ארכיון עבור אוגוסט, 2012

מדדים אובייקטיביים אדישי-תוכן כנגד הערכות סובייקטיביות מושכלות / פרופ' עודד גולדרייך

(לשם פשטות ומתוך כניעה מבישה למוסכמות השפה העברית, השתמשתי לכל אורך הטקסט בגוף זכר רבים. כמובן שהדברים אמורים בכל חברי האקדמיה ללא הבדל מגדר. כמוכן, אינני מתייחס לשאלה לאיזו מטרה נעשית הערכת האיכות. כפי שכתבתי במקומות אחרים ישנן מטרות לגיטימיות – כגון החלטה על שכירה ומתן קביעות לאקדמאים מסוימים – ומטרות בלתי-לגיטימיות – כגון ניסיון […]