אנשי סגל ופעילים חברתיים שהשפיעו על ההשכלה הגבוהה בישראל

מצד אחד מדינת ישראל מציגה נתונים שבהחלט ניתן להתגאות בהם. כשליש מהישראלים בגילאי עבודה מחזיקים בתואר אקדמאי (רק שלוש מדינות נוספות בעולם מציגות נתונים יותר גבוהים), אך מצד שני לא כל התארים שווי ערך, לא כל האוניברסיטאות שוות ערך ולא כל הקבוצות בארץ זוכות להיכנס למעגל "בעלי התארים". אם נבחן את הנתונים, נמצא שהנתח הגדול ביותר מיוחס ליהודים ולחילוניים, ואילו בתחתית נמצאים החרדים ודוברי הערבית. כל זאת די בעייתי, במיוחד שתחום הלימודים ובחירת המכללה/האוניברסיטה משפיעים בסוף היום על יכולת ההשתכרות העתידית ועל מצב המדינה באופן הרב יותר מקיף. אי לכך גם אם מדינת ישראל פיתחה בשנים האחרונות באופן מהותי את תחום ההשכלה הגבוהה, עדיין יש מקום להתקדם ולשפר, ופה עמותות, אנשי סגל ומגוון פעילים חברתיים מייצרים שינוים משמעותיים שבהחלט ראויים להכרה.

להלן כמה פעולות שראויות להערכה בעולם ההשכלה הגבוהה: