ארכיון עבור יוני, 2008

הקרב של מעטים ברבים: דבריה של ד''ר אורלי בנימין בדיון על דו''ח שוחט – 15.06.08

הדרה, נישול וחסימת נתיבים במערכת ההשכלה הגבוהה ד"ר אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולימודי מגדר, אונ' בר אילן  חוקרי מדינה הרווחה רגילים להבחין בין מדינת הרווחה הגלויה ומדינת הרווחה הסמויה. מדינת הרווחה הגלויה הוא מושג מוכר יותר והוא מתייחס למימון הציבורי של שירותים, שירותים החברתיים ושל קצבאות. מדינת הרווחה הסמויה, הוא מושג פחות מוכר, והוא […]

דיון פתוח על דו''ח שוחט, יום א', 15.06.08 ב-16:15 באונ' ת''א – תוכנית מעודכנת

בימים הקרובים, דו"ח ועדת שוחט בשינויים מסוימים יובא לאישור בממשלה. ארגוני הסטודנטים, הסגל הבכיר והסגל הזוטר הסירו את התנגדותם לדו"ח שוחט, לאחר שקיבלו הבטחה שחלק מסעיפיו המקוריים לא ייכללו בהמלצות שתובאנה לממשלה. ראשי האוניברסיטאות מתחננים לכסף, וקוראים לאוצר להזרים את הכספים המובטחים בדו"ח שוחט למערכת ההשכלה הגבוהה. הבעיה היא, כי דו"ח שוחט 'החדש' אינו מתכון […]

מכתב גלוי של הפורום לשרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, בעניין המאמצים להעלות לדיון ואישור את דוח שוחט – 4.6.08

מכתב גלוי לשרת החינוך                                                                                                       יום רביעי, א' סיוון תשס"ח, 4.6.08 לכבוד שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר                                                                                                               הנידון: עמדת "הפורום להגנת ההשכלה הציבורית" בעניין דוח שוחט לקראת דיון אפשרי באישורו בממשלה בימים אלה, גוברים הקולות הדורשים מן הממשלה […]

פירוט תנאי ההסכם שנחתם בראשי תיבות עם הסגל הזוטר – 02.06.2008

lettertomembers020608 – Free Document Templates לכבוד, חברי ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות שלום רב, הנדון: חתימת הסכם הבנות עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) אנו שמחים לבשר לכם כי ביום שני, 26.5.2008 , לאחר מאבק ארוך, נחתם הסכם הבנות "בנושא העסקת סגל אקדמי וטר במסלולי הוראה שאין עימם קביעות" בין נציגי הפורום המתאם של ארגוני הסגל […]