סגירת האוניברסיטאות

תכתובת בין פרופ' בנציון מוניץ, יו''ר וועד הסגל הבכיר בת''א, ומר רן קרול, חבר בוועד המנהל, בדבר דרישת התפטרותו של מר דב לאוטמן ובדבר התנהלות הוועד המנהל בזמן השביתה

06 בפברואר 2008 מר קרול שלום, יותר משהפתיע אותי תוכנו של מכתבך, התמיהו אותי הטון והסגנון בהם נכתבו. ברם, בתשובתי זו אשתדל להיות ענייני ולהתייחס רק לתוכנם של דבריך. יתכן שהעמדות שהציג מר לאוטמן נעשו בתאום ובהתייעצות עם כל חברי הועד המנהל, אך ברצוני להזכירך שהועד המנהל לא החליט על סגירת האוניברסיטה, משום שהישיבה בה […]