ההשכלה הגבוהה

על פרשת ניב גורדון וחופש הביטוי: דיווח מפורום אב"ג

ברשימת הפורום של אוניברסיטת בן גוריון מתקיים מזה מספר ימים דיון סוער על תגובתה של נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי, לתקשורת ובתוך הקמפוס, לכתבה שפרסם ד"ר ניב גורדון, מרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון, בעיתון "לוס אנג'לס טיימס". הדיון מתמקד בסוגיית חופש הביטוי של מרצים (במקרה זה – ניב גורדון) ובתגובתה של הנשיאה ועמדתה ביחס ללחצים שמפעילים […]

פיטורי גליל – כתבות ומאמרים נוספים וגילוי דעת של מועצת ארגוני הסגל האקדמי

היום מפרסמת המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי גילוי דעת בעקבות פיטורי נשיא אוניברסיטת ת"א, פרופ' גליל, בזו הלשון: גילוי דעת המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמיים מביעה מחאה חריפה על המהלך הכוחני בו נקט הוועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב, בהדיחו את נשיא האוניברסיטה, מבלי לידע את הסגל האקדמי על כוונותיו, בישיבה חפוזה בה נושא ההדחה כלל לא […]

גילוי-דעת בעקבות התפטרות נשיא אוניברסיטת ת"א, פרופ' גליל

הפורום להגנת ההשכלה הציבורית מביע דאגה נוכח התפטרותו של נשיא אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' צבי גליל, מתפקידו, התפטרות שככל הנראה קשורה למעורבות הגוברת והולכת של אנשי עסקים ואינטרסים פרטיים בניהול האקדמיה הישראלית. הפורום מציין לחיוב את התבטאויותיו של פרופ' גליל המזהות את האוניברסיטה עם קהילת החוקרים והלומדים בה ואת העובדה שבמהלך שביתת הסגל הבכיר בשנה שעברה […]

תגובות בעקבות התפטרות נשיא אוניברסיטת תל אביב

התפטרותו (או פיטוריו, לא לגמרי ברור) של נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' צבי גליל, מעוררת שורה של תגובות וניחושים ביחס למה שהתרחש מאחורי הקלעים. המאמר להלן פורסם הבוקר בעיתון "הארץ", ובו מספר תגובות של מרצים לפרשה זו. מה התרחש מאחורי הקלעים בפרשה זו, לא ידוע לנו. אולם כדאי לשים לב לאינדיקציות שיש בה למצב האנומלי שבו המערכת האוניברסיטאית מנוהלת על ידי יותר ויותר […]

סקר למ"ס על המחקר וההוראה באוניברסיטאות / דני גוטוויין ואיריס אגמון

לאחרונה, נדרש חלק מן הסגל הבכיר באוניברסיטאות למלא שאלונים במסגרת "סקר פעילויות בהוראה ובמו"פ" שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על הנשאלים לדווח תוך שבועיים על מעמדם באוניברסיטה ובמחלקה בה הם מועסקים ועל הביוגרפיה האקדמית שלהם וכן על היקף עיסוקם במחקר והוראה לפי שעות שבועיות בשנת הלימודים ובחופשת הקיץ ולפי קטגוריות שונות של פעילות מחקר, הוראה בכיתות […]

לקראת ההצבעה על התקציב וחוק ההסדרים

בימים האחרונים עסקו כמה מחברי הפורום בחיבור מסמך עמדה בנושא הצעות חוק ההסדרים בנושא ההשכלה הגבוהה. בהצעת חוק ההסדרים נכללו שני נושאים שמשמעותם העיקרית היא נסיון פגיעה בעצמאות מערכת ההשכלה הגבוהה: (1) הצעה להקמת חברה חיצונית למדידה והערכה של המחקר וההוראה במוסדות ההשכלה הגבוהה (2) הצעה לשנות את הרכב ות"ת כך שנציגי האקדמיה יהוו בה […]

הודעות ועדכונים

א. מועצת ארגוני הסגל במכללות פרסמה הודעה לעיתונות, בחתימתו של פרופ' יקיר שושני. אנו מביאים להלן את נוסח ההודעה, לבקשתם: מועצת ארגוני הסגל במכללות, המאגדת את המרצים בתקן והמרצים מן החוץ במכללות הציבוריות, מביעה תמיכה במאבקם הצודק של מרצי האוניברסיטה הפתוחה לעיגון מעמדם המקצועי בהסכמי שכר הוגנים, ההולמים את מעמדם המקצועי. ב. בשבועיים הקרובים יתקיימו […]

הודעת הפורום לתקשורת בעקבות פרסום דו"ח מבקר המדינה על מערכת ההשכלה הגבוהה

אמש, עם פרסום דו"ח מבקר המדינה, שלחנו לכלי התקשורת הכתובים והאלקטרוניים את ההודעה הבאה: המסקנה מדו"ח המבקר על ההשכלה הגבוהה: דרושה דמוקרטיזציה של המערכת היום מתפרסם דו"ח הביקורת של מבקר המדינה על מערכת ההשכלה הגבוהה, החושף שורת ליקויים בהתנהלות הנהלותיהן של אוניברסיטאות המחקר. הדו"ח גם ממחיש פעם נוספת את מצבן הקשה של האוניברסיטאות, הנובע קודם כל […]

"ההשפלה הגבוהה" – מאמר בגלובס

במאמר שמתפרסם היום בגלובס מראיינת תאיר שכנר-רוכמן מספר פרופסורים מתחומי ידע שונים (בהם כמה מחברי הפורום) המציגים את תפיסתם ביחס למקומה של ההשכלה הגבוהה בחברה. המרואיינים מציגים את תפיסותיהם בעזרת דוגמאות והשוואות הלקוחות מתחומי הידע השונים שלהם. בדרך זו הכתבה יוצרת קולאז' שמצייר את מצבה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כיום, ובעבר הקרוב והרחוק, ומדגיש את משמעות המשך המשבר […]

מספר פגישות שקיימו חברי הפורום: ג. פגישה עם ראשי מל"ג/ות"ת

כזכור, כמה מחברי הפורום נפגשו במהלך יולי-אוגוסט עם גורמים שונים. עד כה, העלינו לבלוג דיווחים על שתים מהפגישות הללו. להלן הדיווח השלישי והאחרון בסדרה: הפגישה עם ראשי מל"ג/ות"ת נערכה ביום שלישי, 12.8.08 בפגישה השתתפו מטעם מל"ג\ות"ת: פרופ' נחום פינגר, סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג); פרופ' שלמה גרוסמן, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת); מר  סטיבן סתיו, מנכ"ל מל"ג/ ות"ת; גב' […]