לא מיישמים צדק חברתי בכלים של עוול חברתי

נוסח העצומה להלן מופיע גם באתר העצומות ומצאנו לנכון להעלותו לבלוג ולקרוא לחברי סגל אקדמי להצטרף לרשימת אנשי רוח ואקדמיה רבים שכבר חתמו על העצומה ולשלוח את פרטיהם במייל אל: rights.teach@gmail.com 

לא מיישמים צדק חברתי בכלים של עוול חברתי

אנו, החתומות/ים מטה, קוראות/ים לשר החינוך שלא להעסיק מורות/ים וגננות באמצעות גופים מתווכים לטובת יישומו של יום לימודים ארוך.
אנו מברכות/ים על הרפורמה של יום לימודים ארוך בבתי הספר ובגני הילדים, בעקבות המלצות דו"ח ועדת טרכטנברג, אך מבקשות/ים לוודא כי היישום יעשה באמצעות העסקה ישירה של המורות והגננות שיתווספו למערכת החינוך לשם יישום הרפורמה.
 
אנו מתנגדות/ים בכל תוקף לתופעה המתרחבת של העסקת מורות, מורים, גננות, מרצות, מרציים וסגל באמצעות גופים מתווכים בתוך לב ליבה של מערכת החינוך הציבורית. העסקה זו הינה ברוב המקרים העסקה פוגענית ובכל המקרים יוצרת מעמדות בתוך מקום העבודה.
 
אנו מבקשות/ים משר החינוך וממנכ"לית משרד החינוך ליישם את הרפורמה של יום לימוד ארוך באמצעות קליטת מורות וגננות על ידי העסקה ישירה במערכת החינוך הציבורית.

                                                   **********************************

עד כאן העצומה. ולהלן הזמנה לכנס חירום ארצי, שיתקיים ביום ב', 12.3.12 בשעה 19:30 במכללת סמינר הקיבוצים – אולם 70, תל אביב.

ראו פרטים מלאים על הכנס בהזמנה זו.


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

שאלת אופן העסקתם של המורים בחינוך היסודי והתיכון בישראל, (כמו גם באוניברסיטאות), הפכה זה מכבר מדיון ענייני המשרת את נושא החינוך, ל"סדין אדום" לארגוני שמאל ותומכיהם בנסיונם לאנוס את מדינת ישראל לפעול בניגוד למדיניות הממשלה הנבחרת שלה. אין בכך צורך ולא צידוק ענייני. לא שיטת ההעסקה עיקר, אלא יכולתם של המורים, תנאי עבודתם במקום העבודה, תנאי השכר והזכויות הסוציאליות שלהם, שיטות ההוראה ושיטות הערכת ההישגים.
אם בכל אלה ניתן להתקדם צעד ממשי קדימה, באמצעות העסקה לא ישירה, זו השיטה הנכונה; ואם תנאי חד – משמעי הוא העסקה ישירה, אזי זו השיטה הנכונה. כל אחת מהאפשרויות מחייבת הוכחה, ואיני מכיר כיום הוכחה כזו. לפיכך, עצומה זו היא בגדר עיסוק פוליטי בשולי.
נראה שהפורום שם לעצמו מטרה לא לעסוק בעיקר אל בסמלים ובסיסמאות שסביבו, וחבל.
אני מתנגד לעיסוק "במכניקה" של העסקת המורים במערכת החינוך הישראלית, ותובע לעבור לעסוק בשאלות המהות של התהליך ותכניו, תוך הבטחת זכויות המורים, תהיה שיטת העסקתם אשר תהייה.

על כנס המחאה ותגובת שר החינוך, ראו:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/345/643.html

לא ידעתי שזה המצב, בעצם מורים וגננות נמצאות במצב של עובדות קבלן? שערוריה

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)