ארכיון עבור אוגוסט, 2010

שלב נוסף בהשתלטות האוצר על האוניברסיטאות

לרפורמה בהשכלה הגבוהה, עליה הכריזו בקול תרועה רמה שר האוצר ושר החינוך, יש שתי פנים. צדה הגלוי, שהרבו לדוש בו, הוא הגדלת תקציבי ההשכלה הגבוהה. הצד הנסתר הוא המחיר: בהמשך למהלכים שהוא מוביל מאז 1994, מתנה האוצר את הזרמת הכספים בהכפפת המערכת האקדמית (ולא רק מבחינת הניהול הכלכלי) לשיקולי תחרות עיסקית. במאמר שפורסם ביום חמישי, […]

מכתב תגובה לדוח מא"צ / אמנון רז-קרקוצקין

דוח 'המכון לאסטרטגיה ציונית' שנדון בכל הפוסטים האחרונים ובמספר גדול של כתבות ומאמרי דעה בתקשורת בשבוע האחרון, נשלח במקור כטיוטה (למעשה, המימד הטיוטתי היחיד שלו היה העובדה שלא צורף לו עדיין פרק מסקנות) למספר אנשים, בהם ראשי האוניבסיטאות, מרצים, בעיקר מהחוגים לסוציולוגיה שהואשמו ע"י מחברי הדוח ב'פוסט-ציונות' ואי-אלו האשמות נוספות, וכן מרצים מתחומים נוספים.  ד"ר אמנון רז-קרקוצקין, שמתמחה בהיסטוריה […]

לכתוב וללמד הכל / מנחם מאוטנר

בשבוע האחרון הגיע (סוף סוף!) הדיון על משמעות החופש האקדמי וגבולותיו לתודעת הציבור. הרקע לכך – לחצים גוברים מצד ארגונים ימניים על ראשי האוניברסיטאות לכלול את עמדותיהם הפוליטיות של חברי הסגל האקדמי בשיקולי ההעסקה והפיטורים שלהם. לחצים אלה חרגו השבוע מתחום השיח הציבורי (למעשה, הם חרגו כבר קודם, אך הדבר התפרסם בתקשורת רק השבוע) והפכו לאיומים בפגיעה בתרומות, איומים שהעביר ארגון "אם תרצו" לנשיאת אוניברסיטת בן גוריון […]

הפרוטוקולים של האקדמיה / דני גוטוויין

במאמר דעה שהתפרסם אתמול (20.8.2010) בעתון "הארץ" מנתח פרופ' דני גוטוויין את הדוח שכתב 'המכון לאסטרטגיה ציונית' ובו טענה ל"הטיה פוסט-ציונית" בחוגים לסוציולוגיה באוניברסיטאות בישראל: פנייתו של נשיא אוניברסיטת תל-אביב לחוג לסוציולוגיה, להעביר לידיו רשימות קריאה של קורסים שנמצאו חשודים ב"הטיה פוסט-ציונית" על-ידי "המכון לאסטרטגיה ציונית", משולה לבדיקה של חשד ל'הטיה דרוויניסטית" בחוגים לביולוגיה בעקבות מסמך שפרסמה כנסייה […]

גילוי דעת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר

המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות פרסמה היום גילוי דעת בזו הלשון: המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמיים דוחה בתוקף את הלחצים הפוליטיים המופעלים על האוניברסיטאות בתקופה האחרונה ושיש בהם התערבות בוטה בחופש האקדמי. חופש המחשבה והמחקר של אנשי סגל וסטודנטים הוא נשמת אפה של האקדמיה. האוניברסיטה אינה פועלת למען עצמה וגם לא למען חוסנה […]

התגובה לסחטנות: קרן סולידריות למען חופש אקדמי

בעת האחרונה נתונה האקדמיה בישראל למתקפת ארגונים הממונים מטעם עצמם לבוחני ציונות בקרב חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות – זאת על יסוד ההנחה המובלעת (והמופרכת לחלוטין) לפיה מצבת החוקרים והמרצים בסגל האקדמי אמורה לשקף באופן פרופורציוני את המפה הפוליטית בישראל. למותר לציין כי אין מערכת אקדמית ראויה לשמה בעולם שתשרוד אפילו יום אחד על בסיס פופוליטי מסוג זה.  לפני יומים, דיווח […]