מאבק מרצי האוניברסיטה הפתוחה

עדכון על שביתת המרצים באוניברסיטה הפתוחה – 22.05.2009

מזה יותר משבעה חודשים, אני וחבריי לסגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) מבקשים מהנהלת האו"פ לחתום עמנו הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העסקתנו. מזה למעלה מחודש אנו שובתים כי ההנהלה מסרבת להתחייב לנורמת ההעסקה הקיימת בכל האוניברסיטאות האחרות בישראל. מזה למעלה מחודש, כ- 1,200 אנשי סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה אינם מקבלים שכר, וכ- 44,000 סטודנטים […]