ארכיון עבור יוני, 2009

הפצת פרויקט "חברה אחרת אפשרית"

 בתיאום עם עמותת שתיל, אנו מעלים לבלוג את הסרטון הבא, שפותח את הפרויקט של שתיל, "חברה אחרת אפשרית". ואנו מצרפים אליו את קריאתנו: למרות מצבה העגום של מערכת ההשכלה הגבוהה, במסגרת החברה האחרת האפשרית, גם מערכת השכלה גבוהה ציבורית, איכותית ונגישה לכל – אפשרית!  

סקר למ"ס על המחקר וההוראה באוניברסיטאות / דני גוטוויין ואיריס אגמון

לאחרונה, נדרש חלק מן הסגל הבכיר באוניברסיטאות למלא שאלונים במסגרת "סקר פעילויות בהוראה ובמו"פ" שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על הנשאלים לדווח תוך שבועיים על מעמדם באוניברסיטה ובמחלקה בה הם מועסקים ועל הביוגרפיה האקדמית שלהם וכן על היקף עיסוקם במחקר והוראה לפי שעות שבועיות בשנת הלימודים ובחופשת הקיץ ולפי קטגוריות שונות של פעילות מחקר, הוראה בכיתות […]

כמה עדכונים קצרים

א. שביתת סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה נמשכת למעלה מחודש. בויינאט מתפרסם היום מאמר דעה של גיל ונטורה, חבר סגל ההוראה באו"פ. מומלץ לקרוא: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3725128,00.html ב. ביום שני 8 ביוני יתקיים במכון ון ליר יום עיון בנושא "אחריות המדינה וגבולות ההפרטה: מה מסתתר בהצעות להפרטה שבחוק ההסדרים 2009? פרטים מלאים ראו בקישור: http://www.vanleer.org.il/heb/EventDetails.asp?EventId=967