מורים מן החוץ

הודעת תמיכה של המועצה המתאמת בסגל האוניברסיטה הפתוחה – 24.04.2009

המועצה המתאמת של ארגוני הסגל באוניברסיטאות המחקר תומכת בזכותם הלגיטימית של עובדי האוניברסיטה הםתוחה להתארגן ולהיאבק על שיפור תנאי עבודתם. המועצה המתאמת פונה להנהלת האוניברסיטה הפתוחה לכבד את חופש ההתארגנות של עובדיה וקוראת לכל הצדדים לקיים דיון ענייני על מנת להביא לסיום מהיר של הסכסוך.בברכה, פרופ' צבי הכהן יו"ר המועצה המתאמת

הודעת תמיכה של ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב בסגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה – 22.04.2009

ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב עוקב בדאגה אחר סכסוך העבודה בין ההנהלה לסגל המנחים באוניברסיטה הפתוחה. הארגון מברך על התארגנות הסגל בארגון יציג, המוכר גם על ידי המעסיק. לבד מהתמיכה העקרונית והסולידריות עם ארגוני עובדים בכלל, ועם ארגון עמית בפרט, מביע ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב תמיכה בלתי מסויגת במאבקם הצודק […]

עדכונים: (1) שינוי העסקת המרצים מן החוץ (2) על הקשר בין עבודה מאורגנת ומשבר ההשכלה הגבוהה

(1) כזכור, בשבוע שעבר חתמה מועצת ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות על הסכם עם הנהלותיהן של חמש האוניברסיטאות, הסכם לשינוי דפוסי העסקת המרצים מן החוץ. מכתב שהופץ על ידי צוות המשא ומתן מטעם ארגוני הסגל הזוטר ומוצג בזה כולל את עיקרי ההסכם, וכן – קישורים לנוסח ההסכם המלא ופרטים נוספים. (2) נושא מאבקם של עובדי גן המדע במכון ויצמן על זכותם להתארגן ולנהל […]

מאבק סגל ההוראה באונ' הפתוחה על זכותו להתארגן-12.2008

‏‏‏‏‏כ"ה כסלו, תשס"ט 22 דצמבר 2008 לכבוד חברי הסגל הבכיר האוניברסיטה הפתוחה שלום רב, הנדון: התאגדותם של חברי סגל ההוראה האקדמי   1.       כפי שבוודאי ידוע לכולכם, חברי סגל ההוראה האקדמי (מנחים ומרכזי הוראה) מאוגדים קרוב לשנה בארגון העובדים "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" (להלן: כוח לעובדים). לצערנו, לאחר כחודשיים וחצי בהם התנהל משא […]

נחתם ההסכם עם הסגל הזוטר באוניברסיטאות, למעט הטכניון

בשעה טובה (חלקית; שעה לא טובה לסגל הזוטר בטכניון), אחרי משא ומתן ארוך ומייגע, נחתם ההסכם בין ועד ראשי האוניברסיטאות, למעט נשיא הטכניון, לבין ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות בעניין הסדרת תנאי העסקתם של המרצים מן החוץ. ראו כתבה, כולל וידיאו מטקס החתימה, באתר וואלה: http://news.walla.co.il/?w=//1397453 אנו מקווים להעלות בהקדם לאתר דיווח יותר מפורט על ההסכם. כמו כן, […]

פיטורים המוניים של ממ''ה, מתרגלים, וסגל מנהלי לא קבוע בכל האוניברסיטאות בארץ- הצע הקורסים צומצם בפקולטות שנפגעו קשות

כתבה מאת יהלי מורן זליקוביץ' ב-YNET, 06.10.08 הערות: בניגוד לנאמר בכתבה, שכר הלימוד בארץ הוא גבוה מאד יחסית לגודלו במדינות אחרות. יש לציין, כי לרוב בוצעו הקיצוצים הללו לאחרונה, לאחר שהסטודנטים (קרי, הלקוחות בעיני הנהלות האוניברסיטאות) כבר נרשמו ושילמו את שכר הלימוד. בהתנהלות דומה חיכתה הנהלת אונ' ת"א לחודש ספטמבר כדי להודיע על קיצוץ של […]

פיטורים המוניים של מורים מן החוץ במדעי הרוח באוניברסיטה העברית

הקיצוצים התקציביים שכפה האוצר על האוניברסיטאות בחודש יוני האחרון מוביל כעת, חודש לפני פתיחת שנת הלימודים, לפיטורים המוניים של מורים מן החוץ בכמה אוניברסיטאות. הפיטורים ההמוניים יחלישו עוד יותר את הפקולטות שנאלצו להעסיק ממ"ה במקום סגל בכיר בהיקף ניכר, בראש ובראשוני הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה. בפקולטה למדעי הרוח באונ' העברית הביאו הפיטורים ההמוניים לביטול […]

עיכוב באישור הסופי להסכם שנחתם בין נציגי הזוטרים ו-ור''ה

ההסכם שנחתם לפני יומיים בין נציגי הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות לבין נציגי ור"ה (לקריאת ההסכם לחצו כאן) עדיין מחכה לאישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר כדי לקבל תוקף פורמאלי. בשל העיכוב באישור ההסכם, מוציאות האוניברסיטאות כתבי מינוי ישנים למרצים מן החוץ, מתוך כוונה להחליפם בכתבי המינוי החדשים לאחר אישור ההסכם. ארגון הסגל הזוטר […]

נחתם הסכם שכר הסגל האקדמי הזוטר בראשי תיבות, בנוכחות יו"ר ור"ה, מנכ"לי אוניברסיטאות, ונציגי ות"ת – 08.09.2008

הפורום מברך על ההסכם! יישום ההסכם עדיין חייב לקבל אישור פורמאלי של ות"ת. ההסכם מסדיר את מעמד עמיתי ההוראה, שיחליף את מעמד המורים מן החוץ ברוב המקרים. הוא חל על האוניברסיטאות, ולא על המכללות. הוא יהיה תקף לשנתיים. הינה לשון ההסכם: הסכם קיבוצי מיוחד שנערך ונחתם ביום                    בין: המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על […]

ניתוח משבר ההשכלה הגבוהה: מאמר מאת פרופ' דני גוטוויין

דני גוטוויין, "המאבק המופרט: על העימות הכוזב בין ארגוני הסגל האקדמי הבכיר לבין האוצר", עתיד לראות אור בכתב העת המרחב הציבורי, 2 (אביב 2008) א. שביתת ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות ושביתת ארגון המורים העל-יסודיים בחורף תשס"ח היו ביטויים של אי-השקט הפוקד את מערכת ההשכלה הציבורית ככל שהיא הולכת ומופרטת כחלק מפירוק מדינת הרווחה. גילוייה של מדיניות […]