" בומבסטיות או מפוקפקות, היא אנכרוניסטית.
בעית עובדי הקבלן, בדומה לרוב הבעיות בהן עוסק המדור, הן בעיות מערכיות, ובעיות מערכתיות צריך לבחון ובמידת הצורך לפתור כך שיתרונותיהן אינם נפגעים שעה שמטפלים בחסרונות.

טרכטנברג – master of puppets!

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)