מטה המאבק הסטודנטיאלי: "בואו להפגין איתנו"

  

מטה המאבק הסטודנטיאלי של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון קורא לסטודנטים, מרצים ואזרחים שאכפת להם, להצטרף להפגנה ביום שלישי הקרוב בירושלים:

בחודש ספטמבר השנה החליטה ועדת המשנה להבטחת איכות במל"ג כי היא ממליצה שלא לאפשר למחלקה לפוליטיקה וממשל לרשום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשע"ד, מהלך שמשמעותו סגירת המחלקה, או למצער הכפפתה המוחלטת לסמכות חיצונית וביטול עצמאותה האקדמית. החלטה זו מהווה את אקורד הסיום לדיון נוקב שהחל עם פרסום דוח ועדת בדיקה שבחנה את תפקוד המחלקה עבור המל"ג.

הקרב על המחלקה לפוליטיקה וממשל יוכרע בזמן הקרוב, אך הוא כמובן רק מערכה אחת במלחמה על ההשכלה הגבוהה בישראל. אפשר להתמקד באופן בו ההחלטה לסגור מחלקה באוניברסיטה משווק כהתערבות פרופסיונלית הבוחנת מהו למעשה ידע אקדמי לגיטימי. אפשר גם, בקלות יחסית, להצביע כיצד טיעון זה הוא ניסיון מביך להסתיר את  המניעים הפוליטיים העומדים מאחורי הניסיון לסגור מחלקה זו. אך חשוב יותר להבין כי לפנינו מאבק רחב הרבה יותר נגד מהלך אלים, הכולל השלטה של תרבות פחד, החנקה של קולות ביקורתיים וייבוש תקציבי, שכולם נתמכים במעבר להעסקה זמנית וללא קביעות של הסגל האקדמי. כשמשרות ההוראה התקניות הן ספורות, הקריטריונים הופכים להיות שמרניים והעשייה האקדמית מאבדת, כמעט בעל כורחה, את התכונות החשובות לה ביותר – חדשנות ותעוזה. 

ההחלטה כי המחלקה לפוליטיקה וממשל צריכה להיסגר הוסברה בכך שחוקריה לא מדעיים משום שמחקריהם לא ניתנים להפרכה.  קביעה זו אינה מתבססת על דיון לעומק על המורכבויות של ניתוחים כמותניים ואיכותניים ובוודאי אינה כוללת רצון כן לבחון את היחסים בין ידע ומדע, מה הם התהליכים המניעים את השניים ומה הן הקטגוריות המבנות את החלוקה ביניהם. זוהי למעשה הכרעה פוליטית מי נמצא בנורמה ומי חריג, מיהו האויב ומיהו הידיד. הכרעה המנוגדת לחוק המל"ג, ופרשנותה לשאלה מהו מחקר מדעי מבוססת על פחות ממאה מילים.  בהקשר כולל זה, המהלך הפוליטי האלים של סגירת המחלקה הוא בעל משמעויות מרחיקות לכת. על כולנו להתנגד לאלימות זו, להנכיח אותה ולערער על מקורות סמכותה. 

בשלושים לאוקטובר נתייצב מול המל"ג לעשות זאת!

בואו להפגין איתנו!

חפשו אותנו בפייסבוק

 


נהנית מהפוסט? ניתן להביע זאת בעזרת השארת תגובה ויצירת המשך דיון, או הרשמה לפיד ה-RSS וקבלת כל הפוסטים ישידות לקורא ה-RSS שלך.

טרקבקים & פינגים

עדיין לא נשלחו טרקבקים ופינגים.

תגובות

חברים,
אל תניחו למפגינים הסדרתיים להוליך אתכם באף. זו אינה סוגיה של חופש אקדמי אלא של מדינה שיש לה אקדמיה וזכותה וחובתה לדאוג שהאקדמיה תפעל בתוך מסגרות כללי המשחק שהוגדרו בחוקי המדינה.
במקום הפגנת-סרק, פנו להנהלת האוניברסיטה ודרשו ליישם את הוראות המל"ג. זו הדרך הנכונה. אקדמיה אינה אנרכיה.

רפי,
האם לא כדאי להציץ רגע בעובדות, המתועדות היטב, בפרשה זו, לפני שאתה קורא לחברים לדרוש מהנהלת אוניברסיטת בן גוריון ליישם את הוראות המל"ג?
להלן העובדות:
אוניברסיטת בן גוריון והמחלקה לפוליטיקה וממשל מיישמות בקצב מהיר וביסודיות את דרישות ועדת ההערכה הבינ"ל מזה שנה וחצי. הדבר נעשה בידיעה, בתיאום ובפיקוח המל"ג, שמינתה שני פרופוסרים בכירים מתוך הוועדה הבינ"ל (אחד מהם – יו"ר הוועדה) לעקוב אחרי המהלכים ולחוות דעתם למל"ג. השנים עשו זאת והביעו שביעות רצון מהשינויים שננקטו. השינויים טרם נשלמו והם נמשכים, אך מכל מקום, קצב הטיפול הוא מהיר מכל מה שנעשה ביחס ליישום המלצות ועדות ההערכה במל"ג עד כה.
ועדת המשנה להבטחת איכות, שאיננה ועדת מומחים בתחום, אלא ועדה פנימית של המל"ג, לא התייעצה עם שני הפרופסורים שהמל"ג עצמה מינתה לתפקיד זה, גם לא דיווחה להם על מהלכיה ומיהרה להתכנס ולהגיש המלצה להחלטת מליאת המל"ג לסגור את ההרשמה ללימודים במחלקה לפו"מ משנת הלימודים הבאה לאלתר. זו החלטה קיצונית ובלתי מידתית אפילו ביחס להמלצות דוח הוועדה הבינלאומית, שהמלצותיה נחשבות בעייתיות ביחס לממצאי הדוח שלה-עצמה וביחס להמלצות שהיא הגישה למחלקות אחרות בהן היא הצביעה על בעיות.
אבל לא פחות חשוב מכך, למי שמחשיב נהלים תקינים וסמכויות מוקנות בחוק, החלטותיה של ועדת המשנה סותרות את חוות הדעת של שני מומחי הוועדה הבינ"ל שהמל"מ מינתה למטרה זו. השניים ציינו זאת במכתב תגובה ששלחו למל"ג. יתרה מזאת, הן סותרות את ההליכים שקבעה המל"ג עצמה במנותה את שני הפרופסורים לתפקיד הפיקוח. ואם בכל זה לא די, הרי ועדה זו מציעה למליאת המל"ג לנקוט במהלך שחורג מסמכויותיה החוקיות לפי חוק המל"ג.
אז הגיע הזמן שמי שרוממות המנהל התקין במוסדות ציבור ומניעת האנרכיה בגרונו ינהג ביושר מינימאלי, יתייחס לעובדות בלבד, גם אם הן מובילות למסקנה שאינה נוחה לו, אידיאולוגית, ויודה: בפרשה הזו אי אפשר לבוא בטענות לאוניברסיטת בן גוריון או למחלקה לפוליטיקה וממשל על התנהלות המנוגדת לכללים כלשהם.
והשאלה היא אם לאור זאת, יש סיכוי לשמוע פעם אחת הכרה בעובדות ובמשתמע מהן, או שנמשיך לשמוע התפתלויות וכיפוף עובדות, וטענות לא רלבנטיות, והכפשות, וגילויי חוסר הבנה עמוק ביחס לאופי עבודתה של מערכת אקדמית איכותית?
איריס

השארת תגובה

(חובה)

(חובה)