ארכיון עבור נובמבר, 2008

עצומה נגד פיטורי נציג עובדי/ות הנקיון באוניברסיטת בן-גוריון

כמנהג ימינו עתירי ההתייעלות, גם עובדי/ות הנקיון באוניברסיטת בן-גוריון מועסקים על ידי קבלני כוח אדם. בזמנו, דיווחנו כאן על נסיונות עובדי/ות הנקיון להתארגן ולהדבר עם האוניברסיטה על העסקה ישירה, ועל תמיכתם של סטודנטים ומרצים בקמפוס, כולל חברי הפורום, במאבקם (ראו http://www.publiceducation.org.il/?p=281).  כדי לפגוע בהתארגנות העובדים, פיטר כעת הקבלן שבאמצעותו מעסיקה האוניברסיטה את עובדי הנקיון את נציגם הנבחר, מר גיל שטח. היום התקיימה בקמפוס הפגנה […]

חלה הסלמה בדיכוי מאבקם של עובדי גן המדע במכון ויצמן

היום חלה הסלמה נוספת במאבק עובדי גן המדע, שהתאגדו במסגרת "כוח לעובדים". רקע: גן המדע הוא מוזיאון שהוקם כיחידה אקס-טריטוריאלית בתחומי מכון ויצמן. הוא מנוהל על ידי עמותה בשם 'מכון דוידסון', כשהמטרה המקורית היתה לפצל בין פעילות המחקר הנעשית במכון ויצמן והפעילות החינוכית הקשורה למוזיאון. מבחינה משפטית, מכון דוידסון ומכון ויצמן הם שתי ישויות שונות. […]